פתיחת התפריט הראשי

מ"ג יחזקאל יב יג

מקראות גדולות יחזקאל


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ופרשתי את רשתי עליו ונתפש במצודתי והבאתי אתו בבלה ארץ כשדים ואותה לא יראה ושם ימות

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וּפָרַשְׂתִּי אֶת רִשְׁתִּי עָלָיו וְנִתְפַּשׂ בִּמְצוּדָתִי וְהֵבֵאתִי אֹתוֹ בָבֶלָה אֶרֶץ כַּשְׂדִּים וְאוֹתָהּ לֹא יִרְאֶה וְשָׁם יָמוּת.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וּפָרַשְׂתִּ֤י אֶת־רִשְׁתִּי֙ עָלָ֔יו וְנִתְפַּ֖שׂ בִּמְצוּדָתִ֑י וְהֵבֵאתִ֨י אֹת֤וֹ בָבֶ֙לָה֙ אֶ֣רֶץ כַּשְׂדִּ֔ים וְאוֹתָ֥הּ לֹֽא־יִרְאֶ֖ה וְשָׁ֥ם יָמֽוּת׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ופרשתי את רשתי עליו" - מערה היתה לו מביתו עד ערבות יריחו ויצא דרך המערה מה עשה הקב"ה הביא צבי אחד לפני חיל כשדים והולך לפניהם על גג המערה והם רודפים אותו וכשיצא צדקיהו מן המערה בערבות יריחו ראוהו יוצא ותפשוהו

"ואותה לא יראה" - כי ברבלה בארץ חמת דבר אתו משפטים ועיור את עיניו ואח"כ הביאו לבבל כמה שנאמר בספר (מלכי' ב כה ובירמיהו לט)

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"ופרשתי את רשתי עליו" ויפול ביד האויב אשר השיגוהו בערבות ירחו "והבאתי אותו בבלה ואותה לא יראה" כי ינקרו עיניו, וזה משל השני על כיסויו הפנים וחסרון הראיה:


ביאור המילות

"במצודתי". יש ששרשו מצד ומורה על חוזק ומבצר, ה' סלעי ומצודתי, ויש ששרשו צוד, ומורה על שצדים שם, כמו כדגים שנאחזים במצודה רעה, וי"ל שהכלא שישימו שם מלכים אסורים היה בנוי במבצר סביב בל יקרב איש להוציאו משם, וצדקיהו הושם במבצר, כמ"ש עליו לשון זה (לקמן י"ז כ', י"ט ט'):

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"ואותה לא יראה" - כי נבוכדנצר עיור את עיניו עד לא הביאו לבבל וא"כ לא ראה את בבל

"בבלה ארץ כשדים" - לבבל שהיא מארץ כשדים

"ופרשתי וגו'" - ארז"ל מערה היתה לו מביתו עד ערבות יריחו וברח דרך בו ונזדמן צבי הולך ממעל על המערה ורדפו כשדים אחר הצבי וכבואם לפתח המערה מצאו את המלך יוצא ותפשוהו

מצודת ציון

"ונתפש" - ענין לכידה

"במצודה" - שם כלי מכלי הצדיה וכן מצודים וחרמים (קהלת ז)