ירושלמי מסכת פאה

(הופנה מהדף ירושלמי פאה)

מסכת פאה

לפי הלכות

לפי דפיםמסכת פאה ב: משנה  תוספתא
במהדורה המבוארת או המעומדת של הירושלמי