מ"ג דברים יב טזמקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
רק הדם לא תאכלו על הארץ תשפכנו כמים

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
רַק הַדָּם לֹא תֹאכֵלוּ עַל הָאָרֶץ תִּשְׁפְּכֶנּוּ כַּמָּיִם.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
רַ֥ק הַדָּ֖ם לֹ֣א תֹאכֵ֑לוּ עַל־הָאָ֥רֶץ תִּשְׁפְּכֶ֖נּוּ כַּמָּֽיִם׃

תרגום

​ ​
אונקלוס:
לְחוֹד דְּמָא לָא תֵיכְלוּן עַל אַרְעָא תֵּישְׁדִנֵּיהּ כְּמַיָּא׃
ירושלמי (יונתן):
לְחוֹד בְּאַדְמָא הֲווֹ זְהִירִין עַל אַרְעָא תֵּישְׁדוּנֵיהּ הֵי כְּמוֹי:

"רק הדם לא תאכלו" - אף ע"פ שאמרתי שאין לך בו זריקת דם במזבח לא תאכלנו

"תשפכנו כמים" - לומר לך שאין צריך כסוי ד"א הרי הוא כמים להכשיר את הזרעים (ספרי חולין עד)


כח.

רק הדם לא תאכלו , לאו אחד יש בו ולא שני לאוים.

[יכול] כדם המוקדשים, ת"ל רק הדם לא תאכלו . לאו אחד יש בו ואין בו שני לאוין.

כט.

כמים. (פסחים כ וש"נ) מה מים מותרים בהנאה, אף דם מותר בהנאה. מה מים מכשירים את הזרעים, אף דם מכשיר את הזרעים. (חולין לה) מה מים פטורים מלכסות אף דם פטור מלכסות.

<< · מ"ג דברים · יב · טז · >>