פתיחת התפריט הראשי

מ"ג יחזקאל יב יד

מקראות גדולות יחזקאל


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וכל אשר סביבתיו עזרה [עזרו] וכל אגפיו אזרה לכל רוח וחרב אריק אחריהם

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וְכֹל אֲשֶׁר סְבִיבֹתָיו עזרה [עֶזְרוֹ] וְכָל אֲגַפָּיו אֱזָרֶה לְכָל רוּחַ וְחֶרֶב אָרִיק אַחֲרֵיהֶם.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וְכֹל֩ אֲשֶׁ֨ר סְבִֽיבֹתָ֥יו עֶזְרֹ֛ה וְכׇל־אֲגַפָּ֖יו אֱזָרֶ֣ה לְכׇל־ר֑וּחַ וְחֶ֖רֶב אָרִ֥יק אַחֲרֵיהֶֽם׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"וכל אגפיו" - שריו ומנחם פתר בו לשון כנפים

"אזרה לכל רוח" - אפנדר"י בלע"ז הם יוחנן בן קרח ושרי החיילי' שגלו למצרי' ושם השיגתם חרבו של נבוכדנצר כשהחריב את מצרי'

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"וכל אשר סביבתיו" בין "עזרו" שהם חיילותיו, ובין "בכל אגפיו" היוצאים אתו "אזרה לכל רוח" כמש"ש וכל חילו נפוצו מעליו "וחרב אריק אחריהם" כי נהרגו אח"כ בארצות שונות:


ביאור המילות

"אגפיו", תרגום כנפים גפין. הנלוים אליו ככנף אל הגוף, כמו והיו מוטות כנפיו (ישעיהו ח')

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"וכל אגפיו" - צבאות חיילותיו אפזר לכל רוח וחרב האויב אשלוף מתערה לרדוף אחריהם

"אשר סביבותיו" - המסבבים אותו להיות לו לעזר

מצודת ציון

"אגפיו" - כנפיו וכן אתה וכל אגפיך (לקמן לט) ועל התפשטות החיילות יאמר וכמ"ש מוטות כנפיו (ישעיהו ח)

"אזרה" - ענין פזור כמו וזריתי פרש (מלאכי ב)

"רוח" - פאה ועבר

"אריק" - מלשון ריק ור"ל אוציא וארוקן חרב מתיקה וכן שמן תורק (שיר השירים א)