מ"ג יהושע יז יא

מקראות גדולות יהושע


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ויהי למנשה ביששכר ובאשר בית שאן ובנותיה ויבלעם ובנותיה ואת ישבי דאר ובנותיה וישבי עין דר ובנתיה וישבי תענך ובנתיה וישבי מגדו ובנותיה שלשת הנפת

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וַיְהִי לִמְנַשֶּׁה בְּיִשָּׂשכָר וּבְאָשֵׁר בֵּית שְׁאָן וּבְנוֹתֶיהָ וְיִבְלְעָם וּבְנוֹתֶיהָ וְאֶת יֹשְׁבֵי דֹאר וּבְנוֹתֶיהָ וְיֹשְׁבֵי עֵין דֹּר וּבְנֹתֶיהָ וְיֹשְׁבֵי תַעְנַךְ וּבְנֹתֶיהָ וְיֹשְׁבֵי מְגִדּוֹ וּבְנוֹתֶיהָ שְׁלֹשֶׁת הַנָּפֶת.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וַיְהִ֨י לִמְנַשֶּׁ֜ה בְּיִשָּׂשכָ֣ר וּבְאָשֵׁ֗ר בֵּית־שְׁאָ֣ן וּ֠בְנוֹתֶ֠יהָ וְיִבְלְעָ֨ם וּבְנוֹתֶ֜יהָ וְֽאֶת־יֹשְׁבֵ֧י דֹ֣אר וּבְנוֹתֶ֗יהָ וְיֹשְׁבֵ֤י עֵֽין־דֹּר֙ וּבְנוֹתֶ֔יהָ וְיֹשְׁבֵ֤י תַעְנַךְ֙ וּבְנֹתֶ֔יהָ וְיֹשְׁבֵ֥י מְגִדּ֖וֹ וּבְנוֹתֶ֑יהָ שְׁלֹ֖שֶׁת הַנָּֽפֶת׃

תרגום יונתן (כל הפרק)

וַהֲוָה לִמְנַשֶׁה בְּיִשָׂשכָר וּבְאָשֵׁר בֵּית שְׁאָן וְכַפְרָנָהָא וְיִבְלְעָם וְכַפְרָנָהָא וְיַת יַתְבֵי דֹאר וְכַפְרָנָהָא וְיַתְבֵי עֵין דֹר וְכַפְרָנָהָא וְיַתְבֵי תַעְנַךְ וְכַפְרָנָהָא וְיַתְבֵי מְגִדוֹ וְכַפְרָנָהָא תְּלָתָא פִּלְכִין:

רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"שלשת הנפת" - תלתא פלכין ושלשת הנפת הנזכרים כאן של דאר ושל עין דור היו כמו שאמור למעלה בספר זה (יב כג) מלך דור לנפת דור ובפסוק אחר אומר (לעיל יא ב) לנפת דאר מים וכאן כך הוא אומר ואת יושבי דאר ובנותיה שלשת הנפת שהיו לה

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)

(יא) "ויהי". וחוץ מזה היו לו עוד חבלים ביששכר ובאשר שכניו: "שלשת הנפת". פי' ושלשת הנפות מחוזות מחוברות כמחוז א' שנקראו על ידי כן "שלשת הנפת":

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"שלשת הנפת" - בשלש מחוזות עמדו הערים האלה

"ויהי למנשה וגו'" - ערים היו לו למנשה בתוך נחלת יששכר ואשר שהיו סמוכים אליו

<< · מ"ג יהושע · יז · יא · >>