התורה והמצוה על דברים יז כ

<< | התורה והמצוה על דבריםפרק י"ז • פסוק כ' |
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולותפירוש מלבי"ם על ספרי על דברים יז כ:

לט.

למען יאריך ימים על ממלכתו . מ"ש "אם עושה הוא וכו' כדאי" - התבאר ( שפטים לד ) בדיוק שם "ממלכה".

וממ"ש הוא ובניו , מבואר שהמלכות ירושה.

ומ"ש בקרב ישראל , ר"ל שכן המנהג בישראל, לכל השררות שהם ירושה. ועי' בהוריות יא.

ועמ"ש למען יאריך ימים , שהוא תנאי שלא יזכה לארך ימים, רק אם יעשה כן כמו שנזכר בענין. מביא - שלכן נתן ה' לשלמה עושר וכבוד בלי תנאי, ועל הארכת ימים התנה עמו תנאי - אם ישמור את התורה. כי אחר שהתנה בתורה תנאי זה, לא יכול להבטיח לו ארך ימים, רק (=אלא) על תנאי; משא"כ עושר וכבוד, שלא התנה עליהם בתורה, נתן לו בלי תנאי.

קיצור דרך: mlbim-dm-17-20