<< · מ"ג הושע · ו · ד · >>

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
מה אעשה לך אפרים מה אעשה לך יהודה וחסדכם כענן בקר וכטל משכים הלך

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
מָה אֶעֱשֶׂה לְּךָ אֶפְרַיִם מָה אֶעֱשֶׂה לְּךָ יְהוּדָה וְחַסְדְּכֶם כַּעֲנַן בֹּקֶר וְכַטַּל מַשְׁכִּים הֹלֵךְ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
מָ֤ה אֶֽעֱשֶׂה־לְּךָ֙ אֶפְרַ֔יִם מָ֥ה אֶעֱשֶׂה־לְּךָ֖ יְהוּדָ֑ה וְחַסְדְּכֶם֙ כַּעֲנַן־בֹּ֔קֶר וְכַטַּ֖ל מַשְׁכִּ֥ים הֹלֵֽךְ׃

תרגום יונתן

לדף התרגום על כל הפרק

מִן קֳדָם דִין דִקְשׁוֹט מָא אַעְבֵּיד לְכוֹן דְבֵית יְהוּדָה וְטַבְוָתְכוֹן כַּעֲנַן צַפְרָא וּכְטַלָא דְמוֹהִי פָּסֵיק:

רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מה אעשה לך" - מפני מדת הדין איך אוציא משפטיך לאור "וחסדכם כענן בוקר" - כל טובתכם וצדקתכם אינה כלום

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וכטל" - כמו הטל היורד בהשכמה שבחום השמש יפסק וא"כ משכים בבוקר והולך מיד כן אתם אף אם תעשו מה מן הישר לא תאחזו בה זמן מרובה

"מה אעשה לך" - ר"ל אבל אתה הואיל ואינך שב אלי מהו הטובה והתרופה שאעשה לך הלא אין לכם זכות כי חסדכם היא כענן בוקר שאין מביא הגשם כי כן אתם מראים חסד ואין כל מאומה

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מה אעשה" (תשובת ה') אתה "אפרים". וכן אתה "יהודה", מה "אעשה לך, וחסדכם כענן בקר", הלא העקר אשר ה' דורש ממך הוא עשות משפט ואהבת חסד, שעקר הוא שיעשה חסד עם הבריות (וגם בחסד נכללו המצות שעושה בין אדם למקום מצד החסידות שנקראים תורת חסד כמ"ש במק"א) אבל חסדכם הוא דומה כענן בקר שבזרוח השמש יעלה הענן ויתפזר ומרוה לא יורה את האדמה, ואיך תבקשו שיבא כגשם לכם ואין גשם בלא ענן ומענן בקר לא יתהוה גשם, וגם בעת תדמו "כטל" שיתהוה בלילה מן הרסיסים העולים מן הצמחים ויתמיד כל הלילה, הלא " משכים הולך" וכזרוח השמש אין טל ואין מטר עליכם, כן בעת תשכימו ללכת לחפצכם ודרכיכם יופסק חוט החסד ואין חסד ואין דעת אלהים בארץ:

ביאור המילות

"וחסדכם". החסד כשבא בהרחבה כולל כל מה שיעשה אדם יותר על החיוב ויפלו גם במצות שבין אדם למקום, כמ"ש בס' משלי:
 

<< · מ"ג הושע · ו · ד · >>