ילקוט שמעוני על בראשית ל יג

| ילקוט שמעוני על בראשיתפרק ל' • פסוק י"ג | >>
א • ב • ג • ו • ח • י • יא • יג • יד • טו • טז • יח • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כז • כח • ל • לג • לד • לו • לז • מב • מג • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


ותאמר לאה באשרי כי אשרוני בנות. אמר ר' לוי: לא לן אשר באכסניא מימיו, ירש אשר פלטיאות מה שלא ירש יהודה ארצות. הדא הוא דכתיב: "ובני אשר ימנה וישוה וישוי ובריעה ושרח אחותם". "הוא אבי ברזית", רבי לוי אמר: שהיו בנותיהם נאות והיו נשאות לכהנים שנמשחו בשמן זית. ר' סימון אמר: שהיו נשאות למלכים שנמשחו בשמן זית: