מ"ג במדבר ג י


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ואת אהרן ואת בניו תפקד ושמרו את כהנתם והזר הקרב יומת

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וְאֶת אַהֲרֹן וְאֶת בָּנָיו תִּפְקֹד וְשָׁמְרוּ אֶת כְּהֻנָּתָם וְהַזָּר הַקָּרֵב יוּמָת.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וְאֶת־אַהֲרֹ֤ן וְאֶת־בָּנָיו֙ תִּפְקֹ֔ד וְשָׁמְר֖וּ אֶת־כְּהֻנָּתָ֑ם וְהַזָּ֥ר הַקָּרֵ֖ב יוּמָֽת׃

תרגום

​ ​
אונקלוס:
וְיָת אַהֲרֹן וְיָת בְּנוֹהִי תְּמַנֵּי וְיִטְּרוּן יָת כְּהוּנַּתְהוֹן וְחִילוֹנַי דְּיִקְרַב יִתְקְטִיל׃
ירושלמי (יונתן):
וְיַת אַהֲרן וְיַת בְּנוֹי תְמַנֵי וְיִטְרוּן יַת כְּהוּנַתְהוֹן וְחִילוֹנֵי דְיִקְרַב יִתְקְטֵל בְּאֵישָׁא מְצַלְהֲבָא קֳדָם יְיָ:

רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ואת אהרן ואת בניו תפקד" - לשון פקידות ואינו לשון מנין

"ושמרו את כהנתם" - קבלת דמים וזריקה והקטרה ועבודות המסורות לכהנים

רש"י מנוקד ומעוצב (כל הפרק)(כל הפסוק)

וְאֶת אַהֲרֹן וְאֶת בָּנָיו תִּפְקֹד – לְשׁוֹן פְּקִידוּת, וְאֵינוֹ לְשׁוֹן מִנְיָן.
וְשָׁמְרוּ אֶת כְּהֻנָּתָם – קַבָּלַת דָּמִים וּזְרִיקָה וְהַקְטָרָה, וַעֲבוֹדוֹת הַמְּסוּרוֹת לַכֹּהֲנִים.

רשב"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)

ואת אהרן ואת בניו תפקד תעשהו פקיד וממונה עליהם, כמו ויפקד שר הטבחים את יוסף:


ספורנו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ושמרו את כהנתם" לכל דבר המזבח ולמבית לפרכת שלא יקרבו הלויים:

" והזר הקרב" לעבודת לויה או כהונה:

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ואת אהרן", ובזה יוכלו אהרן ובניו לשמור את כהונתם באשר על ענינים שאינם צריכי כהן דוקא יעזרום הלוים כמו שחיטה והפשטה וכדומה וכן יוכלו לשמור שלא יקרב זר לעבודתם:

<< · מ"ג במדבר · ג · י · >>