פתיחת התפריט הראשי

מ"ג יחזקאל ב י

מקראות גדולות יחזקאל


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ויפרש אותה לפני והיא כתובה פנים ואחור וכתוב אליה קנים והגה והי

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וַיִּפְרֹשׂ אוֹתָהּ לְפָנַי וְהִיא כְתוּבָה פָּנִים וְאָחוֹר וְכָתוּב אֵלֶיהָ קִנִים וָהֶגֶה וָהִי.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וַיִּפְרֹ֤שׂ אוֹתָהּ֙ לְפָנַ֔י וְהִ֥יא כְתוּבָ֖ה פָּנִ֣ים וְאָח֑וֹר וְכָת֣וּב אֵלֶ֔יהָ קִנִ֥ים וָהֶ֖גֶה וָהִֽי׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"פנים ואחור" - מה דהוה מן שרויא ומה דעתיד למהוי בסופא

"קינים" - פורענות של צדיקים בעולם הזה

"והגה" - מתן שכרן שירננו עליו לעתיד לבא

"והי" - נהי של רשעים לעולם הבא

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"ויפרש אותה לפני", מפני שהיתה נגללת פרש אותה, ר"ל,

  • א) שהגיע הנבואה אליו באופן שישיג אותה וידעה, לא כמ"ש ותהי לכם חזות הכל כדברי הספר החתום אשר יתנו אותו אל יודע ספר וכו',
  • ב) "ראה שהיא כתובה פנים ואחור" רצה לומר שיש בה נגלה ונסתר,
  • ג) "שכתוב אליה קינים והגה והי" שה' הכין שפטים לממרים מצותיו ולא ישמעו אל דבריו:


ביאור המילות

"הגה", צפצוף בקול יללה:

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"וכתוב אליה" - והיה כתוב עליה קינים והגה והי והם ענין נהי ומספד האמורים על רעות ישראל וצרותיו בעת החורבן

"ויפרוש" - היד ההוא פרשה המגלה לפני והיתה כתובה משני עבריה מה שהוא נגד פני האדם הקורא ומה שהוא אחורי המגלה מעבר השני

מצודת ציון

"קינים" - מלשון קינה

"והגה" - ענין המיה כעין יללה וכן אהגה כיונה (ישעיהו לח)

"והי" - הוא ענין מספד ונהי