ילקוט שמעוני על בראשית ל כח

<< ילקוט שמעוני על בראשית • פרק ל
א • ב • ג • ו • ח • י • יא • יג • יד • טו • טז • יח • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כז • כח • ל • לג • לד • לו • לז • מב • מג • 


ויאמר נקבה שכרך. סכום קבוע פרוש.