<< · מ"ג איכה · א · יב · >>

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
לוא אליכם כל עברי דרך הביטו וראו אם יש מכאוב כמכאבי אשר עולל לי אשר הוגה יהוה ביום חרון אפו

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
לוֹא אֲלֵיכֶם כָּל עֹבְרֵי דֶרֶךְ הַבִּיטוּ וּרְאוּ אִם יֵשׁ מַכְאוֹב כְּמַכְאֹבִי אֲשֶׁר עוֹלַל לִי אֲשֶׁר הוֹגָה יְהוָה בְּיוֹם חֲרוֹן אַפּוֹ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
ל֣וֹא אֲלֵיכֶם֮ כׇּל־עֹ֣בְרֵי דֶ֒רֶךְ֒ הַבִּ֣יטוּ וּרְא֔וּ אִם־יֵ֤שׁ מַכְאוֹב֙ כְּמַכְאֹבִ֔י אֲשֶׁ֥ר עוֹלַ֖ל לִ֑י אֲשֶׁר֙ הוֹגָ֣ה יְהֹוָ֔ה בְּי֖וֹם חֲר֥וֹן אַפּֽוֹ׃

תרגום (כל הפרק)

אשבעית לכון כל דעברין באורחא זורו הכא אסתכלו וחזו אין אית כיבא ככיבי דאסתקיף לי דתבר יי יתי ביום תקוף רוגזיה.

רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

לוא אליכם – לא תהא כצרה הזאת עוד לכל עוברי על דת. אמרו חכמים: מכאן לקובלנא מן התורה, ראו מה עשה לי – הביטו וראו וגו'.

אשר עולל לי – אשר נעשה לי.

אשר הוגה ה' – אותי ביום חרון אפו, גם זה לשון "יגון".

אבן עזרא

לפירוש "אבן עזרא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

לוא – יש אומרים מלשון "אלה", ולא מצאנוה בלא אל"ף. וטעמו: לא יגיע אליכם, מה שהגיע אלי.

עולל – נעשה לי. והוא מהבנין הכבד שלא נקרא שם פועלו, בעבור שאיננו בקמץ קטן, כמו: "כונן אשורי(תהלים מ, ג).

הוגה – כמו: "הורה(איוב ג, ג).

פירוש הטעמים

מתפללת שלא יבא אליכם כמו שהביא אלי. הגידו לי אם יש מכאוב כמכאובי, ואתנחם.

רבי יוסף קרא

לפירוש "רבי יוסף קרא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

לא עליכם כל עוברי דרך – מה שהגיע אלי בעוני.

הביטו וראו אם יש מכאוב כמכאובי אשר עולל לי – אשר פעל עמי. הרי כמה דורות חטאו מיום שנכנסו לארץ, בכולם לא חרבה ירושלים ולא שמם מקדשנו, כי אם בימינו.

אשר הוגה ה' ביום חרון אפו – אשר שיבר ביום חורן אפו.

מנחת שי

לפירוש "מנחת שי" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

לוא אליכם – הלמ"ד זעירא במקצת ספרים, וכן היא באלפא ביתא מאותיות קטנות בריש מסרה גדולה, וגם במסורת כתב יד. ומלת "לוא" מלא וא"ו ואל"ף. עיין מה שכתבתי ב"על לחם דמעה ובקול בוכים" בפירוש גלאנטי.

אם יש מכאוב כמכאובי – הביטה וראה כי "מכאוב" מלא, "כמכאבי" חסר, כלומר: ראו אם המכאוב הגדול והמלא אשר ראיתם בימיכם, אם ישוה אל המכאוב היותר קטן וחסר שבא עלי לחם דמעה.

<< · מ"ג איכה · א · יב · >>