מ"ג ויקרא כו לט


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
והנשארים בכם ימקו בעונם בארצת איביכם ואף בעונת אבתם אתם ימקו

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וְהַנִּשְׁאָרִים בָּכֶם יִמַּקּוּ בַּעֲו‍ֹנָם בְּאַרְצֹת אֹיְבֵיכֶם וְאַף בַּעֲו‍ֹנֹת אֲבֹתָם אִתָּם יִמָּקּוּ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וְהַנִּשְׁאָרִ֣ים בָּכֶ֗ם יִמַּ֙קּוּ֙ בַּֽעֲוֺנָ֔ם בְּאַרְצֹ֖ת אֹיְבֵיכֶ֑ם וְאַ֛ף בַּעֲוֺנֹ֥ת אֲבֹתָ֖ם אִתָּ֥ם יִמָּֽקּוּ׃

תרגום

​ ​
אונקלוס:
וּדְיִשְׁתְּאַרוּן בְּכוֹן יִתְמְסוֹן בְּחוֹבֵיהוֹן בְּאַרְעָתָא דְּסָנְאֵיכוֹן וְאַף בְּחוֹבֵי אֲבָהָתְהוֹן בִּישַׁיָּא דַּאֲחִידִין בְּיַדְהוֹן יִתְמְסוֹן׃
ירושלמי (יונתן):
וּדְמִשְׁתַּיֵיר מִנְכוֹן יִתְיַמְסוּן בְּחוֹבֵיהוֹן בְּאַרְעֲתָא דְסַנְאֵיכוֹן וְאוּף בְּחוֹבֵי אַבְהַתְהוֹן בִּישַׁיָא דַאֲחִידִין בִּידֵיהוֹן עִמְהוֹן יִתְיַמְסוּן:

רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בעונת אבותם אתם" - (ת"כ) כשעונות אבותם אתם כשאוחזים מעשה אבותיהם בידיהם

"ימקו" - לשון המסה כמו ימסו וכמו (זכריה יד) תמקנה בחוריהן (תהלי' לח) נמקו חבורותי

רש"י מנוקד ומעוצב (כל הפרק)(כל הפסוק)

וְאַף בַּעֲוֹנֹת אֲבֹתָם אִתָּם – כְּשֶׁאוֹחֲזִים מַעֲשֵׂה אֲבוֹתֵיהֶם בִּידֵיהֶם.
יִמָּקּוּ – לְשׁוֹן הֲמָסָה, כְּמוֹ: "יִמַּסוּ" (שופטים טו,יד, וּכְמוֹ: "תִּמַּקְנָה בְּחוֹרֵיהֶן" (זכריה יד,יב); "נָמַקּוּ חַבּוּרֹתָי" (תהלים לח,ו).

רשב"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)

ימקו: מן נמקו חבורותי, כמו מן נסע יִסְּעוּ יִסָּעוּ:


מדרש ספרא (כל הפרק)(כל הפסוק)


[ב] "והנשארים בכם ימקו בעונם"-- אינו אומר "ימקו" אלא "ימקו בעונם".

"וְאַף בַּעֲו‍ֹנֹת אֲבֹתָם אִתָּם יִמָּקּוּ"-- והלא כבר הבטיח המקום לישראל שאינו דן האבות על ידי בנים ולא בנים על ידי אבותם, שנאמר "לא יומתו אבות על בנים ובנים לא יומתו על אבות"?! אם כן למה נאמר "ואף בעונֹת אבותם..ימקו"? אלא בזמן שהם תופסים (ס"א תפוסים) מעשה אבותם, דור אחר דור דוריהם, נדונים על ידיהם.

<< · מ"ג ויקרא · כו · לט · >>