מ"ג הושע ט ו


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
כי הנה הלכו משד מצרים תקבצם מף תקברם מחמד לכספם קמוש יירשם חוח באהליהם

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
כִּי הִנֵּה הָלְכוּ מִשֹּׁד מִצְרַיִם תְּקַבְּצֵם מֹף תְּקַבְּרֵם מַחְמַד לְכַסְפָּם קִמּוֹשׂ יִירָשֵׁם חוֹחַ בְּאָהֳלֵיהֶם.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
כִּֽי־הִנֵּ֤ה הָֽלְכוּ֙ מִשֹּׁ֔ד מִצְרַ֥יִם תְּקַבְּצֵ֖ם מֹ֣ף תְּקַבְּרֵ֑ם מַחְמַ֣ד לְכַסְפָּ֗ם קִמּוֹשׂ֙ יִֽירָשֵׁ֔ם ח֖וֹחַ בְּאׇהֳלֵיהֶֽם׃

תרגום יונתן (כל הפרק)

אֲרֵי הָא יִגְלוּן מִן קֳדָם בָּזוֹזִין לְמִצְרַיִם יִתְכַּנְשׁוּן לְמָפֵיס יִתְקַבְּרוּן בֵּית חֶמְדַת כַּסְפְּהוֹן קַרְסוּלִין יִשְׁרוּן בְּהוֹן חֲתוּלִין בְבִרְנְיָתְהוֹן:

רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כי הנה הלכו" - ממקומם מרוב שודדים שיבאו עליהם עם נבוכדנצר

"מוף" - מארץ מצרים היא

"מחמד לכספם" - בתי חמדת אוצרות כספם

"קימוש וגו' חוח" - מיני חיות תרגם יונתן

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"כי הנה הלכו משד", לעומת מ"ש ושב אפרים מצרים, וישראל היו חושבים שהם שבים לארץ מולדתם כי האומה בראשיתה נולדה במצרים, ודומה בעיניהם כמי ששב אל ארץ מולדתו ששם ינק משדי אמו, והוא שב אל שדי אמו ואל חדר הורתו, ועפ"ז אומר הנביא כי הוא דמיון כוזב, כי באמת א"י הוא שדי אמם, שם ינקו דבש וחלב והיא ארץ הורתם, כמ"ש על שדים סופדים (ישעיה ל"ג), ועתה שגלו מארצם "הנה הלכו משוד" אמם, ודומים כמי שהולך מארץ מולדתו אל ארץ קבורתו, כי למצרים הם הולכים למות ולהקבר שם, כי "מצרים תקבצם" כדי "שמוף תקברם" כי שם תהיה קבורתם, ומי יהיה היורש את נחלתם ואת עשרם, אמר המקום שהיה "מחמד לכספם קימוש יירשם וחוח" הוא יהיה השוכן "באהליהם" אשר ישארו שממה:


ביאור המילות

"משד". מענין שדים, כמו ושוד מלכים תינקי:

"קימוש וחוח". מיני קוצים:

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"מחמד לכספם" - בתי חמדתם שהם אוצרות כספם הנה הקימוש יירש אותם כי שם תצמח ובאהליהם תצא החוח

"מוף תקברם" - כי שם ימותו ע"י חרב נבוכדנאצר ולא ישובו לארצם

"הלכו משד" - כאשר ילכו מארצם מפני השודד הנה מצרים תקבץ אותם כי שם יבואו עם יוחנן בן קרח כמ"ש בירמיהו

מצודת ציון

"משוד" - מלשון שודד ועושק

"מוף" - יתכן שהוא נוף והוא שם מקום במצרים ובאה המ"ם במקום הנו"ן וכן כמהם וכמהן (שמואל ב יט)

"מחמד" - מלשון חמדה

"קימוש" - מין קוץ

"יירשם" - מלשון ירושה

"חוח" - מין קוץ

<< · מ"ג הושע · ט · ו · >>