מ"ג בראשית כו יד


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ויהי לו מקנה צאן ומקנה בקר ועבדה רבה ויקנאו אתו פלשתים

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וַיְהִי לוֹ מִקְנֵה צֹאן וּמִקְנֵה בָקָר וַעֲבֻדָּה רַבָּה וַיְקַנְאוּ אֹתוֹ פְּלִשְׁתִּים.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וַֽיְהִי־ל֤וֹ מִקְנֵה־צֹאן֙ וּמִקְנֵ֣ה בָקָ֔ר וַעֲבֻדָּ֖ה רַבָּ֑ה וַיְקַנְא֥וּ אֹת֖וֹ פְּלִשְׁתִּֽים׃

תרגום

​ ​
אונקלוס:
וַהֲוָה לֵיהּ גֵּיתֵי עָנָא וְגֵיתֵי תּוֹרֵי וַעֲבֻדָּה סַגִּי וְקַנִּיאוּ בֵּיהּ פְּלִשְׁתָּאֵי׃
ירושלמי (יונתן):
וַהֲווֹ לֵיהּ גֵיתֵי עָאן תוֹרִין וּפוּלְחָנָא סַגִיאָה וְקַנִיאוּ יָתֵיהּ פְּלִשְׁתָּאֵי:

רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ועבדה רבה" - פעולה רבה בלשון לע"ז אוברוינ"א (ארבייט געשעפט גווערב) עבודה משמע עבודה אחת עבדה (בשורו"ק) משמע פעולה רבה

רש"י מנוקד ומעוצב (כל הפרק)(כל הפסוק)

וַעֲבֻדָּה רַבָּה – פְּעֻלָּה רַבָּה, בִּלְשׁוֹן לַעַ"ז אובריינ"א [ovreine = מכלול העבודות‏[2]]. "עֲבוֹדָה" מַשְׁמָע עֲבוֹדָה אַחַת, "עֲבֻדָּה" מַשְׁמַע פְּעֻלָּה רַבָּה.

רשב"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)

ועבודה רבה: עבודת שדות וכרמים, כי סתם עבודה עבודת קרקע היא:


אבן עזרא (כל הפרק)(כל הפסוק)

ועבֻדה — עבדים ושפחות שיעבדוהו, והוא תואר השם, או שם, כמו "סגולה" (שמות יט, ה):

רמב"ן (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויהי לו מקנה צאן ומקנה בקר ועבודה רבה" - אתונות וגמלים וחמורים ועבדים ושפחות ויזכיר הכתוב זה ולא יזכיר כסף וזהב כאשר נאמר באברהם (לעיל יג ב) בעבור כי גדולתו אשר נתגדל בה בארץ פלשתים במקנה ובעבודה היתה ויקנאו אותו פלשתים בענין ההוא וזה טעם כי עצמת ממנו מאד אמר לו גם לי שאני המלך אין בביתי מקנה ועבודה כמוך וחרפה היא לנו להיות ביתך גדול מבית המלך

ספורנו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ועבדה רבה" קרקע מוכן להיות נעבד:

" ויקנאו אתו פלשתים" שבשדותיהם קרה אז הפך זה שזרעו הרבה והביאו מעט:

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


(יד) "ויהי לו." ג] יקרה שיצליח בעסק מיוחד אשר הוא בקי בו או בעסק שיתיגע בו מאד וישם בו כל מגמתו, עז"א שהיו לו עסקים מפורדים, "צאן ובקר" שהיא עסק המרעה," ועבדה רבה" שהיא עסק עבודת האדמה, וידוע שעסק המרעה ועסק עבודת האדמה לא יתכנו באיש אחד, כי הם אומניות חלוקות, שהעובד אדמה צריך שישכון במקום אחד קבוע לזרוע ולהשביח את האדמה, עד שתהיה שדה תבואה, שזה לא יצלח אם נוסע ממקום למקום, משא"כ הרועה צריך ליסע תמיד ממרעה למרעה, וע"כ כתיב ויהי הבל רועה צאן וקין היה עובד אדמה, כי היו אומניות חלוקות, והאבות היו רועי צאן והמצרים היו עובדי אדמה, ותועבת מצרים כל רועי צאן, וא"כ ביצחק שהיה לו צאן ובקר וגם עבודה רבה בשדה היה זה למעלה מן הטבע. ד] יצליח האדם ע"י שיאהבו אותו כל העם ויסחרו אתו יקנה בזול וימכור ביוקר, וכדומה, וגם זה לא היה כי "ויקנאו אותו פלשתים," ומבואר אצלי, כי קנאה שאחריה מלת את, מורה שהמקנא רוצה לעשות לו רעה, ובכ"ז הצליח, מבואר מכ"ז שהיה בהשגחת ה':


 

ילקוט שמעוני (כל הפרק)(כל הפסוק)

ויהי לו מקנה צאן ומקנה בקר ועבודה רבה. ועבדה כתיב, אם אין אדם נעשה כעבד לעצמו אינו קונה אותו.

בעל הטורים (כל הפרק)(כל הפסוק)

ועבדה רבה. ב' במסורה הכא ואידך באיוב מה התם גדול מכל בני אדם אף הכא היה גדול מכל ואף מאבימלך שהיה מלך:


  1. ^ כדברי רש"י: "עבוֹדה משמע עבודה אחת, עבוּדה משמע פעולה רבה". במלה הצרפתית הוא רואה אפוא שם קיבוצי לעומת oevre, שהיא "עבודה אחת".
  2. ^ כדברי רש"י: "עבוֹדה משמע עבודה אחת, עבוּדה משמע פעולה רבה". במלה הצרפתית הוא רואה אפוא שם קיבוצי לעומת oevre, שהיא "עבודה אחת".