התורה והמצוה על דברים יז ד

<< | התורה והמצוה על דבריםפרק י"ז • פסוק ד' | >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולותפירוש מלבי"ם על ספרי על דברים יז ד:

יג.

והגד לך ושמעת ודרשת היטב . למד שבע חקירות.

וכבר בארתי מאמר זה בפ' ראה עה , על פסוק ודרשת וחקרת ושאלת היטב , עיי"ש.

וכבר בארתי ( ויקרא קצא ) שכ"מ דכתיב " ישראל ", י"ל למעט נשים גרים ועבדים. אך פה אמר או את האשה , וכמו שאין נשים בכלל, כן לא גרים, כמו שבארתי בפ' מצורע קיט .

ומ"ש " אל שעריך , שומע אני שער שנדונו בו כבר", נזכר ונתפרש למעלה ( שפטים י ).

קיצור דרך: mlbim-dm-17-04