אבן עזרא על בראשית לד


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

ותצא דינה — מעצמה:

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

ויענה — כדרכה, בעבור היותה בתולה:

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

וידבר על לב — שדיבר לה דברי רכים ונחומים:

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

כי טמא — שכם:

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

וטעם וידברו אשר טמא — וידברו את שכם אשר טמא אחותם; כי מצאנו "דברו לשלום" (בראשית לז, ד), כמו "דבר לו". או טעם אשר, כי ענו במרמה בעבור אשר טמא:

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

חרפה — לדורות, וזה טעם "כי נבלה עשה בישראל" (בראשית לד, ז): אשר לו ערלה — ערלת בשר. וטעמו, דבר שיכבד; וכן: "ערל שפתים" (שמות ו, יב); "ערלה אזנם" (ירמיהו ו, י); בעבור הנוסף. והאומרים שהשם אמר לאברהם: "והיה תמים" (בראשית יז, א), ובהמולו הנה הוא חסר, הדבר הפוך. והנה הבהמות יוכיחו. ואם אמרו: למה נחתך דבר בראו השם? גם הטבור יוכיח:

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

את בתנו — בעבור היותה קטנה. והם היו מדברים בעבור אביהם:

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

ולא אֵחַר — איננו בדקדוק כמו "ואחר עד עתה" (בראשית לב, ה), רק מן הבניין הכבד הדגוש; והוא פועל עבר, על משקל "ברך נבות" (מלכים א כא, יג):

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

שלמים הם — בשלום. רחבת ידים — מקומות; כמו: "ויד תהיה לך" (דברים כג, יג):

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

יאותו — מגזרת "כי לך יאתה" (ירמיהו י, ז); והנוח הנעלם אחר האות המשרת, תחת פ"א הפועל. בהמול — מפורש:

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

והנה הם חשבו רעה על יעקב ובניו, שאמרו: מקניהם וקנינם:

פסוק כה

לפירוש "פסוק כה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

ביום השלישי — שלישי לעולם קשה, שהוא חצי המרובע. וזה המעשה אשר עשו שמעון ולוי, לדעת אחיהם עשו, דכתיב "במרמה" (בראשית לד, יג); ו"בני יעקב" (בראשית לד, כז) – הם כולם. וחרה אף יעקב על שמעון ולוי, בעבור שהם הרגו אנשי שכם:

פסוק כט

לפירוש "פסוק כט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

את כל אשר בבית — פירוש, בבית חמור, או בבית שכם:

פסוק ל

לפירוש "פסוק ל" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

מתי מספרמְתֵי כמו "אנשים". ודבר שיסופר הוא מעט. על כן טעה ר' אהרן הכהן ראש הישיבה, שפירש "ויהי מתיו מספר" (דברים לג, ו) כמשמעו. להבאישני — שישנאו אותי כאשר ישנא איש דבר שיבאש:

פסוק לא

לפירוש "פסוק לא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

ויאמרו — שמעון ולוי.

הכזונה יעשה — שכם את אחותנו: