<< · מ"ג בראשית · לח · ט · >>

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וידע אונן כי לא לו יהיה הזרע והיה אם בא אל אשת אחיו ושחת ארצה לבלתי נתן זרע לאחיו

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וַיֵּדַע אוֹנָן כִּי לֹּא לוֹ יִהְיֶה הַזָּרַע וְהָיָה אִם בָּא אֶל אֵשֶׁת אָחִיו וְשִׁחֵת אַרְצָה לְבִלְתִּי נְתָן זֶרַע לְאָחִיו.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וַיֵּ֣דַע אוֹנָ֔ן כִּ֛י לֹּ֥א ל֖וֹ יִהְיֶ֣ה הַזָּ֑רַע וְהָיָ֞ה אִם־בָּ֨א אֶל־אֵ֤שֶׁת אָחִיו֙ וְשִׁחֵ֣ת אַ֔רְצָה לְבִלְתִּ֥י נְתׇן־זֶ֖רַע לְאָחִֽיו׃


תרגום

​ ​
אונקלוס (תאג'):
וִידַע אוֹנָן אֲרֵי לָא עַל שְׁמֵיהּ מִתְקְרֵי זַרְעָא וְהָוֵי כַּד עָלֵיל לְוָת אִתַּת אֲחוּהִי וּמְחַבֵּיל אוֹרְחֵיהּ עַל אַרְעָא בְּדִיל דְּלָא לְאָקָמָא זַרְעָא לַאֲחוּהִי׃
ירושלמי (יונתן):
וִידַע אוֹנָן אֲרוּם לָא עַל שְׁמֵיהּ אִיקְרוֹן בְּנִין וַהֲוָה כַּד הֲוָה עָלֵיל לְוַת אִנְתְּתֵיהּ דְאָחוֹי הֲוָה מִחַבֵּל עוֹבְדוֹי עַל אַרְעָא דְלָא לְמִקְמָה בְּנִין עַל שְׁמֵיהּ דְאָחוֹי:

רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ושחת ארצה" - דש מבפנים וזורה מבחוץ (ב"ר)

רש"י מנוקד ומעוצב

לפירוש "רש"י מנוקד ומעוצב" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

וְשִׁחֵת אַרְצָה – דָּשׁ מִבִּפְנִים וְזוֹרֶה מִבַּחוּץ (יבמות שם; ב"ר פה,ה).

רשב"ם

לפירוש "רשב"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

'(ט). 'כי לא לו יהיה הזרע: ומקפידים היו בכך:

נתן זרע: חטף קמץ, שכל תיבת מלא פום שטעמה באות אחרונה, ותיבה הסמוכה לה טעמה באות ראשונה הרי הם במקף, והמלא פום נהפך לחטף קמץ. וכן ארך אפים וגדול חסד, ואם שלש אלה לא יעשה לה, אבל את שלש הערים מלא פום הוא:

אבן עזרא

לפירוש "אבן עזרא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

כי לא לו יהיה הזרע — לא יקרא בשמו, כטעם "והיה הבכור אשר תלד" (דברים כה, ו).

ושחת ארצה — היה משחית זרע הקרי ושופך לחוץ בארץ. ואתמה מבן תמים המזרחי, שפירש ושחת ארצה, שעשה לה שלא כדרך הנשים, בעבור שלא תהר. והנה שחת הארץ שלה, כי עליו היא יושבת בארץ. וזה פירוש שגעון, וחלילה חלילה להתגאל זרע הקדש בטינוף הטינוף.

נתן זרע — כמו השלם:

ספורנו

לפירוש "ספורנו" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

"כי לא לו יהיה הזרע" ידע שלא היה הוא לבדו הזוכה בכל אותה המצוה שהרי בקדושי אחיו יקיים הזרע ונמצא אחיו זוכה במקצתם: " לבלתי נתן זרע לאחיו" שלא יזכה אחיו על ידו שיושג התכלית המכוון בקדושיו:

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

(ט – י) "וידע אונן". הפועל רע שלא לכוונת תועלת או יראת נזק, הרע עצמי לו, וזה היה בער, ועי"כ ויהי ער רע, אבל אונן שעשה זה מפני שנדמה לו שיהיה לו נזק להוליד לריק, לא תתיחס הרע אל עצמו רק אל מעשהו, ועז"א "וירע" וגו' "אשר עשה":  

ילקוט שמעוני

לפירוש "ילקוט שמעוני" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

והיה אם בא אל אשת אחיו ושחת, שהיה דש מבפנים וזורה מבחוץ.

<< · מ"ג בראשית · לח · ט · >>