יוסיפון/תוכן (דפוס)

ספר יוסיפון

נוסח הדפוס:    הסכמות | הקדמה | תוכן | א | ב | ג | ד | ה | ו | ז...

מהדו' ויקיטקסט (מוגהת ומוערת):    הקדמה | תוכן | א | ב | ג | ד | ה | ו | ז...

השוואת כתבי־יד:    א | ב | ג | ד | ה | ו | ז...

המאמר הראשון והוא הספר הראשון
יש בו חמשה פרקים.

 • פרק א' – יספר בו מיום תולדות בני־האדם איך ישתלשלו עד זמן צפו בן אליפז. (בחלוקתנו פרקים אב)
 • פרק ב' – יספר בו ספור צפו ודבקות דניאל בבורא ומשלי חכמים רבים. (בחלוקתנו פרק ב)
 • פרק ג' – יספר בו (פרקים בח):
  • קצת ממלחמות המלך לאטירוס והמלכים הבאים אחריו; (פרק ב)
  • וספור מה שנאמר בדניאל על ההשתמש בכלי בית י"י; (פרק ג)
  • וספור מה שקרה לדניאל עם דריוש ואשר אהבו, ואשר בקשו שריו להתגולל עליו ולא עלה בידם מאומה כי י"י אתו; (פרקים דה)
  • וספור התעוררות עליית הגולה וכלי הקדש לירושלם; (פרקים וז)
  • וזכרון קצת מלחמות כורש. (פרק ח)
 • ...
טקסט זה לא נשלם עדיין... את/ה מוזמנ/ת להשלים זאת. לכל שאלה ניתן לפנות בדף השיחה