מ"ג איכה א יג


<< · מ"ג איכה · א · יג · >>

מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ממרום שלח אש בעצמתי וירדנה פרש רשת לרגלי השיבני אחור נתנני שממה כל היום דוה

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
מִמָּרוֹם שָׁלַח אֵשׁ בְּעַצְמֹתַי וַיִּרְדֶּנָּה פָּרַשׂ רֶשֶׁת לְרַגְלַי הֱשִׁיבַנִי אָחוֹר נְתָנַנִי שֹׁמֵמָה כָּל הַיּוֹם דָּוָה.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
מִמָּר֛וֹם שָֽׁלַח־אֵ֥שׁ בְּעַצְמֹתַ֖י וַיִּרְדֶּ֑נָּה פָּרַ֨שׂ רֶ֤שֶׁת לְרַגְלַי֙ הֱשִׁיבַ֣נִי אָח֔וֹר נְתָנַ֙נִי֙ שֹֽׁמֵמָ֔ה כׇּל־הַיּ֖וֹם דָּוָֽה׃

תרגום (כל הפרק)

מן שמיא שלח אשתא בברכי תקיפין וכבש יתהון פרש מצדתא לרגלי ארתיעני קדל בעלי דבבי יהיבני למהוי צדיא כל יומא מרחקא וחלישא.

רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

וירדנה – וירד אותה, וישבר אותה על ידי רידוי ויסורין. לכן הנו"ן דגושה לפותרו בלשון יחידית, כמו: "יעשנה", "יכרסמנה", "ירענה" – שהעצם לשון נקבה, כמו דאת אמר (יחזקאל לז יד): "העצמות היבשות" – שבר כל אחת ואחת. דבר אחד: "וירדנה" כמו: "וירדהו אל כפיו" (שופטים יד ט): הריק את המוח, גורר ורודה המוח מתוכו.

אבן עזרא

לפירוש "אבן עזרא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

וירדנה – שב אל האש, כי ימצא לשון זכר, כמו: "תאכלנו אש לא נופח(איוב כ, כו). וטעמו כמו: "לא ירדנו בפרך(ויקרא כה, נג).

פירוש הטעמים

דמתה חרון אפו (פסוק יב) לאש ירדה מן השמים, והגיע עד העצם, ואין לה יכולת לברוח ממול האש, כי רשת פרושה, והיא משיבה לאחור, והאש הבעירה על שישבה שוממה. ויש דוה שתנוח לעתים ידועות, וזאת כל היום דוה.

רבי יוסף קרא

לפירוש "רבי יוסף קרא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

ממרום שלח אש בעצמותי וירדנה – פירוש: מן השמים שלח הקדוש ברוך הוא אש על עצמותי וירדנה, ושלט האש בעצמותי. וירדנה – פירוש: ושלט, ודומה לו: "ה' ירד לי בגבורים" (שופטים ה יג).

פרש רשת לרגלי – אילו האויבים שבאו עלי.

השיבני אחור – פירוש: ולכדו אותי האויבים, והחזירני הקדוש ברוך הוא לאחור.

מנחת שי

לפירוש "מנחת שי" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

נתנני שממה – במקצת מדוייקים חסר, כמו שכתבתי בישעיה סימן נ"ג.

<< · מ"ג איכה · א · יג · >>