מ"ג איכה א יד


<< · מ"ג איכה · א · יד · >>

מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
נשקד על פשעי בידו ישתרגו עלו על צוארי הכשיל כחי נתנני אדני בידי לא אוכל קום

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
נִשְׂקַד עֹל פְּשָׁעַי בְּיָדוֹ יִשְׂתָּרְגוּ עָלוּ עַל צַוָּארִי הִכְשִׁיל כֹּחִי נְתָנַנִי אֲדֹנָי בִּידֵי לֹא אוּכַל קוּם.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
נִשְׂקַד֩ עֹ֨ל פְּשָׁעַ֜י בְּיָד֗וֹ יִשְׂתָּ֥רְג֛וּ עָל֥וּ עַל־צַוָּארִ֖י הִכְשִׁ֣יל כֹּחִ֑י נְתָנַ֣נִי אֲדֹנָ֔י בִּידֵ֖י לֹא־אוּכַ֥ל קֽוּם׃

תרגום (כל הפרק)

אתיקר ניר מרודי בידיה אתיבשו כשיבשין דגופנא סלקו על צוורי אתקל חילי מסר יי בידוי מן דלית יכיל אנא למיקם.

רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

נשקד עול פשעי בידו – אין לתיבה זו דמיון במקרא. ובלשון ארמי של פסיקתא קורין ל"דרבן" – "מסקדא", "מלמד הבקר" (שופטים ג לא). ואומר אני: נשקד – פויינטרינ"ט בלע"ז: נקודים מנומרים ומסומנים היו פשעי בידו של הקדוש ברוך הוא לזכרון, לא נשכח מניינם ותשלומיהם. ישתרגו – נעשו קליעות קליעות ועלו על צוארי. לשון משנה: "אין משרגין את המטות" (משנה מועד קטן א ח).

אבן עזרא

לפירוש "אבן עזרא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

ומלת נשקד – אין לה אב ואם, והטעם כמו "נמשך" כמו "נמהר".

והיה ישתרגו – מבנין התפעל, ממשפחת השריגים.

הכשיל – שב אל עול פשעי, ויחסר "אשר" אחר בידי. גם אחר קום: "עמו" או "מפניו".

פירוש הטעמים

דמתה העונות לשריגים של גפן, שתולדותם לאחוז עם כל עץ גבוה ויגבהו. ומלת נתנני כמו "עזבני", וכן: "על כן לא נתתיך". והטעם: "ביד העונות", ויתכן: "ביד האויב", בעבור הפשעים.

רבי יוסף קרא

לפירוש "רבי יוסף קרא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

נשקד עול פשעי בידונשקד פתרונו: "ניבט", כמו: "קם מסקד בההוא חיוויא" בבראשית רבא.

עול פשעי – כמו: "ועולתה קפצה פיה" (איוב ה טז). פתרון נשקד עול פשעי בידו: צופה ומביט על כל פשעי, והכל פקוד בידו.

ישתרגו – הפשעים רבו והלכו עד שנעשו שריגים, ועלו על צוארי והכשיל כחי.

<< · מ"ג איכה · א · יד · >>