ספר
יערות דבש
ספר מוסר שכתב רבי יהונתן אייבשיץ

הנוסח מבוסס על העתק מדפוס ראשון קרלסרוא תקל"ט

הספר כולל 17 דרושים: