מ"ג יחזקאל כג לב


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
כה אמר אדני יהוה כוס אחותך תשתי העמקה והרחבה תהיה לצחק וללעג מרבה להכיל

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
כֹּה אָמַר אֲדֹנָי יְהֹוִה כּוֹס אֲחוֹתֵךְ תִּשְׁתִּי הָעֲמֻקָּה וְהָרְחָבָה תִּהְיֶה לִצְחֹק וּלְלַעַג מִרְבָּה לְהָכִיל.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
כֹּ֤ה אָמַר֙ אֲדֹנָ֣י יֱהֹוִ֔ה כּ֤וֹס אֲחוֹתֵךְ֙ תִּשְׁתִּ֔י הָעֲמֻקָּ֖ה וְהָרְחָבָ֑ה תִּהְיֶ֥ה לִצְחֹ֛ק וּלְלַ֖עַג מִרְבָּ֥ה לְהָכִֽיל׃

תרגום יונתן (כל הפרק)

כִּדְנַן אֲמַר יְיָ אֱלֹהִים כָּס פּוּרְעֲנוּת אֲחָתֵיךְ תִּשְׁתִּין תַּקִיפָא וַחֲסֵינְתָּא תְּהִין לְחוֹךְ וְלִלְעֵיב מִסְגֵי עָקָא דְתֵיתֵי עֲלָךְ:

רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מרבה להכיל" - יתירה מלהכיל כמו מלסבול

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"תהיה לצחוק" - הבריות יצחקו בך וילעגו עליך בשיעור גדול עד שתהיה מרובה להכיל ולסבול כל הצחוק והלעג

"העמוקה" - אשר היא עמוקה ורחבה ומחזקת הרבה

"כוס אחותך" - הכוס ששתתה אחותך תשתי גם את

מצודת ציון

"להכיל" - לסבול כמו ומי מכלכל את יום בואו (מלאכי ב)

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)"כה אמר ה' כוס אחותך תשתי" ר"ל שתגלי כמוה, "העמקה והרחבה" להחזיק משקה הרבה ועדיין יש בו הרבה מן המים המרים עד שיש די להשקות גם אותך, "תהיה לצחק", ר"ל כמו ששומרון שתתה את הכוס שלש פעמים, כי שלש גלויות גלו ע"י סנחריב כן שתתה ירושלים את הכוס ג"פ שגלו ג"פ ע"י נבוכדנצר כמ"ש בישעיה כל ראש לחלי וכו' עי"ש. בפעם א' "תהיה לצחק", ובפעם השני "ללעג" שהלעג הוא יותר מן הצחוק שהצחוק הוא גם שלא בפניו והלעג רובו בפניו, ובפעם הג' מרבה להכיל יהיה הלעג רב כ"כ עד שלא תכילנו עוד כי אז תחרב לגמרי:


ביאור המילות

"לצחק וללעג", הלעג הוא יתר מן השחוק, כמ"ש (ירמיה כ' ז'):