מ"ג אסתר ד ב


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ויבוא עד לפני שער המלך כי אין לבוא אל שער המלך בלבוש שק

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וַיָּבוֹא עַד לִפְנֵי שַׁעַר הַמֶּלֶךְ כִּי אֵין לָבוֹא אֶל שַׁעַר הַמֶּלֶךְ בִּלְבוּשׁ שָׂק.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וַיָּב֕וֹא עַ֖ד לִפְנֵ֣י שַֽׁעַר־הַמֶּ֑לֶךְ כִּ֣י אֵ֥ין לָב֛וֹא אֶל־שַׁ֥עַר הַמֶּ֖לֶךְ בִּלְב֥וּשׁ שָֽׂק׃

תרגום

תרגום אחד (כל הפרק)

ואתא עד קדם תרע פלטירא דמלכא ארום לית רשו לגבר למיעל לתרע פלטירא דמלכא כד לביש לבושא דשק:

רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כי אין לבוא" - אין דרך ארץ לבוא אל שער המלך בלבוש שק

רש"י מנוקד ומעוצב (כל הפרק)(כל הפסוק)

כִּי אֵין לָבוֹא – אֵין דֶּרֶךְ אֶרֶץ לָבוֹא אֶל שַׁעַר הַמֶּלֶךְ בִּלְבוּשׁ שָׂק.

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)

השאלות:

למה בא עד שער המלך :
ויבא, אח"כ בא לפני שער המלך כדי שיוודע הדבר בחצר המלך אם לאסתר אם להמלך עצמו, כי אין לבא, יש בזה ב' כונות, א. שמצד זה לא נכנס פנימה, ב. שמצד זה היה דבר מחודש במה שעמד בשק לפני השער שאין רגילים ללכת בשק גם באותו המקום ויתפרסם בחצר המלך :

מדרש רבה (כל הפסוק)

<< · אסתר רבה · ד · ב · >>


ב.    [ עריכה ]
"וְהַקָּרוֹב אֵלָיו" הן הקריבו הפורענות לעצמן [[:קטגוריה:|"כַּרְשְׁנָא"]] שהיה ממונה על הכרשינין [[:קטגוריה:|"שֵׁתָר"]] שהיה ממונה על היין [[:קטגוריה:|"אַדְמָתָא"]] שהיה ממונה על אטנם שבארץ [[:קטגוריה:|"תַרְשִׁישׁ"]] שהיה ממונה על הבית [[:קטגוריה:|"מֶרֶס"]] שהיה ממרס את העופות [[:קטגוריה:|"מַרְסְנָא"]] זה היה ממרס את הסלתות [[:קטגוריה:|"מְמוּכָן"]] זה היה האיספקסיטון שבכולם שהיתה אשתו מתקנת להן כל מה שהיו צריכין.
אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה אם מתקיימת עצתו של רשע זה מי מקריב לפניך [[:קטגוריה:|"כַּרְשְׁנָא"]] מי מקריב לפניך פר בן שנה [[:קטגוריה:|"שֵׁתָר"]] מי מקריב לפניך שתי תורים [[:קטגוריה:|"אַדְמָתָא"]] מי בונה לפניך מזבח אדמה כד"א (שמות כ, כ): "מזבח אדמה תעשה לי" [[:קטגוריה:|"תַרְשִׁישׁ"]] מי לובש בגדי כהונה ומשמש לפניך כמד"א (שם כח, כ) "תרשיש שהם וישפה" [[:קטגוריה:|"מֶרֶס"]] מי ממרס לפניך את העופות [[:קטגוריה:|"מַרְסְנָא"]] מי ממרס לפניך את הסלתות [[:קטגוריה:|"מְמוּכָן"]] מי מכין לפניך את המזבח כמה דאת אמר (עזרא ג, ג): "ויכינו את המזבח על מכונתו" אותה שעה אמר להן הקדוש ברוך הוא לישראל בני הם רעי הם קרובי הם אוהבי הם בני אוהבי הם שהוא אברהם דכתיב (ישעיה מא, ח): "זרע אברהם אוהבי" מרומם אני קרנם כמד"א (תהלים קמח, יד): "וירם קרן לעמו".
ד"א [[:קטגוריה:|"כַּרְשְׁנָא"]] אמר הקב"ה בוזק אני לפניהם כרשינין ומשירן מן העולם [[:קטגוריה:|"שֵׁתָר"]] משקה אני להם כוס של תרעלה [[:קטגוריה:|"אַדְמָתָא תַרְשִׁישׁ"]] מתיר אני דמן כמים [[:קטגוריה:|"מֶרֶס מַרְסְנָא מְמוּכָן"]] ממרס אני מסרס וממעך את נפשם בתוך מעיהם וכי היכן היתה איסקוזות של כולן מתוקנת א"ר הושעיא מישעיה הנביא המד"א (ישעיה יד, כא): "הכינו לבניו מטבח בעון אבותם בל יקומו וירשו ארץ וגו'":

<< · מ"ג אסתר · ד · ב · >>