מ"ג דניאל ב ה

מקראות גדולות דניאל


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ענה מלכא ואמר לכשדיא [לכשדאי] מלתא מני אזדא הן לא תהודעונני חלמא ופשרה הדמין תתעבדון ובתיכון נולי יתשמון

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
עָנֵה מַלְכָּא וְאָמַר לכשדיא [לְכַשְׂדָּאֵי] מִלְּתָא מִנִּי אַזְדָּא הֵן לָא תְהוֹדְעוּנַּנִי חֶלְמָא וּפִשְׁרֵהּ הַדָּמִין תִּתְעַבְדוּן וּבָתֵּיכוֹן נְוָלִי יִתְּשָׂמוּן.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
עָנֵ֤ה מַלְכָּא֙ וְאָמַ֣ר לכשדיא לְכַשְׂדָּאֵ֔י מִלְּתָ֖ה מִנִּ֣י אַזְדָּ֑א הֵ֣ן לָ֤א תְהֽוֹדְעוּנַּ֙נִי֙ חֶלְמָ֣א וּפִשְׁרֵ֔הּ הַדָּמִין֙ תִּתְעַבְד֔וּן וּבָתֵּיכ֖וֹן נְוָלִ֥י יִתְּשָׂמֽוּן׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מילתא מני אזדא" - הדבר ממני הלך

"הן לא תהודעונני חלמא ופשריה" - אם לא תודיעוני החלום ופתרונו

"הדמין תתעבדון" - לאברים תתחתכו והרבה יש בגמרא הדומי הדמוה במסכת גיטין

"נולי" - אשפה

"יתשמון" - לשון וישם יהון שומות לאשפות

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"מלתה וגו'" - הדבר הלך ממני ר"ל שכחתי דברי החלום

"הן לא וגו'" - אם לא תודיעו לי החלום

"הדמין וגו'" - לנתחים תהיו נעשים

"ובתיכון וגו'" - בתיכם יושמו לאשפות ומקום נוול

מצודת ציון

"אזדא" - הלכה ובדרז"ל ואזדא לטעמיה

"הדמין" - בתרגם יונתן הוא ענין נתחים

<< · מ"ג דניאל · ב · ה · >>