ביאור:נבואות אחרית הימים שכבר מתגשמות בימינו

הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית." "אלחנן לוטוק" "

[ע"פ שיעור של ד"ר ישראל רוזנסון]

1. יש הרבה נבואות על אחרית הימים שנראות מנוגדות לטבע בימינו, כגון " " "וגר זאב עם כבש..." " " (ישעיה יא). יש שתי דרכים עיקריות להבין נבואות אלו: ע"פ הרד"ק - כל הנבואות הללו יתקיימו כפשוטן, וזה יהיה נס - חוקי הטבע ישתנו. אך ע"פ הרמב"ם - באחרית הימים לא יהיה שום שינוי בטבע, ולכן הוא מפרש שכל הנבואות הללו הן משל (" " "וגר זאב עם כבש" " " - הכוונה שכל העמים יגורו בשלום ולא 'יטרפו' זה את זה). אפשר לפרש גם בדרך שלישית: הנבואות יתקיימו כפשוטן, אך לא בנס פתאומי אלא בתהליך הדרגתי ו'טבעי' (לכאורה). " " "וגר זאב עם כבש" " " - לא בבת אחת, אלא בהדרגה - החיות ייעשו יותר מתורבתות ולא יזיקו זו לזו. ואכן, כבר היום אנחנו רואים את תחילת התהליך הזה: הכלבים והחתולים, שפעם היו אויבים, גרים עכשיו בבתים רבים זה לצד זה. יש אנשים שכבר מתקשים להאמין שפעם היתה שנאה בין חתולים לכלבים -- הם חושבים שזו רק אגדה. גם באחרית הימים, כשזאבים וכבשים יחיו ביחד, יחשבו שכל הסיפורים על הזאבים הטורפים הם רק אגדה...

2. גם הנבואה בישעיה ב: " " "והיה באחרית הימים נכון יהיה הר בית ה' בראש ההרים..." " ":נראית לא טבעית, כי בימינו הר הבית הוא נמוך יחסית; אך לפי הנבואה בזכריה יד (" " "ונבקע הר הזיתים... ונסתם כאשר נסתם מפני הרעש בימי עוזיהו מלך יהודה..." " ") תהיה באחרית הימים רעידת-אדמה גדולה, וברעידת-אדמה כזאת בהחלט ייתכן שהר הבית יגבה מעל כל ההרים, בתהליך טבעי (לכאורה). גם בנושא זה ניתן לראות בימינו סימן לכך שהנבואות עומדות להתגשם: בזמן האחרון היתה שרשרת של רעידות אדמה בכל העולם...

3. גם הנבואה בישעיהו מ: "... " "ישרו בערבה מסילה לא-להינו..." " " מתחילה להתגשם באופן טבעי, בסלילת כביש הערבה!

4. וגם הנבואה בישעיה מא: " " "...תדוש הרים ותדוק..." " " מתחילה להתגשם באופן טבעי - בכל המנהרות שחופרים בתוך ההרים!

5. מיצימיאו (שם בדוי): יש כמה נבואות על כך שהגויים יבואו ויעבדו בשבילנו מרצונם החופשי, וגם הנבואות האלו נראות לא הגיוניות, אבל בימינו הן מתחילות להתגשם באופן טבעי - הרבה פועלים זרים, מארצות שונות בעולם, באים ומבקשים שנאפשר להם לעבוד בשבילנו!

מקורותעריכה

על-פי מאמר של ע"פ אלחנן לוטוק, ע"פ ד"ר רוזנסון שפורסם לראשונה בנ..נח..נח"ת כסלו ס' וגם ב אתר הניווט בתנך בתאריך 1999-12-01.

דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי) יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.

קיצור דרך: tnk1/kma/qjrim2/axrit_hymim