מ"ג בראשית מא מ


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
אתה תהיה על ביתי ועל פיך ישק כל עמי רק הכסא אגדל ממך

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
אַתָּה תִּהְיֶה עַל בֵּיתִי וְעַל פִּיךָ יִשַּׁק כָּל עַמִּי רַק הַכִּסֵּא אֶגְדַּל מִמֶּךָּ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
אַתָּה֙ תִּהְיֶ֣ה עַל־בֵּיתִ֔י וְעַל־פִּ֖יךָ יִשַּׁ֣ק כׇּל־עַמִּ֑י רַ֥ק הַכִּסֵּ֖א אֶגְדַּ֥ל מִמֶּֽךָּ׃

תרגום

​ ​
אונקלוס:
אַתְּ תְּהֵי מְמֻנַּא עַל בֵּיתִי וְעַל מֵימְרָךְ יִתְּזָן כָּל עַמִּי לְחוֹד כּוּרְסֵי מַלְכוּתָא הָדֵין אֵיהֵי יַקִּיר מִנָּךְ׃
ירושלמי (יונתן):
אַנְתְּ תְּהִי אַפִּיטְרוֹפּוֹס עַל בֵּיתִי וְעַל גְזֵירַת מֵימַר פּוּמָךְ יִתְּזִינוּן כָּל עַמִי לְחוֹד כּוּרְסֵי מַלְכוּתָא אֱהֵא רַב מִינָךְ:

רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ישק" - יתזן יתפרנס כל צרכי עמי יהיו נעשים על ידך כמו (לעיל טו) ובן משק ביתי וכמו (תהלים ב) נשקו בר גרנישו"ן בלע"ז (פערזארגען פערזעהן)

"רק הכסא" - שיהיו קורין לי מלך

"כסא" - לשון של המלוכה כמו (מלכים א א) ויגדל את כסאו מכסא אדוני המלך

רשב"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


(מ). ישק: יזדרזו בכלי קרב על מלחמה לצאת על האויבים, לשון עיר מבצר והנשק נושקי רומי קשת:

אבן עזרא (כל הפרק)(כל הפסוק)

אתה תהיה — שר על ביתי.

ישק — דגשות השי"ן לחסרון נו"ן "נֶשֶק". והוא נגיד החיל. ויש אומרים שהוא מגזרת "נשיקה" בדרך רחוקה.

רק הכסא אגדל ממך — ידוע כי אגדל פועל עומד; וטעמו, לא תהיה לי גדוֹלה ממך, רק גדוּלת הכסא. ואין "כי מנעורי גדלני כאב" (איוב לא, יח) פועל יוצא, רק פירושו "גדל עמי". ודרך אגדל ממך במקרא – ידועה, כמו: "נובלת עלֶהָ" (ישעיהו א, ל); "ותאבדו דרך" (תהלים ב, יב):

רבינו בחיי בן אשר (כל הפרק)(כל הפסוק)

ועל פיך ישק כל עמי:    יתפרנס:

רק הכסא:    שיהיו קורין לי מלך, כסא לשון מלך וכן (מלכים א א, מ): "ויגדל את כסאו", ואמר "ראה נתתי אותך על כל ארץ מצרים". וכן מצינו בדניאל (דניאל ב, מח): "אדין מלכא לדניאל רבי ומתנן רברבן שגיאן יהב לה והשלטה על כל מדינת בבל":

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)

(מ) "אתה." דרך המלכים שבעת ירצו להגדיל אחד מעבדיהם הקטנים אל משרה גדולה לא יעלהו פתאום מבירא עמיקתא לאגרא רמא רק יעלהו בהדרגה, יעשהו שר מאה ואח"כ שר אלף, וכן ממדרגה למדרגה, וכן נהג פרעה, שתחלה שמהו לשר על בית פרעה, ועז"א "אתה תהיה על ביתי, ועל פיך ישק כל עמי," כל הבא אל בית המלך ישק על פיך באשר אתה המושל בבית הזה, כי בבית המלך תהיה כמוני לבד מאשר אני יהיה לי היתרון לשבת על כסא המלכות:

<< · מ"ג בראשית · מא · מ · >>