מ"ג בראשית לד ב


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וירא אתה שכם בן חמור החוי נשיא הארץ ויקח אתה וישכב אתה ויענה

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וַיַּרְא אֹתָהּ שְׁכֶם בֶּן חֲמוֹר הַחִוִּי נְשִׂיא הָאָרֶץ וַיִּקַּח אֹתָהּ וַיִּשְׁכַּב אֹתָהּ וַיְעַנֶּהָ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וַיַּ֨רְא אֹתָ֜הּ שְׁכֶ֧ם בֶּן־חֲמ֛וֹר הַֽחִוִּ֖י נְשִׂ֣יא הָאָ֑רֶץ וַיִּקַּ֥ח אֹתָ֛הּ וַיִּשְׁכַּ֥ב אֹתָ֖הּ וַיְעַנֶּֽהָ׃

תרגום

​ ​
אונקלוס:
וַחֲזָא יָתַהּ שְׁכֶם בַּר חֲמוֹר חִוָּאָה רַבָּא דְּאַרְעָא וּדְבַר יָתַהּ וּשְׁכֵיב יָתַהּ וְעַנְּיַהּ׃
ירושלמי (יונתן):
וַחֲמָא יָתָהּ שְׁכֶם בַּר חֲמוֹר חִיוָאָה רַבָּא דְאַרְעָא וּדְבַר יָתָהּ בְּאָנוּסָה וּשְׁכִיב עִמָהּ וְסַגְפָהּ:

רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"וישכב אתה" - כדרכה

"ויענה" - שלא כדרכה (יומא עז)

רש"י מנוקד ומעוצב (כל הפרק)(כל הפסוק)

וַיִּשְׁכַּב אוֹתָהּ – כְּדַרְכָּהּ.
וַיְעַנֶּהָ – שֶׁלֹּא כְּדַרְכָּהּ (ב"ר פ,ה).

אבן עזרא (כל הפרק)(כל הפסוק)

ויענה — כדרכה, בעבור היותה בתולה:

רמב"ן (כל הפרק)(כל הפסוק)

"וישכב אותה ויענה" - וישכב כדרכה ויענה שלא כדרכה (ב"ר פ ה) לשון רש"י אבל רבי אברהם אמר ויענה בעבור היותה בתולה ואין צורך כי כל ביאה באונסה תקרא ענוי וכן לא תתעמר בה תחת אשר עניתה (דברים כא יד) וכן ואת פלגשי ענו ותמת (שופטים כ ה) ויגיד הכתוב כי היתה אנוסה ולא נתרצית לנשיא הארץ לספר בשבחה

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


(ב) "וירא אתה". בל תאמר שנכנסה עמו בדברי עגבים, כי ראה אותה בפעם הראשון, "ויקח אתה", ביד חזקה ואין מציל מידו, כי היה נשיא הארץ, והיה חטאו משולש. א] "ויקח אתה" ביד חזקה וזה גזל גמור. ב] "וישכב אתה", ובזה טמא אותה, אחר שהוא ערל ג] "ויענה", כי לא נתרצית והיה אונס אצלה ונחשב לה לענוי, ובזה היה גזל גם נגדה:


 

אור החיים (כל הפרק)(כל הפסוק)

נשיא הארץ. פירוש ובזה צעקה הנערה ואין מושיע לה:

וישכב אותה וגו'. יתבאר על דרך אומרם ז"ל (הוריות י ב) במעשה יעל שהנאתם של רשעים צער הוא אצל הצדיקים, והוא אומרו וישכב אותה הגם ששכב אותה כדרך איש ואשה ומן הטבע שתהנה האשה אף על פי כן לא מלבד שלא נהנית אלא אדרבא ענוי היה לה, והוא אומרו ויענה, והיו הדברים נכרים בה שאין חפצה בו והוצרך לדבר על לבה דכתיב וידבר על לב וגו':

<< · מ"ג בראשית · לד · ב · >>