רש"י על אסתר ד


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ומרדכי ידע" - בעל החלום אמר לו שהסכימו העליונים לכך לפי שהשתחוו לצלם בימי נבוכדנצר ושנהנו מסעודת אחשורוש

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כי אין לבוא" - אין דרך ארץ לבוא אל שער המלך בלבוש שק

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"דבר המלך ודתו" - כשהשלוחים נושאי הספרים עוברים שם נתנה הדת בעיר

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"פרשת הכסף" - פירוש הכסף

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אל תדמי בנפשך" - אל תחשבי כמו (במדבר לג) והיה כאשר דמיתי אל תדמי בנפשך אל תהי סבורה להמלט ביום ההריגה בבית המלך שאין את רוצה לסכן עצמך עכשיו על הספק לבא אל המלך שלא ברשות

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ומי יודע אם לעת כזאת הגעת" - ומי יודע אם יחפוץ ביך המלך לשנה הבאה שהוא זמן ההריגה

"לעת כזאת" - שהוא היה עומד בניסן וזמן ההריגה באדר לשנה הבאה

"הגעת למלכות" - אם תגיעי לגדולה שאת בה עכשיו

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אשר לא כדת" - שאין דת ליכנס אשר לא יקרא ומ"א אשר לא כדת שעד עתה באונס ועכשיו ברצון "וכאשר אבדתי אבדתי" - וכאשר התחלתי לילך לאבוד אלך ואמות ומ"א כאשר אבדתי מבית אבא אובד ממך שמעכשיו שאני ברצון נבעלת לגוי אני אסורה לך

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויעבר מרדכי" - על דת להתענות ביום טוב ראשון של פסח שהתענה י"ד בניסן וט"ו וט"ז שהרי ביום י"ג נכתבו הספרים.