מ"ג איוב יא יג


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
אם אתה הכינות לבך ופרשת אליו כפך

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
אִם אַתָּה הֲכִינוֹתָ לִבֶּךָ וּפָרַשְׂתָּ אֵלָיו כַּפֶּךָ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
אִם־אַ֭תָּה הֲכִינ֣וֹתָ לִבֶּ֑ךָ
  וּפָרַשְׂתָּ֖ אֵלָ֣יו כַּפֶּֽיךָ׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אם אתה" - היית מכוין לבך אחר יסורין

"ופרשת אליו כפיך" - בתחנה

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)"אם", ובכ"ז תבחן מצד הבחינה שהבחירה ביד האדם ואין האדם מוכרח במעשיו, כי הלא תראה "שאם אתה הכינות לבך" לחפוץ לעשות איזה דבר, אז "ופרשת אליו כפיך", תראה תיכף כי תפרוש כפיך אל הלב, ר"ל שכפיך עומדים תיכף פרושים למשמעת הלב לעשות כל אשר חפץ הלב לעשות, עד שלבך מושל על כפיך, ואינך נאנס משום מכריח, לא על חפץ הלב שעז"א אם אתה הכינות לבך, שאתה בעצמך מכינהו אל החפץ לא ע"י הכרח, ולא על הכפים הפועלים כי הם פרושים אל הלב לעשות כרצונו ובחירתו, ובזה תבחן ותראה כי אתה חפשי במעשיך והבחירה בידך לעשות טוב או רע, וא"כ.


ביאור המילות

"הכינות לבך". בא על המכין לבו ומחשבותיו לבקש איזה דבר, לא הכין לבו לדרוש את ה' (דה"ב י"ב י"ד) תכין לבם (תהלות י' י"ז), ומלת אליו מוסב אל הלב:

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"אם אתה" - אם תכין לבך ר"ל אם תרחיב לבך בחכמה כשעור מרבית הכנתך ותפרוש כפיך אל ה' להעביר עונך על מה שקצרת עד הנה בחכמה ובעבודת אלהים לפי רוב ההכנה

<< · מ"ג איוב · יא · יג · >>