מ"ג יחזקאל כג מה


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ואנשים צדיקם המה ישפטו אותהם משפט נאפות ומשפט שפכות דם כי נאפת הנה ודם בידיהן

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וַאֲנָשִׁים צַדִּיקִם הֵמָּה יִשְׁפְּטוּ אוֹתְהֶם מִשְׁפַּט נֹאֲפוֹת וּמִשְׁפַּט שֹׁפְכוֹת דָּם כִּי נֹאֲפֹת הֵנָּה וְדָם בִּידֵיהֶן.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וַאֲנָשִׁ֣ים צַדִּיקִ֗ם הֵ֚מָּה יִשְׁפְּט֣וּ אֽוֹתְהֶ֔ם מִשְׁפַּט֙ נֹֽאֲפ֔וֹת וּמִשְׁפַּ֖ט שֹׁפְכ֣וֹת דָּ֑ם כִּ֤י נֹֽאֲפֹת֙ הֵ֔נָּה וְדָ֖ם בִּידֵיהֶֽן׃

תרגום יונתן

לדף התרגום על כל הפרק

וְגַבְרִין זַכָּאִין בְּקִבְלֵיהוֹן יִתְפָּרְעוּן מִנְהֶן פּוּרְעֲנוּת נַיָפִין וּפוּרְעֲנוּת אַשְׁדַת דַם אֲרֵי זַנְאִין בְּהֶן וְדַם זַכַּאִי אֲשָׁדוּ בִּידֵיהוֹן:

רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ואנשים צדיקים" - אנשים דיינים שרי מלך בבל ומלך אשור וי"ת זכאין בקיבליהון לפי מעשיהן של אלו הזונות צדיקים הגוים מהנה "משפט נאפות וכו'" - כמו שמפורש אחריו

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ודם בידיהן" - מה ששחטו בניהן לעבודת גילולים

"משפט נואפות" - משפט הראוי בגמול הנאוף ומשפט הראוי בגמול שפיכת דם נקי

"ואנשים צדיקים" - הם שרי מלך בבל שהמה נחשבים לצדיקים למולן

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ואנשים צדיקים", והנה הזונה הזאת שנדבק בה הצרעת הזאת, תדון כשופכת דם, כי כל מי שמזנה עמה ומתקרב אליה תדבק בו החולי הזאת והיא הורגת נפשות ע"י זנותה, עד שלכן אנשים צדיקים יחלטו משפט הזונות האלה לשני עונשים משום "נאפות" ומשום "שפכות דם", וישתדלו לבער אותם מן העולם, ועז"א כי מנאפות הנה מצד הניאוף, ודם בידיהן כי רוצחות את כל הדבק אליהם בארס נחש חולי "הבלה", וחולי "אשות הזמה":

ביאור המילות

"אותהם". תחת אתהן. וי"ל אות שלהם, אות הצרעת שבהם, זה אות שהם נואפות ושופכות דם: