הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל גם פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.

הר בית ה' בראש ההרים? עריכה

ישעיהו ב ב: " "וְהָיָה בְּאַחֲרִית הַיָּמִים, נָכוֹן יִהְיֶה הַר בֵּית ה' בְּרֹאשׁ הֶהָרִים," " וְנִשָּׂא מִגְּבָעוֹת, וְנָהֲרוּ אֵלָיו כָּל הַגּוֹיִם" ".

בראש ההרים -

כיום, גובהו של הר הבית הוא רק 743 מ'  ( ויקיפדיה ) .  לשם השוואה, ההרים השכנים - הר הזיתים  ו הר הצופים  - מתנשאים לגובה של כ-826 מטרים . הר מירון - 1204 מ', הר חרמון - 2814 מ', וההר הגבוה בעולם - האוורסט - 8848 מ'. אם כך, מה משמעות הנבואה שהר הבית יהיה "בראש ההרים ונישא מגבעות"?

1. מפרשי הפשט פירשו שהכוונה סמלית - הר בית ה' יהיה ההר הראשי , החשוב ביותר מבין ההרים; והנישא , המכובד ביותר מבין הגבעות :  "באחרית הימים  - לאחר שיכלו הפושעים;  נכון  - מתוקן; בראש ההרים - בהר שהוא ראש לכל ההרים בחשיבות ההרים; ונשא מגבעות - יגדל נס שנעשה בו מניסי סיני וכרמל ותבור" ( רש"י ) ; "באחרית הימים  - בימי המשיח;  נכון - מוכן ומתוקן;  הר בית ה' - ההר שיעמוד עליו בית המקדש;  בראש ההרים - בהר החשוב והראש שבכל ההרים;  ונשא  - ינשא במעלה וחשיבות" ( מצודות ) .

2. וייתכן שיהיה שינוי גיאוגרפי. על-פי נבואת זכריה, (זכריה יד ד): "ועמדו רגליו ביום ההוא על הר הזתים אשר על פני ירושלם מקדם, ונבקע הר הזיתים מחציו מזרחה וימה גיא גדולה מאד, ומש חצי ההר צפונה וחציו נגבה"; באחרית הימים תהיה רעידת אדמה שתגרום להר הזיתים להיבקע, וייתכן שאותה רעידת אדמה תגרום גם לכך שהר הבית יגבה מעל ההרים שסביבו. ואולי לזה התכוון מלבי"ם:  "באחרית הימים , בימי המשיח. נכון יהיה , יהיה מכונן בכל יופי והדר. הר בית ה' , ההר שעליו יבנה בהמ"ק. ונשא , על ידי הגבעות שסביבותיו שיעמוד לתלפיות עליהם יהיה מנושא עוד יותר. ונהרו , ימשכו אליו כנהר המושך, וימליץ, שהגם שיהיה המקום גבוה מאד, ימשכו אליו מרוב חשקם, כנהר הנמשך בטבעו אל מקום נמוך" ( מלבי"ם ) .

 • אולם, גם אם תהיה רעידת אדמה, קשה להניח שהר הבית יהיה ממש "בראש ההרים" - גבוה מהר האוורסט למשל, שהרי שינוי כזה יגרום לשינוי אקלים קיצוני - קור עז ואויר דליל, שימנעו כל אפשרות של חיים בקרבת הר הבית.


3. לאחרונה הועלה רעיון, שבית המקדש העתידי לא יהיה מבנה פיסי על הר הבית ממש, אלא הולוגרמה שמימית שתרחף מעל הר הבית:  " "מבחינה פיזית, יש קושי בדבר," " שהרי כבר הזכרנו שהר הבית נמוך מהגבעות הסובבות אותו, ולא ניתן לראותו מרחוק. רש"י תירץ זאת בפירושו לפסוק "וישא אברהם את עיניו וירא את-המקום מרחוק": "מה ראה? ראה ענן קשור אל ההר", כלומר ראה שהמקדש העתידי יכלול ענן קבוע, העקוד וקשור אל ההר וראשו מגיע השמימה, כך שיש לשאת אליו עיניים ולראותו מרחוק. נזכיר גם שרש"י קבע כי "מקדש העתיד שאנו מְצַפִּין בנוי ומשוכלל הוא יגלה ויבא משמים...". ענן כזה, שניתן לבנותו באופן מלאכותי, יוכל לשמש מסך תלת-ממדי ענק להקרנות הולוגרפיות של מבני אורות שיציגו את המקדש ואת העבודה בו, וייראו מתל-אביב ועד לרבת עמון. יאפשר להציג עליו את העלייה (המוסרית ותודעתית) אל העולם האלוהי, מעין סולם יעקב" " ( יצחק חיות-מן ; אגב, גם  המוסלמים לא יתנגדו לבית מקדש כזה ).

מדוע זה חשוב שהר בית ה' יהיה "בראש ההרים"? אולי כמשקל נגד לגאוה האנושית, המתוארת בהמשך הפרק, (ישעיהו ב יב): "כי יום לה' צבאות על כל גאה ורם ועל כל נשא ושפל".

אחרית הימים -

ברוב התנ"ך,  אחרית הימים   = א. ימי הזוהר של דוד ושלמה; ב. ימות המלך המשיח. וע"פ מורה לתורה משה דין, הפסוק מתייחס ל"אחרית הימים" הפרטית של כל אדם ואדם: "כל בני האדם כנחלים הזורמים אל-הים וכנהרות הנוהרים אל האלהים ינהרו כל הגוים כל גוי וגוי כל אדם ואדם בתום דרך בסוף מסלול חייהם בצאת נפשם לאמור במותם ישתפכו אל האלהים כנחלים בסוף דרכם המשתפכים אל-הים ואז כל הנחלים ביחד אל-הים...  הַר בֵּית יְהֹוָה הוא מקום משכן רוח האלהים " (ראו אחרית הימים לכל אדם ואדם ).

נכון -


נכון הוא גם יציב ואיתן, וגם בולט למרחוק   (ע"פ דעת מקרא) .   בפסוק נאמר "נכון יהיה הר בית ה'", אולם מסתבר שהכוונה גם לבית ה' עצמו, כמו שנאמר ב (שמות טו יז): "תבאמו ותטעמו בהר נחלתך,  מכון לשבתך פעלת ה', מקדש אדני  כוננו  ידיך"(ע"פ דעת מקרא) .

הרים - גבעות -

1. ע"פ המקובל בלשון ימינו, הר גבוה יותר מ גבעה ; וכן פירש מלבי"ם: "הר גדול מגבעה: ההרים רקדו כאילים (הגדולים), גבעות כבני צאן (הקטנים) (תהלות קיד ד'), והגבעות סביב ההרים לרוב. וכן ירושלים היתה מכוננת בגבעה ועליה הר המוריה שבו בהמ"ק, כמ"ש הר בת ציון גבעת ירושלים (לקמן י' לב), על הר בת ציון ועל גבעתה (ל"א ד'), ר"ל ההר עצמו יהיה בראש ההרים, ויהיה מנושא יותר מסבת הגבעות שסביבותיו, והמ"ם מ"ם הסבה";

2. אולם, ע"פ דעת מקרא, הר וגבעה הן מילים נרדפות, ואין ראיה שהר אכן גבוה יותר מגבעה.

במקומות רבים בתנ"ך מסופר, שהגויים עבדו אלילים על הרים וגבעות, למשל, (דברים יב ב): "אבד תאבדון את כל המקמות אשר עבדו שם הגוים אשר אתם ירשים אתם את אלהיהם,  על ההרים הרמים ועל הגבעות ותחת כל עץ רענן"  ( פירוט ). הנבואה של ישעיהו היא תיקון לקלקול זה: באחרית הימים, רק הר בית ה' יהיה גבוה ונישא, וכל העמים יבואו אליו כדי לעבוד את ה'   (ע"פ דעת מקרא) .

ונהרו - 1. רוב המפרשים פירשו מלשון נָהָר: " "ונהרו  - יתקבצו, ימשכו אליו כנהרות" " ( רש"י ) , "ונהרו  - ימשכו אליו כנהר המושך" ( מצודות ) , "ונהרו . לשון המשכה, ומבואר אצלי כי שם נהר מיוחד לו, בעבור המים המוגרים במורד" ( מלבי"ם ) . 2. ואפשר גם לפרש מלשון נְהָרָה, אור; כל העמים יילכו לאורו, כמו בהמשך,  (ישעיהו ב ה): "בית יעקב לכו ונלכה באור ה'"(ע"פ דעת מקרא) ; וכן בדברי חז"ל נקרא בית המקדש "אורו של עולם", על-פי הפסוק שלנו ( בבלי בבא בתרא ד. ) .

והפירוש מתאים לרעיון ה"מקדש של אור", מקדש הולוגרפי.

מאמרים מאתר ויקיטקסט:

 • [[:|המלחמה פרק ח אורות המלחמה פרק ח]]
 • [[:|על שמות טו יג רמב"ן על שמות טו יג]]
 • [[:|רמונים כג ג פרדס רמונים כג ג]]


בית דין בינלאומי / עצור כאן חושבים .

מאמרים נוספים מתוצאות החיפוש ב גוגל עריכה

 • באחרית הימים / אשר ויזר : ' והיה באחרית הימים נכון יהיה הר בית ה' בראש ההרים ונשא מגבעות ונהרו אליו כל הגוים. והלכו עמים רבים ואמרו: לכו ונעלה אל הר ה' אל בית אלוהי יעקב וירנו מדרכיו ונלכה בארחתיו, כי ... ( cache )
 • ב/ב: "והיה באחרית הימים נכון יהיה הר בית ה' בראש ההרים ונשא מגבעות" : ב/ב: " והיה באחרית הימים נכון יהיה הר בית ה'. בראש ההרים ונשא מגבעות". רש"י: הר שהוא ראש לכל הרים בחשיבות ההרים. ראב"ע: פרושו הנכון יהיה ג€“ הר הבית, שירוצו אליו מארבע פאות ... ( cache )
 • [http://www.youtube.com/watch?v=oXlxRefQW0g והיה באחרית הימים נכון יהיה הר בית ה', מיכה ד'ג€� - YouTube] : 11 אפריל 2010 ... http://nanach.net lyrics: Vihuhyu BiAchris Hayumim It will be in the end of times the mountain of the House of God established Micha 4 100412 ... ( cache )
 • הלכתי - ישעיהו פרק ב' ג€“ סיכומונה : 3 אוקטובר 2007 ... 1.2.2 פסוק ב' ג€“ " והיה באחרית הימים, נכון יהיה הר בית ה' בראש ההרים ונישא מגבעות, ונהרו אליו כל הגוים." 1.2.3 פסוק ג' ג€“ "והלכו עמים רבים, ואמרו: לכו ונעלה אל ... ( cache )
 • ט. ירושלים לעתיד לבוא : למעשה, על הנהירה לירושלים מכל רחבי תבל, כבר התנבא ישעיה 3: " והיה באחרית הימים, נכון יהיה הר בית ה' בראש ההרים ונשא מגבעות, והלכו עמים רבים ואמרו: לכו ונעלה אל הר ה', ... ( cache )
 • נבואות אחרית הימים שכבר מתגשמות בימינו : גם הנבואה בישעיה ב: " והיה באחרית הימים נכון יהיה הר בית ה' בראש ההרים... ":נראית לא טבעית, כי בימינו הר הבית הוא נמוך יחסית; אך לפי הנבואה בזכריה יד (" ונבקע הר הזיתים. ( cache )
 • בית המקדש השלישי : " והיה באחרית הימים נכון יהיה הר בית ה' בראש ההרים ונשא מגבעות, והלכו עמים רבים ואמרו לכו ונעלה אל הר ה' אל בית אלהי יעקב ויורנו מדרכיו ונלכה באורחותיו, כי מציון תצא תורה ודבר ... ( cache )
 • שיחת משתמש:מי-נהר/ארגז חול/חיפה הנסתרת ג€“ ויקיפדיה : " והיה באחרית הימים נכון יהיה הר בית ה' בראש ההרים")פסיקתא דרב כהנא, פרשה כ"א ד"ה ]ד[ ר' פנחס("מַה מָאוו עַל הֶהָרִים רַגְלֵי מְבַשֵר מַשְמִיעַ שָלוֹם מְבַשֵר טוֹב ... ( cache )
 • Avraham and Ruth Drazin Institute for Kiddush Hachodesh Studies... : מתוכם יש כמה אזכורים ברורים לזמן הקץ: " והיה באחרית הימים נכון יהיה הר בית ה' בראש ההרים" (ישעיה ב,ב ומיכה ד,א) נבואת גוג ומגוג(יחזקאל לח,טז) חזון דניאל (דניאל י,יד). המדרשים ... ( cache )
 • פרשת לך לך : והיה באחרית הימים נכון יהיה הר בית ה' בראש ההרים ונִשא מגבעות ונהרו אליו כל הגוים. והלכו עמים רבים ואמרו לכו ונעלה אל הר ה' אל בית א-להי יעקב ויֹרנו מדרכיו ונלכה באֹרחֹתיו כי ... ( cache )
 • החזון שלנו | King of Glory Jerusalem : הדבר אשר חזה ישעיהו בן-אמוץ על-יהודה וירושלים: והיה באחרית הימים נכון יהיה הר בית ה' בראש ההרים ונישא מגבעות ונהרו אילו כל הגויים:והלכו עמים רבים ויאמרו לכו ונעלה אל הר-ה' ... ( cache )
 • אור הבריאה ואור אחרית הימים : כל הטוב הזה הצפון לעולם משעת בריאתו עשוי לשוב עם הגאולה השלמה לעתיד לבוא, באחרית הימים, שהיא מעין חזרה משופרת על ימי בראשית: " והיה באחרית הימים נכון יהיה הר בית ה' ... ( cache )
 • שיחות בספר מיכה : " והיה באחרית הימים נכון יהיה הר בית ה' בראש ההרים ונשא מגבעות ונהרו אליו כל הגויים: "" והלכו עמים רבים ואמרו לכו ונעלה אל הר ה' אל בית אלהי יעקב וירנו מדרכיו ונלכה בארחתיו כי ... ( cache )
 • תנחומא - עקב : (ו) כתיב, והיה באחרית הימים נכון יהיה הר בית ה' בראש ההרים ונשא מגבעות וגו' (ישע' ב ב). זה שאמר הכתוב, והיה ראשיתך מצער וגו' (איוב ח ז), ללמדך, שכל המצטער בתחלתו, נוח לו ... ( cache )
 • ילקוט שמעוני : והיה באחרית הימים נכון יהיה הר בית ה' - אברהם קראו הר: אשר יאמר היום בהר ה' יראה. משה קראו הר: ההר הטוב הזה והלבנון. דוד קראו הר: מי יעלה בהר ה'. ישעיהו קראו: הר נכון יהיה הר ... ( cache )
 • ימות המשיח ג€“ ויקישיבה : 23 מאי 2011 ... ולא ישראל בלבד, אלא כל העולם כולו יתוקן במלכות שדי, כפי שנאמר: " והיה באחרית הימים נכון יהיה הר בית ה' בראש ההרים ונשא מגבעות, והלכו עמים רבים ואמרו: לכו ... ( cache )
 • מצודת החקרא ג€“ ויקיפדיה : לאחר כיבוש המצודה הרס שמעון את מגדליה ואת ביצוריה, והותיר את החצרות הפנימיים ואת החומות, וזאת על מנת לקיים את הכתוב בישעיהו, " והיה באחרית הימים נכון יהיה הר בית-ה' ... ( cache )
 • מלך המשיח : ודריש מדכתיב בישעיה (ב', ב'): " והיה באחרית הימים נכון יהיה הר בית ה' בראש ההרים ונשא מגבעות ונהרו אליו כל הגויים, והלכו עמים רבים ואמרו לכו ונעלה אל הד ה' אל בית אלהי יעקב ... ( cache )
 • הושע פרק ג : ... בתיהם נאם ה' והעד הנאמן על זה הפירוש, שאמר באחרית הימים והם סוף נבואת הנביאים, כמו: והיה באחרית הימים נכון יהיה הר בית ה' ושם כתוב: וכתתו חרבותם לאתים וכל אלה לעתיד. ( cache )
 • ישראל ואויביו / יהודה אליצור : " והיה באחרית הימים נכון יהיה הר בית ה' בראש ההרים ונשא מגבעות ונהרו אליו כל הגוים... ושפט בין הגוים והוכיח לעמים רבים וכתתו חרבותם לאתים וחניתותיהם למזמרות, לא ישא גוי אל גוי ... ( cache )
 • עמלק : ... יתר משלמה, ונביא גדול הוא קרוב ממשה רבנו, ולפיכך ילמד כל העם ויורה אותם דרך ה', ויבואו כל הגויים לשומעו, שנאמר " והיה באחרית הימים נכון יהיה הר בית ה' בראש ההרים" (יש' ב:ב) ... ( cache )
 • סוכות והגויים : 2 והיה באחרית הימים נכון יהיה הר בית-יהוה בראש ההרים ונשא מגבעות ונהרו אליו כל-הגוים. 3 והלכו עמים רבים ואמרו לכו ונעלה אל-הר-יהוה אל-בית אלהי יעקב וירנו מדרכיו ונלכה ... ( cache )
 • HamalachMichael - YouTube : והיה באחרית הימים, נכון יהוה הר בית-יהוה בראש ההרים, ונשא, מגבעות; ונהרו אליו כל-הגוים. והלכו עמים רבים, ואמרו לכו ונעלה אל-הר-יהוה אל-בית אלהי יעקב, וירנו מדרכיו, ונלכה ... ( cache )
 • משיח שמאלני או ימני : והיה באחרית הימים נכון יהיה הר בית ה' בראש ההרים ונשא מגבעות ונהרו אליו כל הגוים. והלכו עמים רבים ואמרו לכו ונעלה אל הר ה' אל בית אלהי יעקב וירנו מדרכיו ונלכה בארחתיו כי מציון ... ( cache )
 • [http://www.youtube.com/watch?v=_ul3V1w3a4A והיה באחרית הימים שיר aharit hayamim haiג€� - YouTube] : Nov 14, 2010 ... Watch Later Error Jesaia2:2-4 והיה באחרית הימים נכון יהיהby yuriah2178 views; Aharit Hayamim on NTV 2:38. Watch Later Error Aharit Hayamim ... ( cache )
 • רמב"ם הלכות תשובה ט ג€“ ויקיטקסט : 10 מאי 2009 ... דרך ה' ויבואו כל הגוים לשומעו שנאמר והיה באחרית הימים נכון יהיה הר בית ה' בראש ההרים וסוף כל השכר כולו והטובה האחרונה שאין לה הפסק וגרעון הוא חיי העולם ... ( cache )
 • בית המקדש בחזונות יחזקאל : " והיה באחרית הימים נכון יהיה הר בית ה' בראש ההרים ונשא מגבעות" (ב, ב). ברם, עולי שיבת ציון בנו את הבית השני כדוגמת בנין שלמה, ורק הכניסו בו "מעין דברים המפורשים ביחזקאל" ... ( cache )
 • אנציקלופדיה יהודית דעת - הר המוריה; : ב) הר בית ד', בפי ישעיהו: " והיה באחרית הימים נכון יהיה הר בית ד' בראש ההרים.." בשם זה משתמש גם סופר דברי הימים ב' בדבריו על מנשה שהסיר את אלהי הנכר, וכל המזבחות אשר בנה ... ( cache )
 • בשבילי התנ"ך : וכן ירושלים - והיה באחרית הימים נכון יהיה הר בית ה' בראש ההרים. ו היה ראשיתך מצער - זה אברהם שהוליד יצחק וישמעאל ובניו שנים עשר נשיאי ולבסוף בני קטורה, הרי שלשים, הוי: ... ( cache )
 • ימות המשיח : ולא ישראל בלבד אלא העולם כולו יתוקן במלכות שדי 12, כפי שנאמר " והיה באחרית הימים נכון יהיה הר בית ה' בראש ההרים ונשא מגבעות, והלכו עמים רבים ואמרו לכו ונעלה אל הר ה' אל ... ( cache )
 • הרב אלעזר גולדשטיין : ... גדול הוא קרוב למשה רבינו, ולפיכך ילמד כל העם ויורה אותם דרך ה', ויבואו כל הגויים לשמעו שנאמר והיה באחרית הימים נכון יהיה הר בית ה' בראש ההרים (רמב"ם פ"ט מה' תשובה ה"ב). ( cache )
 • בשבילי התנ"ך : נאמר כאן: מכלל ונאמר להלן: ויכלו השמים, וכשיחדש הקב"ה את עולמו, מציון הוא מחדשו, שנאמר: והיה באחרית הימים נכון יהיה הר בית ה' וגו'. סימן תשס. וסביביו נשערה מאד - מדת בשר ודם ... ( cache )
 • Yeshiva.org.il- הודיעו בעמים עלילותיו : וכן לעתיד: " והיה באחרית הימים, נכון יהיה הר בית ה' בראש ההרים ונישא מגבעות, ונהרו אליו כל הגוים.והלכו עמים רבים ואמרו: לכו ונעלה אל הר ה' אל בית אלוקי יעקב, ויורונו מדרכיו ונלכה ... ( cache )
 • ירושלים למורה למקרא / יצחק ברקוביץ : דמשק', וגליות באות וחונות בתוכה שנאמר (זכריה ט' א): 'ודמשק מנוחתו', ואומר (ישעיה ב' ב-ג) ' והיה באחרית הימים נכון יהיה הר בית ה' בראש ההרים ונשא מגבעות ונהרו אליו כל הגוים. ( cache )
 • הפסוק הראשון בפרשת כי תשא - מחילת ה' לישראל במחצית השקל : ככתוב, והיה באחרית הימים נכון יהיה הר בית ה' בראש ההרים (ישעיה ב'). ולא זו בלבד, אלא, שעתיד ה' לגאול את ישראל בנסים גלויים, ולנקום באויביהם. ודע, שאלמלא הטובות המובטחות ... ( cache )
 • more "והיה באחרית הימים נכון " :
 • שתי הנוסחאות של 'והיה באחרית הימים' / ד"ר חיים גבריהו : יהיה הר בית ה ' נכון בראש ההרים ונשא הוא מגבעות ונהרו עליו עמים. והלכו גוים רבים ואמרו: לכו ונעלה אל הר ה' אל בית אלהי יעקב ויורנו מדרכיו ונלכה בארחתיו, כי מציון תצא תורה ודבר ה' ... ( cache )
 • בשבילי התנ"ך : והיה באחרית הימים יהיה הר בית ה ' נכון וגו' (יהיה) - א"ר פנחס בש"ר ראובן: עתיד הקב"ה להביא סיני ותבור וכרמל וחרמון ולבנות ביהמ"ק עליהם. מה טעם? והיה באחרית הימים וכו' בראש ... ( cache )
 • בית המדרש הוירטואלי של ישיבת הר עציון - גירסת html של - 17jeru.rtf : והיה באחרית הימים נכון יהיה הר בית ה ' בראש ההרים ונִשא מגבעות ונהרו אליו כל הגוים. והלכו עמים רבים ואמרו לכו ונעלה אל הר ה' אל בית אג€‘להי יעקב ויֹרנו מדרכיו ונלכה באֹרחֹתיו כי ... ( cache )
 • מעמד הר סיני פרק ב : ולא זאת בלבד אלא אף כשעתיד הקב``ה להחזיר סיני למקומו על הר המוריה יביא גם את תבור וכרמל לשם ועליהם יקבע הר הבית העתיד ויבנה המקדש על כולם הה``ד נכון יהיה הר בית ה ` ... ( cache )
 • אחרית הימים | אנציקלופדיה מקרא גשר : ... (ישעיה ב' 4), אפילו חיות הטרף יחיו בשלום עם שאר בעלי החיים ועם בני האדם (ישעיה י"א 9- 6); ירושלים והמקדש יהפכו למרכז: "נכון יהיה הר בית ה ' בראש ההרים, ונהרו אליו כל הגויים. ( cache )
 • מעמד הקהל כחזון לאחרית הימים : "והיה באחרית הימים יהיה הר בית ה ' נכון בראש ההרים ונשא הוא מגבעות ונהרו עליו עמים: והלכו גוים רבים ואמרו לכו ונעלה אל הר ה' ואל בית אלהי יעקב וירונו מדרכיו ונלכה בארחתיו כי מציון ... ( cache )
 • היכן הוא שער השמים? : והיה באחרית הימים נכון יהיה הר בית ה ' בראש ההרים ונישא מגבעות, ונהרו אליו כל הגוים. והלכו עמים רבים ואמרו לכו ונעלה אל הר ה' אל בית אלהי יעקב ויורנו מדרכיו ונלכה באורחותיו, ... ( cache )
 • מדינה ועצמאות באורו של מרן הרב קוק זצ"ל / הגאון הרב שאול ישראלי זצ"ל : "נכון יהיה הר בית ה ' בראש ההרים... והלכו עמים רבים ואמרו לכו ונעלה אל הר ה', אל בית אלקי יעקב" (ישעיה ב', ב'). אך האם יש בעצמאות ישראל גם ערך דתי? האם מלבד הברכה שישנה ... ( cache )
 • ישיבת הר עציון (בית המדרש האלקטרוני) : נכון יהיה הר בית ה ' בראש ההרים ונִשא מגבעות, ונהרו אליו כל הגוים. והלכו עמים רבים ואמרו: לכו ונעלה אל הר ה', אל בית א-להי יעקב, ויורנו מדרכיו ונלכה באֹרחֹתיו, כי מציון תצא תורה ... ( cache )
 • בית המיקדש,בית המקדש השלישי,בית הבחירה,המיקום המדוייק של בית... : "והיה באחרית הימים נכון יהיה הר בית ה ' בראש ההרים ונשא מגבעות, והלכו עמים רבים ואמרו לכו ונעלה אל הר ה' אל בית אלהי יעקב ויורנו מדרכיו ונלכה באורחותיו, כי מציון תצא תורה ודבר ... ( cache )
 • אנציקלופדיה יהודית דעת - הר הבית; : הר הבית נקרא כך על שם [טור תקעו] הכתוב נכון יהיה הר בית ה ' בראש ההרים1, וכן כתוב: והר הבית לבמות יער2, והוא הר המוריה3, וכן כתוב: ויחל שלמה לבנות את בית ה' בירושלם בהר ... ( cache )
 • ליחזקאל פרק מ : זהו הר הבית והראהו לו גבוה מאד, כי כן יהיה במעלה גבוה מאד ונשא, כמו שכתוב: נכון יהיה הר בית ה ' בראש ההרים ונשא מגבעות וגם בעצמו הוא גבוה לפי מקומו, כי ארץ ישראל גבוה מכל ... ( cache )
 • בית המדרש הוירטואלי של ישיבת הר עציון - גירסת html של - 08sigad.rtf : להגביר את החיפוש המשותף להתחברות ולהתלכדות, עד אשר "נכון יהיה הר בית ה ' בראש ההרים", מתוך "בהתאסף ראשי עם יחד שבטי ישראל". ואם יהפוך חג הסיגד בעתיד לחג לאומי, יהיה ... ( cache )
 • האדם בצלם: לתפישת האדם במקרא ג€“ שיעור 10 : פס' א'-ד': "הדבר אשר חזה ישעיהו בן אמוץ: והיה באחרית הימים נכון יהיה הר בית ה ' בראש ההרים... ונהרו אליו כל הגויים. והלכו עמים רבים ואמרו: לכו ונעלה אל הר ה' אלוהי יעקב... כי מציון ... ( cache )
 • בשבילי התנ"ך : וכן הוא אומר: נכון יהיה הר בית ה ' וגו'. זהו שאמר הכתוב: כי עמך מקור חיים באורך נראה אור (כתוב ברמז תשכ"ז). אמרה כנסת ישראל לפני הקב"ה: רבש"ע, בשביל תורה שנתת לי, שנקראת ... ( cache )
 • לימודים - הגישה הראויה בהבנת הנקרא בלימוד תנך : ... מובאת רשימה ארוכה וקשה של תוכחות על עוונותינו באותה תקופה, נפתחת התוכחה בחזון לעתיד לבוא, שלכאורה אין מקומו כאן: 'והיה באחרית הימים נכון יהיה הר בית ה ' בראש ההרים, ... ( cache )
 • מסורת אחרית הימים - והמלך המשיח / אשר וייזר : יהיה הר בית ה ' נכון. רבנן אמרי בא לגלות להם את הקץ ונתכסה ממנו (בר"ר צח, ג). דאמר רשב" ל ויקרא יעקב אל בניו ויאמר האספו והגידה לכם - ביקש יעקב לגלות לבניו קץ הימים ונסתלקה ... ( cache )
 • מה החידוש של מתן תורה : "והיה באחרית הימים נכון יהיה הר בית ה ' בראש ההרים ונשא מגבעות ונהרו אליו כל הגוים. והלכו עמים רבים ואמרו: לכו ונעלה אל הר ה' אל בית אלהי יעקב ויורנו מדרכיו ונלכה בארחתיו- כי ... ( cache )
 • שבועות- מהות החג/ מאת: אהובה קליין : אמר הקב�ה: הואיל ויצחק אביהם נעקד עליו, נאה לבניו לקבל עליו תורה. ומנין שעתיד לחזור למקומו? שנאמר נכון יהיה הר בית ה ' בראש ההרים" (בית המדרש, חדר חמישי; מדרש שוחר טוב ... ( cache )
 • משבטיות ללאומיות - נסיגה או התפתחות? : אף מוצאים הם סימוכין בנבואת ישעיה לעתיד לבא, "נכון יהיה הר בית ה ' בראש ההרים.... ונהרו אליו כל הגויים... כי מציון תצא תורה ודבר ה' מירושלים". הבנתם אינה מתאימה למהלך שעתיד ... ( cache )
 • חסידי אומות העולם בימי בית שני / ברוך קנאל : "והיה באחרית הימים יהיה הר בית ה ' נכון בראש ההרים ונשא הוא מגבעות ונהרו אליו עמים והלכו גויים רבים ואמרו: לכו ונעלה אל הר ה' ואל בית אלוהי יעקב, ויורנו מדרכיו ונלכה באורחותיו, ... ( cache )
 • פרשת לך לך : שנאמר 'נכון יהיה הר בית ה ' בראש ההרים' (ישעיהו ב', ב) ג€“ אלו תבור וכרמל וסיני וציון; 'ההרים' ג€“ ה' הרים, כלומר: כמנין חמשה חומשי תורה. המדרש מתאר בלשון ציורית את הזיקה הפנימית ... ( cache )
 • קטגוריה:בראשית כב יד ג€“ ויקיטקסט : ישעיה קראו הר שנאמר והיה באחרית הימים נכון יהיה הר בית ה '. גוים קראו אותו הר שנאמר והלכו גוים... (cache); ויגש: ומסתברא כמאן דאמר בית המקדש ראה שנאמר אשר יאמר היום ... ( cache )
 • פרשת לך לך : ומנין שעתיד לחזור למקומו, שנאמר 'נכון יהיה הר בית ה ' בראש ההרים' אלו תבור וכרמל וסיני וציון. 'ההרים' - ה' הרים, כלומר, כמנין חמשה חומשי תורה.12. כלומר: הקב"ה בוחר לשכון דווקא ... ( cache )
 • more "יהיה הר בית ה' " :
 • ילקוט שמעוני : כדכתיב: והיה ביום ההוא נכון יהיה הר בית ה' בראש ההרים ונשא מגבעות ונהרו אליו כל הגוים. אמר רבי פנחס בשם רבי ראובן: עתיד הקב"ה להביא לסיני ותבור וכרמל וליתן ירושלים בראשם. ( cache )
 • : מטרות על מאפיינים של מדינת ישראל כיום בהשוואה לחזון האבות חניכים לדו : בראש ההרים ונשא מגבעות . ונהרו אליו כל הגויים.: והלכו עמים רבים ואמרו לכ. ו. ונעלה אל הר ה. 'אל בית אלהי יעקב ויורנו מדרכיו. ונלכה בארחותיו כי מציון תצא תורה ודבר ה. 'מירושלים ... ( cache )
 • גן עדן בהר הקודש בירושלים: חלק חמישי - פס' י : ... הוא שייראה למרחוק משום גובהו: " בראש ההרים ונשא מגבעות " (פס' ב), ואל ה' יבואו הגויים להידרש אל משפטו: "ושפט בין הגוים והוכיח לעמים רבים" (פס' ד). בניגוד לנבואת אחרית הימים ... ( cache )
 • דרשה לכבוד יובל לקהילת הראל : עזרי מעם ה', עושה שמים וארץ"; הנביא ישעיה פונה אל "ה' צבאות, השוכן בהר ציון" (ח', יח), ובחזון "אחרית הימים" שלו ג€“ "נכון יהיה הר בית ה' בראש ההרים ונשא מגבעות ונהרו אליו כל ... ( cache )
 • בשבילי התנ"ך : (ו)כתיב: והיה באחרית הימים נכון יהיה הר בית ה' בראש ההרים ונשא מגבעות וגו' (ישע' ב ב). זה שאמר הכתוב: והיה ראשיתך מצער וגו' (איוב ח ז). ללמדך, שכל המצטער בתחילתו, נוח לו ... ( cache )
 • המשיח לפי התנ"ך | משיח : נכון יהיה הר בית ה' בראש ההרים ונשא מגבעות ונהרו אליו כל הגויים והלכו עמים רבים ואמרו לכו ונעלה אל הר ה' אל בית אלקי יעקב ויורנו המלך המשיח מדרכיו ונלכה באורחותיו; כי מציון תצא ... ( cache )
 • פרופ' יהודה אליצור - מאמרים : "והיה באחרית הימים נכון יהיה הר בית ה' בראש ההרים ונשא מגבעות ונהרו אליו כל הגוים... ושפט בין הגוים והוכיח לעמים רבים וכתתו חרבותם לאתים וחניתותיהם למזמרות, לא ישא גוי אל גוי ... ( cache )
 • דבורה וברק: זוג שופטים 'הפכי' : [והיה באחרית הימים] נכון יהיה הר בית ה' בראש ההרים ונשא מגבעות . (ישעיהו ב', ב). ר' פנחה בשם ר' ראובן א', עתיד הק' להביא סיני ותבור וכרמל, ולבנות בית המקדש על גבי ראשיהם. ( cache )
 • דף הבית : "והיה באחרית הימים נכון יהיה הר בית יהוה בראש ההרים ונשא מגבעות ונהרו אליו כל גויים והלכו עמים רבים ואמרו לכו ונעלה אל הר יהוה אל בית אלוהי יעקוב ויורנו מדרכיו ונלכה באורחותיו כי ... ( cache )
 • חזון אחרית הימים : והיה באחרית הימים נכון יהיה הר בית ה' בראש ההרים ונשא מגבעות , ונהרו אליו כל הגוים. והלכו עמים רבים ואמרו לכו ונעלה אל הר ה' אל בית אלהי יעקב וירנו מדרכיו ונלכה בארחתיו, כי ... ( cache )
 • ד : 9 יוני 2009 ... [ודרך חיים תוכחות מוסר] - ילך ויעסוק באורו של עולם, דכתיב (ישעיהו ב ב) [והיה באחרית הימים נכון יהיה הר בית ה' בראש ההרים ונשא מגבעות ] ונהרו אליו כל הגוים. ( cache )
 • Yeshiva.org.il- איך להפיץ את אור היהדות בעולם? : לא בכדי דייקו אם כן בלשונם נביאי ישראל, ישעיהו ומיכה, כי "באחרית הימים", או-אז בע"ה "נכון יהיה הר בית ד' בראש ההרים ונשא מגבעות ונהרו אליו כל הגוים... מציון תצא תורה ודבר ד' ... ( cache )
 • חזון המקדש של שבת חזון : 19 יולי 2010 ... המיקום הוא, כפי שראינו, בירושלים - "כי מציון תצא תורה ודבר ה' מירושלים", ויש בנבואה גם הגדרה ראשונית של צורה - "נכון יהיה הר בית ה' בראש ההרים ונשא מגבעות . ( cache )
 • ישעיהו ב בעברית מדוברת : 27 יוני 2005 ... ב,ב והיה באחרית הימים, מוצק יהיה הר בית-יהוה בראש ההרים, ונשא, מגבעות ; ויזרמו אליו, כל- הגוים. ב,ג והלכו עמים רבים, ואמרו לכו ונעלה אל-הר-יהוה אל-בית אלהי ... ( cache )
 • באורי אגדות יומא ט : "והיה באחרית הימים נכון יהיה הר בית ד' בראש ההרים ונשא מגבעות ונהרו אליו כל הגוים" [ ישעיהו ב, ב]. (אורות, המלחמה, אות ח, עמ' טו-טז). וכל ספק נפשות דוחה את השבת וכו' ספק נכרי ... ( cache )
 • אחרית הימים : הנביא ישעיהו אומר: והיה באחרית הימים נכון יהיה הר בית ה' בראש ההרים ונשא מגבעות ונהרו אליו כל הגויים; וכן כי מציון תצא תורה, ודבר ה'מירושלים(ישעיהו ב ב - ג). עם ישראל יחזר ... ( cache )
 • נאמני תורה ועבודה : בישעיהו כתוב: "והיה באחרית הימים, נכון יהיה הר בית ה' בראש ההרים ונשא מגבעות , ונהרו אליו כל הגוים". מנגד, יש גם נבואות מאוד "מלחמתיות". השאלה היא האם סגנונו של הרב אליהו ... ( cache )
 • ר' דוד הכהן סקלי : "והיה באחרי"ת הימי"ם (=בגימטריא תשכ"ח, עם הכולל אם נוסיף את שתי המילים = (728) נכון יהיה הר בית ה' בראש ההרים ונשא מגבעות ונהרו אליו כל הגויים". ואכן, בשנה זו, ירושלים החלה ... ( cache )
 • more "בראש ההרים ונשא מגבעות " :
 • אורו של עולם : אמר ליה הוא (="הורדוס)" כבה אורו של עולם, דכתיב "כי נר מצוה ותורה אור", ילך ויעסוק באורו של עולם (="יבנה" את בית המקדש), דכתיב " ונהרו אליו כל הגוים ". איכא דאמרי הכי אמר ליה ... ( cache )
 • על חזון המלך המשיח ותקופתו : " ונהרו אליו כל הגוים - - - כי מציון תצא תורה - - - ושפט בין הגוים - - - והוכיח לעמים רבים - - -". שני החזונות משלימים זה את זה. (ה) המקורות לתכונות אלה בתורה: לתכונות וסגולות האלה ... ( cache )
 • יֲ´ בטבת, העשירי שבעשירי, החזון והמציאות- ע"פ שיעוריו של הרב שרלו : ונהרו אליו כל-הגוים . והלכו עמים רבים ואמרו לכו ונעלה אל הר ה' אל בית א-להי יעקב וירנו מדרכיו ונלכה בארחתיו כי מציון תצא תורה ודבר ה' מירושלם." החזון היה שכל העולם יתקבץ סביב ... ( cache )
 • הודיעו בעמים עלילותיו - יהדות - ערוץ 7 : 3 נובמבר 2011 ... וכן לעתיד: "והיה באחרית הימים, נכון יהיה הר בית ה' בראש ההרים ונישא מגבעות, ונהרו אליו כל הגוים . והלכו עמים רבים ואמרו: לכו ונעלה אל הר ה' אל בית אלוקי יעקב, ... ( cache )
 • פרק 89 : נכון יהיה הר בית ה' בראש ההרים ונשא מגבעות ונהרו אליו כל הגוים . והלכו עמים רבים ואמרו לכו ונעלה אל הר ה' אל בית אלקי יעקב, ויורנו מדרכיו ונלכה באורחתיו... ושפט בין הגוים והוכיח ... ( cache )
 • ירמיהו נא מד : 25 יוני 2009 ... "על בל" - על עבודת כוכבים של בבל. "את בלעו" - שהושפלו כל יושב הארץ תחתיו. "ולא ינהרו" - ולא יאספו וכן ונהרו אליו כל הגוים (ישעיהו ב) כמימי נהרות כולם ההולכים ... ( cache )
 • שערי אורה (חב"ד) שער החנוכה א ו ג€“ ויקיטקסט : 17 נובמבר 2010 ... כל תאות רעות שיכנעו בתכלית ויוכללו גם הם בקדושה האלהי' וזהו שבימות המשיח נא' כי אז אהפוך אל עמים שפה ברורה כו' לעבדו כו' וכתיב ונהרו אליו כל הגוים כו' כי ... ( cache )
 • ה : 24 יוני 2009 ... נהר פעם אחד (בראשית א') שם נחל בכ"מ, וצ"ל כי היה נחל בצורתו, נהר ע"ש התפשטותו ונביעתו (ע"ל ב' א') ונהרו אליו כל הגוים , ושם יאור ע"ש התמלאותו ממי גשמים: ... ( cache )
 • יא : 10 יוני 2008 ... "ונהרו" - ימשכו כנהר וכן ונהרו אליו כל הגוים (ישעיהו ב). "תירוש" - כן יקרא ענבי היין. "יצהר" - הוא השמן. "רוה" - שבעה כמו הרוה את הארץ (שם נה). "לדאבה" - ענין עצבון ... ( cache )
 • פרשת כי תצא / אלחנן סמט : ונהרו אליו כל הגוים ", כמתואר באותה נבואת שלום של מיכה ושל ישעיהו. דיני המלחמה בספר דברים מתאימים בודאי לתקופה שאליה מתייחסים דברי נבואת מיכה העוסקים במציאות הנוכחית ... ( cache )
 • לירמיה פרק לא : וכן ונהרו אליו כל הגוים . לדאבה - להעצב ולדאג והוא מקור פ"א הפעל בפתח, בפלס, לאהבה את ה' אלהיך. [לא, יב] אז תשמח בתולה - ר"ל כל בתולה ובתולה. ויונתן תרגם: בכן יחדון כנישתא ... ( cache )
 • "כל-העמים תקעו-כף" / יהודה קיל : "והיה באחרית הימים נכון יהיה הר בית-ה' בראש ההרים ונשא מגבעות, ונהרו אליו כל-הגוים . והלכו עמים רבים ואמרו לכו ונעלה אל-הר-ה' אל-בית-א-להי יעקב וירנו מדרכיו ונלכה בארחותיו, ... ( cache )
 • Yeshiva.org.il- סוכות, ופרים המתמעטים והולכים : ' ונהרו אליו כל הגוים . והלכו עמים רבים ואמרו לכו ונעלה אל הר ה', אל בית אלוקי יעקב, ויורנו מדרכיו ונלכה בארחותיו, כי מציון תצא תורה ודבר ה' מירושלים' (ישעיה ב, ב-ג). 'כי אז אהפוך אל ... ( cache )
 • אברהם אבינו ֲ« רביבים : 3 נובמבר 2011 ... וכן לעתיד: "והיה באחרית הימים, נכון יהיה הר בית ה' בראש ההרים ונישא מגבעות, ונהרו אליו כל הגוים . והלכו עמים רבים ואמרו: לכו ונעלה אל הר ה' אל בית אלוקי יעקב, ... ( cache )
 • זוהר שמות פרשת כי תשא - הזוהר היומי : ... בראש ההרים דא ימינא אברהם סבא דאיהו ראש ההרים ודאי, ונשא מגבעות משיעורא דגבעות דאינון רעותיה, ושפיר קאמרת, (ישעיה ב) ונהרו אליו כל הגוים , מאי הוא, א"ל ואפילו נשים וקטנים ... ( cache )
 • הודיעו בעמים עלילותיו - רביבים - בשבע 466 - ערוץ 7 : 3 נובמבר 2011 ... וכן לעתיד: "והיהבאחרית הימים, נכון יהיה הר בית ה' בראש ההרים ונישא מגבעות, ונהרו אליו כל הגוים .והלכו עמים רבים ואמרו: לכו ונעלה אל הר ה' אל בית אלוקי יעקב, ... ( cache )
 • דף קשר מספר 778 - סוכות : ונשא מגבעות ונהרו אליו כל הגוים ... ושפט (רד"ק=הוא מלך המשיח) בין הגוים והוכיח לעמים רבים..." (ישעיהו ב', ב, ד). משמעות חג הסוכות היא משמעות אוניברסלית. מטרת החג לקשר בין ... ( cache )
 • Yeshiva.org.il- מנהרת הכותל : וכבר הובטחנו על-ידי הנביא ישעיהו (ב; ב-ג): "והיה באחרית הימים נכון יהיה הר בית ד' בראש ההרים ונִשא מגבעות ונהרו אליו כל הגוים . והלכו עמים רבים ואמרו לכו ונעלה אל הר ד', אל בית ... ( cache )
 • עץ הדעת - יכולת שכלית על-חשבון תפיסה חושית : ונהנין.. - פחות צורך בדעת אנושית: מלאה הארץ דעה את ה' - פחות צורך בהבדלת עמים: מלאה הארץ, בית תפילה לכל העמים, ונהרו אליו כל הגוים - יותר תחושה נפשית: והריחו ביראת ה', ... ( cache )
 • more "ונהרו אליו כל הגוים " :הקטגוריות נמצאות ב: ביאור:הר בית ה' בראש ההרים?


מקורות עריכה

על-פי מאמר של אראל שפורסם לראשונה ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2012-06-04.


דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי) יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.

קיצור דרך: tnk1/nvia/yjayhu/yj-02-02