ביאור:ישעיהו ב ד

הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל גם פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.

בית דין בינלאומי עריכה

(ישעיהו ב ד): "וְשָׁפַט בֵּין הַגּוֹיִם, וְהוֹכִיחַ לְעַמִּים רַבִּים; וְכִתְּתוּ חַרְבוֹתָם לְאִתִּים, וַחֲנִיתוֹתֵיהֶם לְמַזְמֵרוֹת; לֹא יִשָּׂא גוֹי אֶל גּוֹי חֶרֶב, וְלֹא יִלְמְדוּ עוֹד מִלְחָמָה"

כששני אנשים מאותו עם רבים על חפץ מסויים, וכל אחד טוען שהחפץ שייך לו - הם צריכים ללכת לבית-דין שיכריע ביניהם.

כששני האנשים הם מעמים שונים, זה כבר יותר מסובך, כי אין בית דין ששניהם יכולים להסכים עליו.

כששני עמים רבים, למשל, על קרקע מסויימת, זה עוד יותר מסובך. כל עוד אין בית דין מוסכם - התוצאה היחידה היא מלחמה.

בית-דין אנושי הוא בעייתי, כי תמיד יהיו טענות שהדיינים פועלים מתוך שיקולים פוליטיים, ומטים את הדין לטובת אחד הצדדים; בית דין אנושי אינו מונע מלחמות.

החזון של ישעיהו הוא, להקים על הר הבית בית-דין בינלאומי אלהי - בית-דין שבו השופט יהיה ה', ולא בשר ודם. כך לא יהיה עוד צורך במלחמות.

מה אפשר לעשות בימינו, כאשר עדיין אין נבואה? אולי אפשר להשתמש בגורל:

אפשר להקים בית דין בינלאומי על הר הבית. בכל פעם ששני עמים מסתכסכים, הם יבואו לשם, יציגו את הטענות שלהם, יתפללו אל ה', ויבקשו ממנו שישפוט בצדק. אחר-כך יפילו גורל מוסכם, ויפעלו לפי התוצאות. כך יהיה אפשר לחסוך הרבה מלחמות.

מקורות ופירושים נוספים עריכה

המאמר המקורי ב"עצור כאן חושבים"

אחדות ישראל - הקשר בינה לבין השלום .

סמכות אנושית לעומת סמכות א-להית במערכת המשפט .

מקראות גדולות:

""לאתים" - (קולטר"ש בלע"ז) "למזמרות" - (שרפ"ש בלע"ז) שזומרין בהן הכרמים " ( רש"י )

"

"ושפט ", ר"ל וכאשר יבקשו כן יהיה באמת, כי השופט בעת ההיא, והוא המשיח ישפוט ויורה ויוכיח, "בין הגוים ", כי הצורך אל תכסיסי מלחמה הם שני דברים,

 • א) בין עם לעם. אחר שאין דת ממוצע בין שני עמים שדתיהם שונות בהכרח החרב תשפוט ותכריע ביניהם,
 • ב) שמירת הממשלה והסדר תוך המדינה בל ימרדו ויפרקו עול. לעומת זה אמר כי אז יתבטלו הסבות האלה, כי בדברי ריבות הנופלים "בין הגוים " בין גוי לגוי ישפוט הוא, וכן "יוכיח " בתוכחה לבד יעצור עמים רבים ולא יעברו חק, ואחר שלא יצטרכו למלחמה ממילא וכתתו חרבותם וכו' ולא ילמדו עוד תכסיסי מלחמה כלל:

ביאור המילות עריכה

"ושפט ". השופט, כמו ויאמר ליוסף, ויגד ליעקב (בראשית מח א' ב') :

"ושפט, והוכיח ". השופט מגביל דבריו על פי דת קבוע אלהי או נימוסי, והמוכיח יוציא דבריו מן השכל והמוסר, והנה בין עם לעם לא ימצא דת ונימוס, מודיע מעלת השופט שגם בין שני עמים מפורדים שדתיהם שונות ימציא נימוס קבוע לחקת משפט. ובדברי ריבות אשר בתוך המדינה שקל לשפטם ע"י נימוס המדינה, מודיע מעלתו כי בזה לא יצטרך אל חקת המשפט רק בתוכחת השכל יתווך השלום ביניהם (וע"ל יא ד') . וכבר בארתי למעלה (א' ג') ההבדל בין עם לגוי, שגוי מורה הקיבוץ בלא ממשלה, ומודיע מעלת השופט שגם קבוצים כאלה לחק משפטו ישמעון, ועם מורה שיש להם ממשלה וחקת משפט, ומודיע כי אלה לא בנימוסיהם ישפוט רק לתוכחתו ישמעון:

"אתים ". כלי שחופרים בה את האדמה (פלוגאייזען) :

"מזמרות ". כלי שחותכין בו את הזמורות (רעבמעססער) . והנה גם בזמן הזה ישמשו בהחנית לחפירה, ובהחרב לחתוך הזמורות, וכי תקראנה מלחמה ילטשום וישובו לקדמותם. ועקר הרבותא כי יעשו מהחרבות אתים ומהחניתות מזמרות שאז יצטרכו לכתשם ולכתתם לגמרי, וכן (ביואל ד' י') :

" ( מלבי"ם )

"

מצודת דוד עריכה

"וכתתו" - ישברו כלי המלחמה לעשות מהם כלי עבודת אדמה כי לא יעשו עוד מלחמה ולא ילמדו אותה כי המשיח ישפוט בדברי ריבותם

"ושפט" - ר"ל וכאשר יבקשו כן יהיה כי השופט והוא מלך המשיח הוא ישפוט בין האומות בדברי ריבותם והוא יברר המשפט לעמים רבים

מצודת ציון עריכה

"והוכיח" - ענין ברור דברים

"וכתתו" - ענין כתישה

"לאתים" - הם כלי חפירה וכן את מחרשתו ואת אתו ( שמואל א יג )

"למזמרות" - שם הכלי שכורתין בו הזמורות מלשון וכרמך לא תזמור ( ויקרא כ"ה )

" ( מצודות )

מאמרים מאתר ויקיטקסט:

מאמרים נוספים מתוצאות החיפוש ב גוגל עריכה

 • Kana : והלכו עמים רבים, ואמרו לכו ונעלה אל-הר-יהוה אל-בית אלהי יעקב, וירנו מדרכיו, ונלכה בארחתיו: כי מציון תצא תורה, ודבר-יהוה מירושלם. ושפט בין הגוים, והוכיח לעמים רבים; וכתתו חרבותם ... ( cache )
 • משיח שמאלני או ימני : ושפט בין הגוים והוכיח לעמים רבים וכתתו חרבותם לאתים וחניתותיהם למזמרות לא ישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה". (מופיע בשינויים קלים גם במיכה, ד', 1-5). תהילים, ב', 1-12 ... ( cache )
 • Yeshiva.org.il- ישעיהו פרק ב : ... אל הר יהוה אל בית אלהי יעקב וירנו מדרכיו ונלכה בארחתיו כי מציון תצא תורה ודבר יהוה מירושלם: (ד) ושפט בין הגוים והוכיח לעמים רבים וכתתו חרבותם לאתים וחניתותיהם למזמרות לא ... ( cache )
 • חזונם של נביאי ישראל : והלכו עמים רבים ואמרו לכו ונעלה אל-הר-יהוה אל-בית אלהי יעקב וירנו מדרכיו ונלכה בארחתיו כי מציון תצא תורה ודבר-יהוה מירושלם. ושפט בין הגוים והוכיח לעמים רבים וכתתו חרבותם ... ( cache )
 • The Jewish Lens - Truth, Justice, and Peace : כי מציון תצא תורה ודבר-יהוה מירושלם ושפט בין הגוים והוכיח לעמים רבים וכתתו חרבותם לאתים וחניתותיהם למזמרות לא-ישא גוי אל-גוי חרב ולא-ילמדו עוד מלחמה. For instruction shall ... ( cache )
 • הלכתי - ישעיהו פרק ב' – סיכומונה : 3 אוקטובר 2007 ... 1.2.4 פסוק ד' – " ושפט בין הגוים, והוכיח לעמים רבים, וכתתו חרבותם לאתים, וחניתותיהם למזמרות, לא ישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה." 1.3 פסוקים ה' – י"א ... ( cache )
 • חזון אחרית הימים : ושפט בין הגוים והוכיח לעמים רבים, וכתתו חרבותם לאתים וחניתותיהם למזמרות לא ישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה. (ישעיהו ב, ב–ד) שאלות. 1 מה תפקידה של העיר ירושלים ... ( cache )
 • המערכה המדינית: חגי הנביא והשפעתו המדינית : והלכו עמים רבים ואמרו לכו ונעלה אל הר ה' אל בית אלהי יעקב ויורנו מדרכיו ונלכה בארחתיו כי מציון תצא תורה ודבר ה' מירושלים. ושפט בין הגוים והוכיח לעמים רבים וכתתו חרבותם לאתים ... ( cache )
 • תיקון למגדל בבל : ושפט בין הגוים והוכיח לעמים רבים וכִתתו חרבותם לאתים וחניתותיהם למזמרות, לא ישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה. כי יום לה' צב-אות על כל גאה ורם ועל כל נשא ושפל ועל כל ... ( cache )
 • משיח : ושפט בין הגוים והוכיח לעמים רבים, וכתתו חרבותם לאתים וחניתותיהם למזמרות, לא ישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה. (ישעיה ב ג). ויצא חוטר מגזע ישי, ונצר משרשיו יפרה. ונחה עליו ... ( cache )
 • רדק : ועוד זכר דוד בעבור שהוא יהיה המורה לעמים כמו שאמר בתחילת הספר: ושפט בין הגוים והוכיח לעמים רבים. [נה, ד] הן עד - מזהיר ומעיד בכם כמו: העדותי בכם היום העד העיד בנו האיש לאמר ... ( cache )
 • אומות העולם לעתיד לבא : ושפט בין הגוים והוכיח לעמים רבים וכתתו חרבותם לאתים וחניתותיהם למזמרות, לא ישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה. (ישעיה ב ב). ביום ההוא יהיו חמש ערים בארץ מצרים מדברות ... ( cache )
 • מרכז ישיבות בני עקיבא - פרשת בראשית - הקשר שבין סיום התורה לראשיתה : ... ונלכה בארחתיו כי מציון תצא תורה ודבר ה' מירושלם ושפט בין הגוים והוכיח לעמים רבים וכתתו חרבותם לאתים וחניתותיהם למזמרות לא ישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה"[19] ... ( cache )
 • ישראל ואויביו - מלחמה ושלום במחשבת המקרא : ושפט בין הגוים והוכיח לעמים רבים וכתתו חרבותם לאתים וחניתותיהם למזמרות, לא ישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה" (פס' ב-ד). מה השקפה מפעמת באמונה הנושאת נפשה מצד ... ( cache )
 • [[1]] : 24 יוני 2009 ... ושפט בין הגוים והוכיח לעמים רבים וכתתו חרבותם לאתים וחניתותיהם למזמרות, לא ישא גוי אל גוי... (cache); עמלק:... יתר משלמה, ונביא גדול הוא קרוב ממשה רבנו ... ( cache )
 • סוכות והגויים : 4 ושפט בין הגוים והוכיח לעמים רבים וכתתו חרבותם לאתים וחניתותיהם למזמרות לא-ישא גוי אל-גוי חרב ולא-ילמדו עוד מלחמה". כמו כן אנו יכולים למצוא את הפסוקים הבאים ביחס לגויים ... ( cache )
 • תשע"א : ושפט בין הגוים והוכיח לעמים רבים 'וכתתו חרבותם לאתים וחניתותיהם לזמרות לא ישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה', אשר פשוטו של מקרא 'ושפט בין גוים' נמשך על הר בית ה' כי הר ... ( cache )
 • מלכות חזקיהו (698-727) : ושפט בין הגוים והוכיח לעמים רבים וכתתו חרבותם לאתים וחניתותיהם למזמרות, לא ישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה" (יש' ב: ב-ד; והשווה מיכה ד: א-ד). מעשי חזקיהו, שמשתמעת ... ( cache )
 • בית המקדש חסר לי - כ"ז תמוז תשע : ושפט בין הגוים, והוכיח לעמים רבים, וכתתו חרבותם לאיתים, וחניתותיהם למזמרות, לא ישא גוי אל גוי חרב, ולא ילמדו עוד מלחמה. ו) עולת ראיה א' רלג' – וההוד זה בית המקדש (ברכות נח'). ( cache )
 • גן עדן בהר הקודש בירושלים: חלק חמישי - פס' י : ... ואל ה' יבואו הגויים להידרש אל משפטו: "ושפט בין הגוים והוכיח לעמים רבים" (פס' ד). בניגוד לנבואת אחרית הימים, שאיננה מעניקה תפקיד כלשהו לשליט-שופט אנושי, באה נבואתנו לומר, ... ( cache )
 • "וכתתו חרבותם לאתים" | פעולותיו | מלך המשיח : 23 ינואר 2011 ... מציון תצא תורה, ודבר-ה' מירושלים. ושפט בין הגוים, והוכיח לעמים רבים; וכתתו חרבותם לאתים, וחניתותיהם למזמרות לא-ישא גוי אל-גוי חרב, ולא-ילמדו עוד מלחמה. ( cache )
 • 7for70 - החסיד הגוי של הרבי : 30 דצמבר 2010 ... ונעלה אל הר ה' אל בית אלוקי יעקב ויורנו מדרכיו ונלכה באורחותיו, כי מציון תצא תורה ודבר ה' מירושלים. ושפט בין הגוים והוכיח לעמים רבים וכתתו חרבותם לאתים ... ( cache )
 • פרק 89 : ושפט בין הגוים והוכיח לעמים רבים. וכיתתו חרבותם לאתים וחניתותיהם למזמרות. לא ישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה. ישעיה פרק ב. ויצא חוטר מגזע ישי... ונחה עליו רוח ה'. ( cache )
 • התנגשות תרבויות במלחמות ישראל : ושפט בין הגוים והוכיח לעמים רבים וכתתו חרבותם לאתים וחניתותיהם למזמרות לא ישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה (ישעיהו ב' ב-ד)[32]. בדורות האחרונים נסח הראי"ה קוק את ... ( cache )
 • חזון המקדש של שבת חזון : 19 יולי 2010 ... והלכו עמים רבים ואמרו לכו ונעלה אל-הר-בית אלהי יעקב ויורנו מדרכיו ונלכה בארחתיו, כי מציון תצא תורה ודבר ה' ("השם") מירושלם. ושפט בין הגוים והוכיח לעמים רבים ... ( cache )
 • נשיא חדש במצרים – המשמעויות עבור ישראל | אקטואליה | חדשות : 1 יולי 2012 ... אומות העולם: "והיה באחרית הימים נכון יהיה הר בית ה' גו' ונהרו אליו כל הגוים והלכו עמים רבים ואמרו לכו ונעלה גו' ושפט בין הגוים והוכיח לעמים רבים גו' (ישעיהו ב'). ( cache )
 • מוסדות לאומיים : ושפט בין הגוים והוכיח לעמים רבים, וכתתו חרבותם לאתים וחניתותיהם למזמרות, לא ישא גוי אל גוי חרב, ולא ילמדו עוד מלחמה (ישעיהו ב' ג-ד). ביצירה משולבים פסוקים, סמלים קבליים, ... ( cache )
 • משיח פועל להביא את הגאולה | מגולה לגאולה | בית מדרש : 15 אפריל 2010 ... " ושפט בין הגוים והוכיח לעמים רבים וכתתו חרבותם לאתים וגו'" – עי"ז שהקב"ה נותן בלב המלכים דאומות העולם ("לב מלכים ושרים ביד ה'") להחליט ולהכריז יחדיו על ... ( cache )
 • לשלום הנצחי - פ.י.מ.פ. - תפוז בלוגים : 17 אוקטובר 2012 ... כי מציון תצא תורה ודבר-יהוה מירושלם: ושפט בין הגוים והוכיח לעמים רבים וכתתו חרבותם לאתים וחניתותיהם למזמרות לא-ישא גוי אל-גוי חרב ולא-ילמדו עוד מלחמה. ( cache )
 • מצרים ביטלה את הסכם אספקת הגז לישראל פרשנות | אקטואליה | חדשות : 23 אפריל 2012 ... אומות העולם: "והיה באחרית הימים נכון יהיה הר בית ה' גו' ונהרו אליו כל הגוים והלכו עמים רבים ואמרו לכו ונעלה גו' ושפט בין הגוים והוכיח לעמים רבים גו' (ישעיהו ב'). ( cache )
 • חלום (על הרבי) מדהים שאני חייבת לספר לכם... - חסידות חב"ד - פורומים - ערוץ 7 : כיון שנמצאים ב״זמן השיא״ (״די העכסטע צייט״) של ביאת משיח צדקנו, ״הנה זה (מלך המשיח) בא״ רואים כבר (מעין ו)התחלת פעולתו של מלך המשיח על העמים, ״ ושפט בין הגוים והוכיח ... ( cache )
 • שאל את הרב -דין פרשת חוקת-הלכות מלחמה (1): היציאה למלחמה ומחנה ישראל : 28 יוני 2012 ... במילים הבאות מתאר הנביא ישעיהו את ימות המשיח: "ושפט בין הגוים והוכיח לעמים רבים וכתתו חרבותם לאתים וחניתותיהם למזמרות לא ישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו ... ( cache )
 • מלכים א פרק ח : ... מדרכיו ונלכה בארחתיו כי מציון תצא תורה ודבר ה' מירושלם: ושפט בין הגוים והוכיח לעמים רבים וכתתו חרבותם לאתים וחניתותיהם למזמרות לא ישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה" ... ( cache )
 • הייד פארק - מרכז פורומים ישראלי | חזון אחרית הימים של ישעיהו : אני מאמין שאם נראה שאנו באמת רוצים, אז הוא ישוב להורות אותנו דרכיו, בדומה לכתוב בישעיהו ב א-ד: "כי מציון תצא תורה ודבר ה' מירושלים, ושפט בין הגוים והוכיח ... ( cache )
 • חינוך ערכי בדת : 22 אפריל 2009 ... ושפט בין הגוים והוכיח לעמים רבים וכתתו חרבותם לאתים וחניתותיהם למזמרות לא ישא עוד גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה." מה אלוהים יציין בפסק דינו שיביאו את ... ( cache )
 • מה גרם לקביעת מרכז האו"ם בניו יורק? | פעולותיו | מלך המשיח : 8 פברואר 2010 ... שלימות העבודה בכהנ"ל בימינו אלה נעשה העולם כולו ראוי ומוכשר להתחלת הפעולה דמלך המשיח, "ושפט בין הגוים והוכיח עמים רבים וכתתו חרבותם לאתים"[26]". ( cache )
 • more "ושפט בין הגוים והוכיח " :
 • חלונות ארדון : ושפט בין הגויים והוכיח לעמים רבים וכתתו חרבותם לאתים וחניתותיהם למזמרות. לא ישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה". (ישעיהו ב' 4-2). חלונות ארדון בספרייה הלאומית ... ( cache )
 • אור לגויים – ויקיפדיה : ... כמו שאמר על המשיח: "והוכיח לעמים רבים...וכתתו חרבותם לאתים (שם ב). השנית: כי בסבת ישראל יהיו הגוים שומרים שבע מצוות וילכו בדרך טובה, כמו: "ויורנו מדרכיו ונלכה באורחותיו" ... ( cache )
 • חלונות ארדון : ושפט בין הגויים והוכיח לעמים רבים וכתתו חרבותם לאתים וחניתותיהם למזמרות. לא ישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה". (ישעיהו ב' 4-2). גודל החלונות 16x6 מטר, והם נחשבים ... ( cache )
 • פעילות על סמל המדינה : אל בית אלהי יעקב ויורנו מדרכיו. ונלכה בארחותיו כי מציון תצא תורה ודבר ה. 'מירושלים.: ושפט בין הגויים והוכיח לעמים רבים וכתתו חרבותם לאתים. וחניתותיהם למזמרות לא ישא גוי אל גוי ... ( cache )
 • בית המקדש השלישי : ושפט בין הגויים, והוכיח לעמים רבים. וכתתו חרבותם לאתים וחניתותיהם למזמרות. לא ישא גוי אל גוי חרב, ולא ילמדו עוד מלחמה. בספר דברים (ל, א- ה) מעידה התורה: והיה כי יבואו עליך ... ( cache )
 • פרשת "בלק" - TheMarker Cafe : 4 יולי 2012 ... ושפט בין הגויים, והוכיח לעמים רבים, וכתתו חרבותם לאתים וחניתותיהם למזמרות, לא ישא גוי אל גוי חרב לא ילמדו עוד מלחמה" (שם, ב', 1-4). מיכה הנביא מתקן דרשה ... ( cache )
 • גיליון מזכרת - חלונות ארדון : ושפט בין הגויים והוכיח לעמים רבים וכתתו חרבותם לאתים וחניתותיהם למזמרות. לא ישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה" (ישעיהו ב ד-ב). בחלק השמאלי נראים השבילים בהם עולים ... ( cache )
 • מהו חזון אחרית הימים? : ושפט בין הגויים, והוכיח לעמים רבים. וכתתו חרבותם לאתים וחניתותיהם למזמרות. לא ישא גוי אל גוי חרב, ולא ילמדו עוד מלחמה". זוהי רק אחת מהנבואות הרבות המבשרות על בואה של ... ( cache )
 • גישור ביהדות - דוד סילורה : לעמים רבים וכתתו חרבותם לאתים וחניתותיהם למזמרות לא ישא גוי אל גוי. חרב ולא ילמדו עוד מלחמה". * בתהילים פרק צ"ה פסוק ח' כתוב: "אל תקשו לבבכם כמריבה כיום מסה במדבר. ( cache )
 • בין בבל לציון : ושפט בין הגויים והוכיח לעמים רבים וכתתו חרבותם לאתים וחניתותיהם למזמרות, לא ישא גוי אל גוי ולא ילמדו עוד מלחמה. תודעת ירושלים נושאת את בשורת השלום העולמי. היא המרכז ... ( cache )
 • תשובון למבחן 1 תשעא : ישעיהו: "ושפט בין הגויים והוכיח לעמים רבים וכתתו חרבותם לאתים וחניתותיהם למזמרות לא ישר גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה ". ההבדל הוא שבשיר "דמיין" אין דתות כלל ... ( cache )
 • ניתוח יצירות ספרותיות/זלדה/כל שושנה - ויקיספר : הארמז המובלט מזמין אל השיר את הסמל המקראי האולטימטיבי לשלום – חזון אחרית הימים: "ושפט בין הגויים והוכיח לעמים רבים וכתתו חרבותם לאתים וחניתותיהם למזמרות לא ישא גוי אל ... ( cache )
 • יהדות - על גויים יהודים ומה שביניהם : 10 דצמבר 2011 ... "ושפט בין הגויים והוכיח לעמים רבים וכתתו, חרבותם לאיתים וחניתותיהם למזמרות" (ישעיה ב,ד), נדחו לרגעי הלחץ של בחינות הבגרות, בינות לאינטגרלים, אינדוקציות ... ( cache )
 • פלייר 1 – יוצאים לדרך חיים « תנועת דרך חיים : 22 יולי 2012 ... ושפט בין הגויים והוכיח לעמים רבים, וכתתו חרבותם לאיתים וחניתותיהם למזמרות, לא ישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה! בית יעקב לכו ונלכה באור ה'! ( cache )
 • מלכות חזקיהו (698-727) : ושפט בין הגוים והוכיח לעמים רבים וכתתו חרבותם לאתים וחניתותיהם למזמרות, לא ישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה" (יש' ב: ב-ד; והשווה מיכה ד: א-ד). מעשי חזקיהו, שמשתמעת ... ( cache )
 • Read the Shiur - Parashat Bechukotai - Keren Yishai (Hebrew) : "ושפט בין הגויים והוכיח לעמים רבים וכתתו חרבותם לאִתִים וחנינותיהם למזמרות לא ישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה: ". כשיש שלום בין ירושלים של מטה לירושלים של מעלה או אז ... ( cache )
 • more "לעמים רבים וכתתו חרבותם " :
 • חלונות ארדון – ויקיפדיה : כמעין הפוגה למתח של השמיים ספוגי הדם, מרחף בלבם הפסוק: "וכתתו חרבותם לאתים וחניתותיהם למזמרות. לא ישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה", עליו נשען אחד מהמוטיבים רבי ... ( cache )
 • ergoplus » חזון אחרית הימים : "וכתתו חרבותם לאתים וחניתותיהם למזמרות, לא -ישא גוי אל-גוי חרב, ולא ילמדו עוד מלחמה" [ ישעיהו פרק ב' פסוק ד']. שלשת האלמנטים מהאבן מייצגים את שלשת הדתות – היהדות, ... ( cache )
 • מאגר: כרזות/תצלומים : 'וכיתתו חרבותם לאתים וחניתותיהם למזמרות, לא ישא גוי אל גוי חרב' ©, פלוגה 650 להובלה ©, י.ע.ל - יחידה עברית להובלה כללית 468 - 'שנת שיבת בנים לגבולם' ©. יחידה עברית ... ( cache )
 • כמה קושיות שסותרות את הנצרות שיהודים שאלו אותי... - פורום שאלות ליהודים... : 4 אוקטובר 2012 ... כתוב שהמשיח יבוא "וכיתתו חרבותם לאתים, וחניתותיהם למזמרות, לא ישא גוי אל גוי חרב, ולא ילמדו עוד מלחמה" ואם לטענת הנצרות שהמשיח הגיע כבר לפני 2000 ... ( cache )
 • גיוס בחורי ישיבות : ... לעמים וכחתתו חרבותם לאתים וחניתותיהם למזמרות, לא ישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה,וכו'. משמע, שלימוד התורה ממש הוא המונע מלחמות הן בישראל והן באומות העולם. ( cache )
 • על מלחמה ושלום : וחכמים אומרים אינן אלא לגנאי, שנאמר: 'וכתתו חרבותם לאתים וחניתותיהם למזמרות, לא ישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה' (ישעיהו ב)". ובגמרא שם פירשו שדעת רבי אלעזר הסובר ... ( cache )
 • "וכתתו חרבותם לאתים"... | אקטואליה | חדשות : 6 פברואר 2010 ... על בנין קיר האו"ם, השוכן בניו יורק, מופיע בענק הכיתוב המתורגם של יעוד הגאולה: "וכתתו חרבותם לאתים וחניתותיהם למזמרות - לא ישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד ... ( cache )
 • יום הזכרון ליצחק רבין : וכתתו חרבותם לאתים, וחניתותיהם למזמרות, לא ישא גוי אל גוי חרב ולא ידעו עוד מלחמה." (ישעיהו ב', ד')ם" · מה נאוו על ההרים רגלי מבשר משמיע שלום מבשר טוב..." (ישעיהו נ"ב, ז')ם" ... ( cache )
 • באהלה של תורה ג : "וכתתי חרבותם לאתים וחניתותיהם למזמרות, לא ישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה". "והושיע ה' את אהלי יהודה". כרך זה נערך אש, במכון התורה והארץ, השוכן בכפר דרום, הוכן ... ( cache )
 • וכיתתו חרבותם לאתים וחניתותיהם למזמרות, לא ישא גוי אל גוי חרב : אתר זה מתמקד בהיסטוריה של תנועת העבודה בארץ ישראל למן תקופת היישוב ועד לשנת 1967. ראשיתו ביזמה משותפת של 'קרן ברל כצנלסון', 'קרן המייסדים' וקבוצת אקדמאים העוסקת ... ( cache )
 • פרשת בחוקותי – ונתתי שלום בארץ : (ד) וְשָׁפַט בֵּין הַגּוֹיִים וְהוֹכִיחַ לְעַמִּים רַבִּים וְכִתְּתוּ חַרְבוֹתָם לְאִתִּים וַחֲנִיתוֹתֵיהֶם לְמַזְמֵרוֹת לא יִשָּׂא גוֹי אֶל גּוֹי חֶרֶב וְלא יִלְמְדוּ עוֹד מִלְחָמָה: פ ... ( cache )
 • השלום במקורות : "וכתתו חרבותם לאתים, וחניתותיהם למזמרות, לא ישא גוי אל גוי חרב ולא ידעו עוד מלחמה." (ישעיהו ב', ד'). "מה נאוו על ההרים רגלי מבשר משמיע שלום מבשר טוב..." (ישעיהו נ"ב, ז') ... ( cache )
 • אל תירא אברם : ... שתמשיך להעסיק את האנושות ימים רבים, עד אשר נזכה לקיום דברי הנביאים ישעיהו ומיכה: "וכתתו חרבותם לאתים וחניתותיהם למזמרות, לא ישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה"1. ( cache )
 • קצת על איל | Eyal Rozen : הברזל היה למתכת העיקרית בתקופת התנ"ך. "וכתתו חרבותם לאתים, וחניתותיהם למזמרות- לא -ישא גוי אל גוי חרב, ולא-ילמדו עוד מלחמה". (ישעיהו-ב') השימוש בברזל מתאפיין ביכולת ... ( cache )
 • 7for70 - הכתובת היתה על הקיר : 17 פברואר 2012 ... "וכתתו חרבותם לאתים וחניתותיהם למזמרות לא ישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד ... "וכתתו חרבותם לאתים וחניתותיהם למזמרות לא ישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד ... ( cache )
 • מנחם בגין : ... בעוד דבר ה' יוצא מירושלים - העניקו לאומות העולם את החזון, שאותו הביעו במונחים זהים: "וכיתתו חרבותם לאתים וחניתותיהם למזמרות. לא ישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה". ( cache )
 • עיריית ירושלים- פיסול חוצות - אנדרטה לשלום : חלקו התחתון של הפסל, מייצג את שני חלקיו של הפסוק הכתוב עליו בעברית ובערבית: וכתתו חרבותם לאתים וחניתותיהם למזמרות. לא ישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה (ישעיהו ... ( cache )
 • אחרית הימים:מי הם גוג ומגוג: 3.הדעות המפורטות : "וכיתתו חרבותם לאתים, וחניתותיהם למזמרות. לא ישא גוי אל גוי (ישעיה ב). חרב, ולא ילמדו עוד מלחמה". הביטוי "גוג ארץ המגוג" אינו מובן די צרכו. האם גוג הוא השם, או כינוי המנהיג ... ( cache )
 • שלום ומלחמה : וְשָׁפַט בֵּין הַגּוֹיִם וְהוֹכִיחַ לְעַמִּים רַבִּים וְכִתְּתוּ חַרְבוֹתָם לְאִתִּים וַחֲנִיתוֹתֵיהֶם לְמַזְמֵרוֹת לא יִשָּׂא גוֹי אֶל גּוֹי חֶרֶב וְלא יִלְמְדוּ עוֹד מִלְחָמָה ... ( cache )
 • טיל גרעיני הופך למחבט גולף | משיח כבר כאן : מקרה זה, שאף התפרסם בכלי התקשורת בארצות-הברית, מלמד אותנו עד כמה אנו קרובים לייעוד נבואת הגאולה "וכתתו חרבותם לאתים וחניתותיהם למזמרות, לא ישא גוי אל גוי חרב ולא ... ( cache )
 • פסוקי שלום בתנ"ך : "וכתתו חרבותם לאתים, וחניתותיהם למזמרות, לא ישא גוי אל גוי חרב ולא ידעו עוד מלחמה". (ישעיהו ב', ד'). "מה נאוו על ההרים רגלי מבשר משמיע שלום מבשר טוב..." (ישעיהו נ"ב, ז') ... ( cache )
 • השעה האחרונה : וְכִתְּתוּ חַרְבוֹתָם לְאִתִּים, וַחֲנִיתוֹתֵיהֶם לְמַזְמֵרוֹת—לא יִשָּׂא גוֹי אֶל-גּוֹי חֶרֶב, וְלא יִלְמְדוּ עוֹד מִלְחָמָה. (ב: ד). וְגָר זְאֵב עִם-כֶּבֶשׂ, וְנָמֵר עִם-גְּדִי ... ( cache )
 • more "לאתים וחניתותיהם למזמרות לא " :
 • מיקי רוזנבאום - פסיפס - לא ישא גוי אל גוי חרב‎ - YouTube : 16 יוני 2011 ... מיקי רוזנבאום - פסיפס - לא ישא גוי אל גוי חרב. מיקי רוזנבאום. Subscribe Subscribed Unsubscribe. Loading icon Loading... 35 videos. Loading. ( cache )
 • אנחנו אוהבים אתכם, ישראלים - לא ישא גוי אל גוי חרב - TheMarker Cafe : 2 אפריל 2012 ... We love you, Israelis - Nation shall not lift up sword against nation הסרט הופץ על ידי www.thepeacealliance.org היי, אני רוני, אני בן 41, אני אב, ... ( cache )
 • לא ישא גוי אל גוי חרב.wmv‎ - YouTube : 14 פברואר 2012 ... מיקי רוזנבאום - פסיפס - לא ישא גוי אל גוי חרבby mikital7878575 views; יונתן שינפלד- לא ישא גוי Yonatan Sheinfeld & Kinderlakh 1:35. Watch Later ... ( cache )
 • פרגוד בארי- לא ישא גוי אל גוי חרב יום הזכרון תשע"ב‎ - YouTube : 28 אפריל 2012 ... להקת המחול פרגוד בארי באר שבע כראוגרפיה: אמה כלימי. ( cache )
 • לא ישא גוי אל גוי חרב : יום שלישי 24 ביוני 2008. כ"א סיון תשס"ח. אודיטוריום בק. אוניברסיטת בר אילן. אירוע סיום השנה של התכנית. ללימודי ניהול ויישוב סכסוכים. ומשא ומתן. הדפסה ב 2 צבעים, כחול+כתום ... ( cache )
 • מילים לשיר: פרחי מיאמי - לא ישא גוי | שיא מיוזיק : Siton | יום שלישי ח' ניסן התשע"א, 12-04-2011 בשעה 00:21צפיות: 1,726. פרחי מיאמי. מילות השיר: לא ישא גוי אל גוי חרב לא ילמדו עוד מלחמה. הערות על השיר: סולנים: נ. סטארק, ארי ... ( cache )
 • מגילה: לא ישא גוי אל גוי חרב.... מאת לורה בכר : תיאור: הפסוק של לא ישא גוי אל גוי חרב... מספר ישעיהו מלווה אותי מאז בני התגייסו לצבא ובעקבות זאת התחלתי לכתוב פסוקים שנכתבו מלפני דורות אך עודם רלוונטים היום ואלו ... ( cache )
 • Yeshiva.org.il- שדרוג לירושלים : וכתתו חרבותם לאתים וחניתותיהם למזמרות לא ישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה" (ישעיה ב' א-ד). יש גם בין בני ימנו, המדגישים מאוד את המימד של הפסקת המלחמות וההרג בעולם ... ( cache )
 • שתי הנוסחאות של 'והיה באחרית הימים' / ד"ר חיים גבריהו : ויורנו מדרכיו ונלכה בארחתיו, כי מציון תצא תורה ודבר ה' מירושלים. ושפט בין הגויים והוכיח לעמים רבים. וכתתו חרבותם לאתים וחניתותיהם למזמרות לא ישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד ... ( cache )
 • מנחם בגין: חזון הצדק החברתי : ... את חזון הצדק החברתי: "לתקן עולם במלכות שדי"; הם שהעלו את חזון הממשלה העולמית: "ויעשו כולם אגודה אחת", והם שנתנו לאנושות את חזון השלום העולמי: "ולא ישא גוי אל גוי חרב". ( cache )
 • מלבים : ... ולפעמים תעמוד מרד במדינה עצמה, על זה אמר שאז יוכיח לגוים וישיבם אל היושר ע"י תוכחתו, וממילא יכתתו חרבותם לאתים ולא ישא גוי אל גוי חרב וגם לא ילמדו עוד תכסיסי מלחמה כלל. ( cache )
 • לא ישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה-ישעיהו גלינסקי - TheMarker Cafe : לא ישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה-ישעיהו גלינסקי. הבא · הקודם. ‎2. מוקדש לכל העולם ואשתו. פורסם בתאריך:יום רביעי, 9/6/10, 02:03. ניו אייג' ורוחניות. דרג את התוכן: ... ( cache )
 • מעמד הקהל כחזון לאחרית הימים : ... ונלכה בארחתיו כי מציון תצא תורה ודבר ה' מירושלם: ושפט בין עמים רבים והוכיח לגוים עצומים עד רחוק וכתתו חרבותיהם לאתים וחניתתיהם למזמרות לא ישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד ... ( cache )
 • אחרית הימים | אנציקלופדיה מקרא גשר : ד) חזון השלום העולמי: השלום ישרור בעולם כולו: "לא ישא גוי אל גוי חרב ולא יִלְמְדוּ עוד מלחמה" (ישעיה ב' 4), אפילו חיות הטרף יחיו בשלום עם שאר בעלי החיים ועם בני האדם (ישעיה י "א ... ( cache )
 • ישעיהו - ריאליה, פוליטיקה ופרשנות : הוא מצוטט בטקסטים רבים כנביא המתאר את השלום שיגיע לעולמנו ובו "לא ישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה". בקורס זה נפגוש ישעיהו אחר, ישעיהו הפועל במציאות ... ( cache )
 • מילים לשיר ניצני שלום - רן ונמה - שירונט : נוה שלם עיר חמדתי, חוק ומשפט יבנו פירצי יודו כל עמים חן דתי. אל ישא גוי אל גוי ידו לטוב ולמדע יתחרו יהגו אמת ויגידו צידקת עמי חיש יכירו. נביא מרודים לנחלה ארצה אבות בין רוב אחים ... ( cache )
 • (לא) נלחמים בשם הדת - טירור עולמי : הם דיברו על זמן בו "לא ישא גוי אל גוי חרב, ולא ילמדו עוד מלחמה". באותם הימים, בהם המלחמה והמריבה היו חלק בלתי נפרד מחיי היום-יום, הדת היהודית הציגה רעיון רדיקלי: המלחמה היא ... ( cache )
 • Lo Yisa Goy לא ישא גוי אל גוי חרב - YouTube : Dec 15, 2011 ... Sign in with your YouTube Account (YouTube, Google+, Gmail, Orkut, Picasa, or Chrome) to add rememberingRobin's video to your playlist. ( cache )
 • 10 ¯ : מיכאל: כן זאת מגילה עתיקה מאוד, זה ספר ישעיהו. הלנה: הנביא ישעיהו? מיכאל: כן, הנביא ישעיהו. הוא דיבר על שלום, הוא אמר: "לא ישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה". יורי: אבא? ( cache )
 • שלום היום : הם פשוט ידעו שה' עמנו, ואז ממילא הם יכבדו אותנו ויעריכו אותנו ולא יפגעו בנו עוד. ואז בע"ה יתקיימו בנו דברי הנביאים: וכתתו חרבותם לאתים וחניתותיהם למזמרות לא ישא גוי אל גוי חרב ... ( cache )
 • יונתן שינפלד- לא ישא גוי Yonatan Sheinfeld & Kinderlakh‎ - YouTube : Loading... Alert icon. Sign in or sign up now! Alert icon. Loading... Uploaded by havouche on Aug 22, 2011. לא ישא גוי אל גוי חרב לא ילמדו עוד מלחמה ... ( cache )
 • שו"ת שרידי אש חלק ב' סימן ל"ה : ... אומר להן הקב"ה חייכם אין עוד מלחמה, שנא' וכתתו חרבותם לאתים וחניתותם למזמרות ולא ישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה (שם /ישעיהו/ ב: ד). וכתי' ושמתי פקודתך שלום (שם ... ( cache )
 • ספרים שירי זמר ממעמקי העברית : לא ישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה. 'כלומר.,. תרגום הרעיון של כלי מלחמה המשנים את ייעודם לכלי שלום. גם הדוגמה השלישית מצביעה על דרכה. המיוחדת של נעמי שמר והקשר ... ( cache )
 • more "ישא גוי אל גוי " :
 • חבר הכנסת ניסים זאב - אופקים : אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה." יהי רצון שלא ישמע עוד שבר. ושכול בארצינו. כמאמר הנביא. "ולא ישמע עוד חמס בארצך שוד. ושבר בגבוליך וקראת ישועה חומותיך ושעריך תהילה ... ( cache )
 • מדוע מיאן חובב להצטרף לעם ישראל : ... ובימות המשיח 'בכל העולם יהיה שלום' כמו שכתוב 'וכתתו חרבותם לאתים וחנינותיהם למזמרות ולא ישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה', ואמר 'ונכרתה קשת מלחמה', ואמר במשיח ... ( cache )
 • אמנת ירושלים – ויקיפדיה : ... שלום בחילך שלווה בארמנותיך וממנה בשורת השלום יצאה ותצא לבאי עולם וכתתו חרבותם לאיתים וחניתותיהם למזמרות לא ישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה ואמרו חכמינו עליהם ... ( cache )
 • מילות השיר תפילה לשלום : בסוף המלחמות מבעד לדמעות היד מושטת, מבקשת יד אחרת שתאמר שלום. "וכתתו חרבותם לאתים, וחניתותיהם למזמרות לא יישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה..." בסוף המלחמות ... ( cache )
 • הצעיר הדתי בשערי צה"ל / הרב שלמה קוק ז"ל : "לא ישא גוי אל גוי חרב, ולא ילמדו עוד מלחמה". הבעיה המרכזית היא, מה הם תכני החיים? השלום הוא רק מסגרת. החיים אף הם מסגרת מוקדשת לתוכן מסוים. ואכן כשנוטלים את תוכן החיים ... ( cache )
 • איך מתלהבים מעבודת ה : המטרה (העליונה) של עבודת הבורא היא תיקון העולם והבאתו למצב ש"לא ישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה". כל זמן שיש חולי רעב וצער בעולם, הדבר מראה ששמו של הקב"ה אינו ... ( cache )
 • שיעוריו וכתביו של הרב אורי שרקי - אורות - מלחמה, פרק ב' : ענה לו הרמב"ן: אני קראתי בנביאים שכשיהיה ימות המשיח אז "לא ישא גוי אל גוי חרב, ולא ילמדו עוד מלחמה". ואני ראיתי שמאז שפרצה הנצרות בעולם נשפך יותר דם מאשר מקודם, ולא עוד: ... ( cache )
 • עת מלחמה ועת שלום | תורה ועבודה : וכתתו חרבתם לאתים וחניתותיהם למזמרות לא ישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה" [ ישעיה ב, מיכה ד]. חזון מרומם ונישא זה שזור במקורותינו ובא בדברי החיתום של הי"ד החזקה ... ( cache )
 • תפיסת החינוך בספר דברים: עיון בשורשים למ"ד ויר"ה : וכתתו חרבותם לאתים וחניתותיהם למזמרות לא ישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה" (ב 4). ברישא נרמזים אנו על הפעולה המקובלת בעתות קרב להסב כלי חקלאות לכלי מלחמה ... ( cache )
 • עלי החיים באחרית הימים : עוד הקשה המגדל עוז: "תיפוק ליה דהא כתיב, ולא ישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה, ומעתה קרא ומשל למה לי", ועיין עוד לקמן סוף הערה 8 מה שהוספנו לתמוה על שיטת הרמב"ם ... ( cache )
 • אחרית הימים ותחיית המתים : ... הנביא: "וכתתו חרבותם לאיתים (ישברו את החרבות ויעשו מהם אתי חפירה) וחניתותיהם למזמרות (מן החניתות יעשו כלי קצירה), לא ישא גוי אל גוי חרב, ולא ילמדו עוד מלחמה" (ישעיה ב ', ... ( cache )
 • הרב שלמה אבינר הלנצח תאכל חרב? שאלה: "הלנצח תאכל חרב"? (שמואל ב ב... : תמיד קישרנו את הגאולה עם הפסוק: "וכיתתו חרבותם לאתים וחניתותיהם למזמרות לא ישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה" (ישעיה ב ד). ועתה עייפים אנחנו. מאיפה לוקחים כוח? ( cache )
 • כלי זיין : ... ואם יצא חייב חטאת, רבי אליעזר אומר תכשיטין הן לו, וחכמים אומרים אינן אלא לגנאי, שנאמר וכתתו חרבותם לאתים וחניתותיהם למזמרות, ולא ישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה. ( cache )
 • more "חרב ולא ילמדו עוד " :
 • ולא ילמדו עוד מלחמה - זמרשת - זמר עברי מוקדם : אווה פיטליק, ילידת גרמניה, נמלטה כתינוקת עם משפחתה לבואנוס-איירס, שם הייתה חברה בתנועת הנוער הציוני בבואנוס-איירס ולמדה את השיר שהופץ בחוברות הזמר מטעם הסוכנות. ( cache )
 • "ולא ילמדו עוד מלחמה" – תערוכה של דימויים מיליטריסטיים בתרבות ובחינוך... : 16 ינואר 2009 ... התערוכה שלנו, "ולא ילמדו עוד מלחמה ", הושקה בכנס הבינלאומי "מיליטריזם בחינוך: מבט ביקורתי", שהיינו בין המארגנות שלו במאי 2001. מאז היא עודכנה כמה פעמים. ( cache )
 • ולא ילמדו עוד מלחמה. - TheMarker Cafe : 11 יוני 2011 ... "בוא'נה, אני אזיין אותך, יא בן זונה!" הצעקה מהדהדת לי באוזניים בעודי עומדת ליד העץ הגדול שבחצר ומסתכלת עליהם. וישחקו הנערים לפניי. הרבה דברים אפשר ללמוד ... ( cache )
 • מילים לשיר שיר היונה - יעקב שוואקי - שירונט : ולא ילמדו עוד מלחמה לא תבכה עוד אמא, לא יתאבל עוד אב לא נדע עוד צער ודמעה היונה הלבנה מזמן כבר הלבינה שערות שיבה מעטרות את ראשה היא נחבית אל היונים עמוק בשובך פנימה ... ( cache )
 • מילים לשיר אדם לאדם - שושנה דמארי - שירונט : יאהב אדם לאדם וכתתו חרבותם לא ילמדו מלחמה לא ילמדו עוד מלחמה יבוא עוד יום ובנו מפריו יטעם. עברו שנים, אותו חרוב שלח צמרת כולה תפארת ואין כמותו לגאווה. ופירותיו מתקו מצוף ... ( cache )
 • פרופיל חדש – ויקיפדיה : בין פעולותיה: הצגת תערוכה בשם "ולא ילמדו עוד מלחמה ", החושפת נוכחות צבאית בתרבות ובחינוך בישראל. נוסף לכל אלה, התנועה מסייעת לנמנעים מגיוס: באתר האינטרנט שלה היא מפנה ... ( cache )
  ”ולא ילמדו עוד מלחמה “: (12:30-11:00) מלחמה ושלום בהגות, בספרות ובקולנוע. ד“ר אבינועם רוזנק, יובל ריבלין יועצים אקדמיים: (17:30-16:00) סכסוכים ומחלוקות בקהילות ישראל ... ( cache )
 • מקהלת קנטבילה-somewhere over the rainbow+לא ילמדו עוד מלחמה... : 25 יולי 2009 ... מקהלת קנטבילה-somewhere over the rainbow+לא ילמדו עוד מלחמה. noalee93. Subscribe Subscribed Unsubscribe. Loading icon Loading. ( cache )
 • הזמנת קורסים : "ולא ילמדו עוד מלחמה ": מלחמה ושלום בהגות, בספרות ובקולנוע. סכסוכים ומחלוקות בקהילות ישראל. "מפגשים ". אוטופיות ציוניות. שישה אמנים יהודים - שישה סיפורים יחודיים - הדיוקן ... ( cache )
 • העימות : 05/09/2012 05:54:00, ומה קרה לנבואה שלא ילמדו עוד מלחמה. "וְשָׁפַט בֵּין הַגּוֹיִם וְהוֹכִיחַ לְעַמִּים רַבִּים וְכִתְּתוּ חַרְבוֹתָם לְאִתִּים וַחֲנִיתוֹתֵיהֶם לְמַזְמֵרוֹת ... ( cache )
 • יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל : ולא ילמדו עוד מלחמה,. רק יכירו וידעו כל יושבי תבל האמת לאמתו,. אשר לא באנו לזה העולם בשביל ריב ומחלוקת. חס ושלום, ולא בשביל שנאה וקנאה וקנטור. ושפיכות דמים חס ושלום, ... ( cache )
 • בחזרה לדף הלימוד : הראיה של חכמים לשיטתם היא מהפסוק: "וכתתו חרבותם לאתים וחניתותיהם למזמרות ולא ישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה" (ישעיה ב,ד). פסוק זה מוכיח שבאחרית הימים לא יהיו ... ( cache )
 • פק"ל שפצור כסת"ח שביזות חפ"ש אח שלי צל"ש קל"ב פיצוציה חפ"ש אח שלי... : פק"ל. שפצור. כסת"ח. שביזות. חפ"ש. אח שלי. צל"ש. קל"ב. פיצוציה. חפ"ש. אח שלי. פיצוציה. ולא ילמדו עוד מלחמה. פק"ל. שפצור. כסת"ח. שביזות. קל"ב. פיצוציה. האפייה מגוייסת. ( cache )
 • הסתדרות המורים בישראל - גליון מס' 51 : השם הוא ליעם, ראשי תיבות של 'לא ילמדו עוד מלחמה '". יהודה זיו, איש צעיר בן 85, תושב ירושלים, עוסק כבר ארבעה עשורים בקביעת שמות ליישובים בארץ ישראל, והוא נחשב הגורו של ... ( cache )
 • more "ילמדו עוד מלחמה / " :הקטגוריות נמצאות ב: ביאור:בית דין בינלאומי


מקורות עריכה

על-פי מאמר של אראל שפורסם לראשונה ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2012-11-15.


דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי) יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.

קיצור דרך: tnk1/nvia/yjayhu/yj-02-04