פתיחת התפריט הראשי

מ"ג יחזקאל יב יב

מקראות גדולות יחזקאל


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
והנשיא אשר בתוכם אל כתף ישא בעלטה ויצא בקיר יחתרו להוציא בו פניו יכסה יען אשר לא יראה לעין הוא את הארץ

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וְהַנָּשִׂיא אֲשֶׁר בְּתוֹכָם אֶל כָּתֵף יִשָּׂא בָּעֲלָטָה וְיֵצֵא בַּקִּיר יַחְתְּרוּ לְהוֹצִיא בוֹ פָּנָיו יְכַסֶּה יַעַן אֲשֶׁר לֹא יִרְאֶה לַעַיִן הוּא אֶת הָאָרֶץ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וְהַנָּשִׂ֨יא אֲשֶׁר־בְּתוֹכָ֜ם אֶל־כָּתֵ֤ף יִשָּׂא֙ בָּעֲלָטָ֣ה וְיֵצֵ֔א בַּקִּ֥יר יַחְתְּר֖וּ לְה֣וֹצִיא ב֑וֹ פָּנָ֣יו יְכַסֶּ֔ה יַ֗עַן אֲשֶׁ֨ר לֹֽא־יִרְאֶ֥ה לַעַ֛יִן ה֖וּא אֶת־הָאָֽרֶץ׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"פניו יכסה" - מחמת כלימה שהוא בורח מן העיר לילה

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"והנשיא" ומ"ש ואתה תצא בערב כמוצאי גולה זה מרמז על הנשיא שירצה לברוח, "ואל כתף ישא" כל אשר לו, ושיהיה "בעלטה" ואופל "ושיחתרו בקיר" בין החומותים, ונגד מ"ש פניך תכסה, כן "פניו יכסה למען אשר לא יראה לעין הוא את הארץ", בזה כלל שני רמזים,

  • א) כמו שהנביא כסה פניו ברצונו כן המלך כסה עד עתה פניו ברצונו ולא השגיח על עניני העם והנהגתם, וז"ש שלא יראה לעין הוא בעצמו את הארץ להשגיח עליה לעשות צדק ומשפט,
  • ב) כמו שע"י שכסה פניו לא יכול לראות את הארץ כן יען שכסה המלך פניו עד עתה לא יראה עתה הדרך הנכון:


ביאור המילות

"יען אשר". מלת יען מורה על התיחדות דבר מסבה קודמת "על צד הגמול", שכר או עונש, ולא יצדק פה? ומוכרח כמ"ש בפירוש:

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"יען אשר וגו'" - ר"ל למען לא יראה הוא בעיניו את עם הארץ כשהוא בורח שהוא לו לבושת ולכלימה לכן יכסה פניו

"בקיר" - יעשו לו חתירה בקיר להוציא בו את עצמו ועל המערה יאמר כי דרך בו ברח

"אל כתף" - על הכתף ישא כלי הגולה מטלטליו באופל החושך וכן יצא מן העיר

"והנשיא" - זה המלך צדקיה

מצודת ציון

"לעין" - כמו בעין למ"ד במקום בי"ת וכן ישבת לכסא (תהלים ט)