מ"ג יהושע ג ד


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
אך רחוק יהיה ביניכם ובינו [וביניו] כאלפים אמה במדה אל תקרבו אליו למען אשר תדעו את הדרך אשר תלכו בה כי לא עברתם בדרך מתמול שלשום

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
אַךְ רָחוֹק יִהְיֶה בֵּינֵיכֶם ובינו [וּבֵינָיו] כְּאַלְפַּיִם אַמָּה בַּמִּדָּה אַל תִּקְרְבוּ אֵלָיו לְמַעַן אֲשֶׁר תֵּדְעוּ אֶת הַדֶּרֶךְ אֲשֶׁר תֵּלְכוּ בָהּ כִּי לֹא עֲבַרְתֶּם בַּדֶּרֶךְ מִתְּמוֹל שִׁלְשׁוֹם.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
אַ֣ךְ ׀ רָח֣וֹק יִֽהְיֶ֗ה בֵּֽינֵיכֶם֙ וּבֵנָ֔יו כְּאַלְפַּ֥יִם אַמָּ֖ה בַּמִּדָּ֑ה אַֽל־תִּקְרְב֣וּ אֵלָ֗יו לְמַ֤עַן אֲשֶׁר־תֵּֽדְעוּ֙ אֶת־הַדֶּ֙רֶךְ֙ אֲשֶׁ֣ר תֵּֽלְכוּ־בָ֔הּ כִּ֣י לֹ֧א עֲבַרְתֶּ֛ם בַּדֶּ֖רֶךְ מִתְּמ֥וֹל שִׁלְשֽׁוֹם׃

תרגום יונתן (כל הפרק)

בְּרַם רָחִיק יְהֵי בְּינֵיכוֹן וּבֵינוֹהִי כִּתְרֵין אַלְפִין אַמִין בְּמִשְׁחָתָא לָא תְקַרְבוּן לְוָתֵיהּ בְּדִיל דְתִידְעוּן יַת אוֹרְחָא דִי תְהָכוּן בָּהּ אֲרֵי לָא עֲבַרְתּוּן בְּאוֹרְחָא מֵאִתְמָלִי וּמִדְקָמוֹהִי:

רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אך רחוק יהיה" - כבודו של מקום הוא

"וביניו" - כמו ובינו ודומה לו (תהלים קמט ב) ישמח ישראל בעושיו דבר אחר ב' ארונות היו של שכינה ושל יוסף מהלכין יחד

"כאלפים אמה" - כדי שתהיו יכולין לילך ולהתפלל לפניו בשבת כך מפורש במדרש תנחומא לפי שידע שעתידין להיות צרים לפני יריחו בשבת

"למען אשר תדעו" - מוסב על והלכתם אחריו

"כי לא עברתם בדרך" - לא הלכתם בענין זה עד הנה

רבי ישעיה די טראני (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בֵּינֵיכֶם וּבֵינָיו" – כמו: "אם אדוניו" (שמות כא, ד).

"לְמַעַן אֲשֶׁר תֵּדְעוּ אֶת הַדֶּרֶךְ" – מוסב על "והלכתם אחריו".

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"למען וגו'" - מוסב למקרא שלפניו לומר לכו אחר הארון למען תדעון הדרך כי לא עברתם בה מעולם

"כאלפים" - אלפים מצומצמים שנאמר במדה והכ"ף באה לאמיתת הדבר וכן (בראשית כה לא) מכרה כיום

"וביניו" - ובין הארון

מצודת ציון

"מתמול" - כמו מאתמול

"שלשום" - יום השלישי שלפני היום הזה

<< · מ"ג יהושע · ג · ד · >>