מ"ג יהושע ג ג


<< · מ"ג יהושע · ג · ג · >>

מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ויצוו את העם לאמר כראותכם את ארון ברית יהוה אלהיכם והכהנים הלוים נשאים אתו ואתם תסעו ממקומכם והלכתם אחריו

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וַיְצַוּוּ אֶת הָעָם לֵאמֹר כִּרְאוֹתְכֶם אֵת אֲרוֹן בְּרִית יְהוָה אֱלֹהֵיכֶם וְהַכֹּהֲנִים הַלְוִיִּם נֹשְׂאִים אֹתוֹ וְאַתֶּם תִּסְעוּ מִמְּקוֹמְכֶם וַהֲלַכְתֶּם אַחֲרָיו.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וַיְצַוּוּ֮ אֶת־הָעָ֣ם לֵאמֹר֒ כִּרְאֹתְכֶ֗ם אֵ֣ת אֲר֤וֹן בְּרִית־יְהֹוָה֙ אֱלֹ֣הֵיכֶ֔ם וְהַכֹּֽהֲנִים֙ הַלְוִיִּ֔ם נֹשְׂאִ֖ים אֹת֑וֹ וְאַתֶּ֗ם תִּסְעוּ֙ מִמְּק֣וֹמְכֶ֔ם וַהֲלַכְתֶּ֖ם אַחֲרָֽיו׃

תרגום יונתן

לדף התרגום על כל הפרק

וּפַקֵידוּ יַת עַמָא לְמֵימָר בְּמֶחְזֵיכוֹן יַת אֲרוֹן קְיָמָא דַייָ אֱלָהָכוֹן וְכֹהֲנַיָא לְוָאֵי נַטְלִין יָתֵיהּ וְאַתּוּן תִּטְלוּן מֵאַתְרֵיכוֹן וּתְהָכוּן בַּתְרוֹהִי:

רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"והכהנים הלוים" - לפי שיצאו כולם מלוי אבי אבי עמרם נקראו לוים כמו שפירשו רבותינו בבראשית רבה במ"ח מקומות (ביבמות פו ב ובכורות ג' א ובחולין כד א ותמיד כז א ועוד איתא בכ"ד מקומות) נקראו הכהנים לוים וזה טעמו של דבר (מפי רבי) "והלכתם אחריו" - נשתנה המסע הזה משאר מסעות שכל זמן שמשה היה קיים היה עמוד הענן נוסע תחלה ומראה להם הדרך והארון נוסע אחר ב' דגלים עכשיו הארון נוסע תחלה (סוטה לב ב)

רלב"ג

לפירוש "רלב"ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

והנה צוו השוטרים את העם במצות יהושע שילכו אחר ארון ברית ה' שישאוהו הכהנים הלוים והנה הוצרכו לזאת הצוואה כי בימי משה היה חנותם ונסעם על פי ה' מצד תנועת עמוד הענן יומם ועמוד האש לילה לנחותם הדרך ואולם עתה לא תהיה הליכתם בדרך בזה האופן אבל יהיו המנהיגים עתה הכהנים הלוים נושאי ארון ברית ה' על פי הנביא וכדי שיראו כלם היה ראוי שירחקו ממנו ולזה צוו אותם שירחקו ממנו אלפים אמה:

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ואתם" - ואז אתם תסעו

"ארון ברית ה'" - הארון שבו הלוחות שכרת ה' ברית עם ישראל בעת אשר נתנם

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

"כראותכם". כי תמיד נסע הארון אחר שני דגלים ותמיד נשאוהו הלוים, ועתה "כראותכם" ב' שנוים, א] "את ארון" וכו', ר"ל שנוסע תחלה, ב] "והכהנים נושאים אותו", אז

לא תתנהגו כמו תמיד שתחלה התחילו שני דגלים לנסוע, רק "ואתם תסעו" לבסוף:

<< · מ"ג יהושע · ג · ג · >>