<< · מ"ג יחזקאל · כו · כ · >>

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
והורדתיך את יורדי בור אל עם עולם והושבתיך בארץ תחתיות כחרבות מעולם את יורדי בור למען לא תשבי ונתתי צבי בארץ חיים

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וְהוֹרַדְתִּיךְ אֶת יוֹרְדֵי בוֹר אֶל עַם עוֹלָם וְהוֹשַׁבְתִּיךְ בְּאֶרֶץ תַּחְתִּיּוֹת כָּחֳרָבוֹת מֵעוֹלָם אֶת יוֹרְדֵי בוֹר לְמַעַן לֹא תֵשֵׁבִי וְנָתַתִּי צְבִי בְּאֶרֶץ חַיִּים.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וְהוֹרַדְתִּיךְ֩ אֶת־י֨וֹרְדֵי ב֜וֹר אֶל־עַ֣ם עוֹלָ֗ם וְ֠הוֹשַׁבְתִּ֠יךְ בְּאֶ֨רֶץ תַּחְתִּיּ֜וֹת כׇּחֳרָב֤וֹת מֵעוֹלָם֙ אֶת־י֣וֹרְדֵי ב֔וֹר לְמַ֖עַן לֹ֣א תֵשֵׁ֑בִי וְנָתַתִּ֥י צְבִ֖י בְּאֶ֥רֶץ חַיִּֽים׃

תרגום יונתן

לדף התרגום על כל הפרק

וְאַחֲתִנִיךְ עִם נָחֲתֵי נוֹב בֵּית אַבְדָנָא לְוַת עַמָא דִמְעַלְמָא וְאַצְדִנִיךְ בְּאַרְעָא אַרְעִיתָא בְּחֶרְבָתָא דִמְעַלְמָא עִם נַחֲתֵי גוֹב בֵּית אָבְדָנָא בְּדִיל דְלָא תִּתְיַתְבִין וְאֶתֵּן חֶדְוָא בְּאַרְעָא דְיִשְׂרָאֵל:

רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"את יורדי בור" - עם יורדי גיהנם

"אל עם עולם" - עם שאר העכו"ם אשר שם מעולם

"כחרבות העולם" - כערים אשר חרבו מאז כסדום וחברותיה

"ונתתי צבי בארץ חיים" - ואתן התפארת בירושלים

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ונתתי צבי" - החמדה וההדר אתן בארץ חיים והיא א"י הקרויה כן ע"ש שבה יחיו המתים בזמן התחיה ר"ל לא כשחשבה צור שהיא תמלא מחרבות ירושלים כי נהפוך הוא שהיא תאבד וכל ההדר יהיה בה

"למען לא תשבי" - ר"ל ההורדה תהיה באופן שלא תהיה עוד מיושבת לעולם כמתים אשר לא ישובו ע"פ האדמה

"את יורדי בור" - עם שאר יורדי בור ושוה להם

"והושבתיך" - אושיב אותך בארץ תחתיות הוא הקבר

"בחרבות מעולם" - במקום שהוא חורבה מימות עולם והוא הקבר וכפל הדבר במ"ש כדרך המליצה

"והורדתיך" - אז אוריד אותך עם שאר יורדי בור אל העם השוכנים שם מעולם להיות כמותם

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

  • ב) "והורדתיך", שכל העם וההמון שבה "ירדו את יורדי בור אל עם עולם", אל דור המבול שנמחו ג"כ כולם במים, "ושם תשב כחרבות מעולם למען לא תשבי", שאעשה כדי שלא יעשו שם ישוב שנית ע"י שהחרבות ישארו בתחתיות ארץ על שא"א לכונן שם ולהקים אי אחר מפני החרבות, ואז "ונתתי צבי בארץ החיים" תשוב א"י להיות לארץ צבי ותתמלא מחורבנך, ואתה:

ביאור המילות

"צבי". מענין מצב וקיום:

"בארץ חיים". מגביל נגד מה שצור תהיה ארץ בני תמותה ארץ אופל וצלמות:
 

<< · מ"ג יחזקאל · כו · כ · >>