<< · מ"ג איוב · ד · כ · >>

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
מבקר לערב יכתו מבלי משים לנצח יאבדו

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
מִבֹּקֶר לָעֶרֶב יֻכַּתּוּ מִבְּלִי מֵשִׂים לָנֶצַח יֹאבֵדוּ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
מִבֹּ֣קֶר לָעֶ֣רֶב יֻכַּ֑תּוּ
  מִבְּלִ֥י מֵ֝שִׂ֗ים לָנֶ֥צַח יֹאבֵֽדוּ׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מבקר לערב יכתו" - ביום אחד הם כתותים ונדכאים

"מבלי משים" - על לב לשוב לקונם

"לנצח יאבדו" - וגם זה הוא מקרא חסר

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מבוקר וגו'" - כל היום המה כתותים ומדוכאים ומבלי משים בו הכתיתה כ"א אולת אדם תסלף דרכו וחובל בעצמו

"לנצח יאבדו" - וכן בכל יום המה כתותים ואבודים ואיה א"כ שלימות האדם אם אין בו דעת אף לשמור עצמו

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מבקר לערב יוכתו". שיוכתו ביסורין על עונותיהם לזמן קצר כמו מבקר עד ערב, "מבלי משים לנצח יאבדו" כדי שלא יצטרך לשום להם עונש יותר גדול שיאבדו לנצח. שע"י שיוכתו בעונש זמני ע"י יפטרו מעונש נצחי, שעל ידי היסורים לפי שעה יפטרו ממיתה ואבדון נצחי, וכן.

ביאור המילות

"מבלי משים", טעמו כמו מבלי ישים, ובא בהוה, שר"ל שע"י שאינו משים שיאבדו לנצח לכן יוכתו מבקר לערב, וכבר בארנו (ישעיה נ"ו) שמלת נצח מציין הזמן הנצחי של הרוחניים, כמו זמן הנשמה שהיא למעלה מזמן הזה במצוין במלת עולם, ורמז ע"כ שע"י יסורים זמניים ינצלו מאבדן נצחיי שהיא אבדן הנשמה, רק שעקר הוכוח נוסד להצדיק השאלה של צדיק ורע לו גם בחיי הגוף, לכן בא ברמז:
 

<< · מ"ג איוב · ד · כ · >>