<< · מ"ג איוב · לז · כג · >>

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
שדי לא מצאנהו שגיא כח ומשפט ורב צדקה לא יענה

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
שַׁדַּי לֹא מְצָאנֻהוּ שַׂגִּיא כֹחַ וּמִשְׁפָּט וְרֹב צְדָקָה לֹא יְעַנֶּה.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
שַׁדַּ֣י לֹא־מְ֭צָאנֻהוּ שַׂגִּיא־כֹ֑חַ
  וּמִשְׁפָּ֥ט וְרֹב־צְ֝דָקָ֗ה לֹ֣א יְעַנֶּֽה׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"שדי לא מצאנוהו שגיא כח" - לעורר משפטיו על הבריות בגודל כחו כ"א ברחמים וכפרת הבריות שם בדבר מועט לפי היכולת קומץ מנחה מחצית השקל תורים ובני יונה בקר וצאן ולא טרח לבקש ראם ויחמור

"ומשפט" - יסורין

"לא יענה" - הבריות יותר מדאי וכן לא יענה הצדיק יותר מדאי במה שא"א כי אם איש כמתנת ידו

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"שגיא" - גדול כמו תשגיא פעלו (לעיל לו)

"יענה" - מלשון ענויים ויסורין 

מצודת דוד

"שדי לא מצאנוהו" - עם כי לא מצאנו את האל שדי ר"ל עם כי לא נוכל להשיג עצמותו והנהגת מדותיו מ"מ הן ידענו כי הוא שגיא כח אבל במשפט ורב צדקה ולא יענה את האדם מלבו כי אם מה מגמול מעשיו יעשה לו

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"שדי לא מצאנוהו", זה עצמו מה שלא מצאנו והשגנו את שדי, שהוא הנהגתו עם בריותיו ודרך השגחתו, זה העדות כי שדי זה הוא שגיא כח, עד שלכן אין איש מכיר את ענינו "ומשפט ורב צדקה לא יענה", זה עצמו מה שלא יענה ולא יודיע דרך הנהגתו ומשפטו, זה עצמו הוא האות שהנהגתו מלאה משפט וצדקה, דהיינו שלפעמים יעשה בדרך משפט, שהוא נערך לפי מעשה בני אדם, ולפעמים יעשה בדרך צדקה העליונה, שלא תביט על המעשה ויעשה חסד בצדקתו וחמלתו, והנהגה זו רב מאד, ובכל זה לא יענה ולא יודיע דרכו, כי הכל בפלס החכמה העליונה הנשגבה מדעת אנוש:

ביאור המילות

"לא יענה". בא בפעל גם על הרמת קול, קול ענות אנכי שומע וכן תחשה ותענני עד מאד (ישעיה ס"ד) לפי פירושי:
 

<< · מ"ג איוב · לז · כג · >>