מ"ג במדבר לה לג


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ולא תחניפו את הארץ אשר אתם בה כי הדם הוא יחניף את הארץ ולארץ לא יכפר לדם אשר שפך בה כי אם בדם שפכו

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וְלֹא תַחֲנִיפוּ אֶת הָאָרֶץ אֲשֶׁר אַתֶּם בָּהּ כִּי הַדָּם הוּא יַחֲנִיף אֶת הָאָרֶץ וְלָאָרֶץ לֹא יְכֻפַּר לַדָּם אֲשֶׁר שֻׁפַּךְ בָּהּ כִּי אִם בְּדַם שֹׁפְכוֹ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וְלֹֽא־תַחֲנִ֣יפוּ אֶת־הָאָ֗רֶץ אֲשֶׁ֤ר אַתֶּם֙ בָּ֔הּ כִּ֣י הַדָּ֔ם ה֥וּא יַחֲנִ֖יף אֶת־הָאָ֑רֶץ וְלָאָ֣רֶץ לֹֽא־יְכֻפַּ֗ר לַדָּם֙ אֲשֶׁ֣ר שֻׁפַּךְ־בָּ֔הּ כִּי־אִ֖ם בְּדַ֥ם שֹׁפְכֽוֹ׃

תרגום

​ ​
אונקלוס:
וְלָא תְחַיְּיבוּן יָת אַרְעָא דְּאַתּוּן בַּהּ אֲרֵי דְּמָא הוּא מְחַיֵּיב יָת אַרְעָא וּלְאַרְעָא לָא מִתְכַּפַּר עַל דַּם זַכַּאי דְּאִתְאֲשַׁד בַּהּ אֱלָהֵין בְּדַם אָשְׁדֵיהּ׃
ירושלמי (יונתן):
וְלָא תְטַנְפוּן יַת אַרְעָא דְאַתּוּן בָּהּ אֲרוּם דַם זַכְּאַי דְלָא מִתְפְּרַע הוּא יִטוֹף יַת אַרְעָא וּלְאַרְעָא לָא מִתְכַּפֵּר עַל דַם זַכְּאַי דְאִשְׁתְּדֵי בָּהּ אֱלָהֵן בִּשְׁדִיוּת אֲדַם דְמַאן דְשַׁדְיֵהּ:

רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ולא תחניפו" - ולא תרשיעו כתרגומו ולא תחייבון

רמב"ן (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ולא תחניפו את הארץ" - מפני שאמר תחלה והיו אלה לכם לחקת משפט לדורותיכם בכל מושבותיכם שאלו המשפטים נוהגים גם בחוצה לארץ חזר והחמיר ביושבי הארץ יותר לכבוד השכינה אשר שם והזהיר שלא נחניף אותה ושלא נטמא אותה וענין החנופה הוא הנאמר בקללות (דברים כח לח-מ) זרע רב תוציא השדה ומעט תאסוף כרמים תטע ועבדת ויין לא תשתה זיתים יהיו לך ושמן לא תסוך כל עצך ופרי אדמתך יירש הצלצל כי כל חנופה עשות הפך הנראה והנדמה לעינים והוא עונש בארץ בע"ז ובשפיכות דמים ובגלוי עריות כמו שנאמר (ירמיהו ג א) הלא חנף תחנף הארץ והארץ חנפה תחת יושביה (ישעיהו כד ה) ותחניפי ארץ בזנותיך (ירמיהו ג ב) וענין הטומאה שתהיה הארץ טמאה ולא ישכון בה כבוד השם בהיות בה דם נקי שלא נתכפר בדם שופכו ובספרי (מסעי קסא) אמרו ולא תחניפו את הארץ הרי זו אזהרה לחנפין כי הזהיר מתחלה שלא נקח שוחד ברוצחים וחזר והזהיר שלא נחניף להם למעלתם או לתקפם וכבוד משפחתם בלי מקח שוחד כי אם אנחנו נחניף להם הנה נחניף את הארץ והיא חנפה תחת יושביה

מדרש ספרי (כל הפרק)(כל הפסוק)

ולא תחניפו הארץ - הרי אזהרה לחניפים.

ד"א ולא תחניפו - אל תגרמו את הארץ שתהא מחנפת לכם:

כי הדם הוא יחניף - ר' יאשיה היה אומר לשון נוטריקון: כי הדם יחון אף בארץ:

ולארץ לא יכופר - למה נאמר? לפי שהוא אומר: (דברים כא) "וערפו שם את העגלה"; הרי שנתערפה עגלה, ואחר כך נמצא ההורג, שומע אני יתכפר להם? תלמוד לומר: "לארץ לא יכופר":

<< · מ"ג במדבר · לה · לג · >>