מ"ג יחזקאל טז יד


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ויצא לך שם בגוים ביפיך כי כליל הוא בהדרי אשר שמתי עליך נאם אדני יהוה

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וַיֵּצֵא לָךְ שֵׁם בַּגּוֹיִם בְּיָפְיֵךְ כִּי כָּלִיל הוּא בַּהֲדָרִי אֲשֶׁר שַׂמְתִּי עָלַיִךְ נְאֻם אֲדֹנָי יְהוִה.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וַיֵּ֨צֵא לָ֥ךְ שֵׁ֛ם בַּגּוֹיִ֖ם בְּיׇפְיֵ֑ךְ כִּ֣י ׀ כָּלִ֣יל ה֗וּא בַּהֲדָרִי֙ אֲשֶׁר־שַׂ֣מְתִּי עָלַ֔יִךְ נְאֻ֖ם אֲדֹנָ֥י יֱהֹוִֽה׃

תרגום יונתן (כל הפרק)

ונפק לך שום כנשתא דישראל ביני עממיא בשופריך ארי גמיר הוא יקרי דשויתי עליך אמר יי אלהים:

רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כי כליל הוא" - לשון מכלול ד"א כי כליל הוא כי שלם היה ד"א כי כליל קרונ"א בלע"ז כמו נזר דמתרגמינן כלילא

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"כי כליל הוא" - ר"ל היופי שבך היה כל היופי שאפשר להיות

"בהדרי" - בסבת ההוד וההדר אשר שמתי עליך ברבות העדי ורוב התענוגים ר"ל נתפרסם שמך במרבית הצלחתך שהיה בך בשעור מרובה בסבת ההדר ששמתי עליך לתת בך כח לעשות חיל

"ויצא לך" - בין הגוים נתפרסם שמך במרבית יפיך

מצודת ציון

"כליל" - מלשון כל וכן כליל תקטר (ויקרא ו)

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)"ויצא לך שם בגוים" כמ"ש ויצא שם דוד בכל הארצות, וכל העמים מביאים מנחה לשלמה, ובאמת היופי לא היה מצד עצמך רק ע"י "הדרי אשר שמתי עליך", ר"ל שהיתה השגחיית על ידי הופעת כבוד ה' עליהם: