ביאור:דברים י יז

הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל גם פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.

ה' לא לוקח שוחד

עריכה

(דברים י יז): "כִּי ה' אֱלֹהֵיכֶם הוּא אֱלֹהֵי הָאֱלֹהִים וַאֲדֹנֵי הָאֲדֹנִים; הָאֵל הַגָּדֹל הַגִּבֹּר וְהַנּוֹרָא, אֲשֶׁר לֹא יִשָּׂא פָנִים וְלֹא יִקַּח שֹׁחַד"

משה מדגיש, שה' מקיים את ההוראות שהוא עצמו נתן לשופטים: כאשר הוא שופט, הוא לא נושא פנים ולא לוקח שוחד. מה המשמעות של נשיאת פנים ומתן שוחד אצל ה'?

1. " "לא ישא פנים - אם תפרקו עולו, ולא יקח שוחד - לפייסו בממון" " ( רש"י ) . נשיאת פנים היא מתן יחס מיוחד לאנשים שהשופט מכיר אישית - במקרה זה עם ישראל. שוחד הוא ניסיון להטות את הדין ע"י ממון - כמו אותם עבריינים שתורמים חלק מהכסף שהם גונבים לישיבות או לארגוני חסד, וחושבים שבכך יוכלו לכפר על עוונם.

2. " "אֲשֶׁר לא-יִשָּׂא פָנִים. לְבֵן פָּרִיץ מִפְּנֵי הָאָב הַצַּדִּיק, אַף-עַל-פִּי שֶׁהוּא מַאֲרִיךְ בִּזְכוּתו שֶׁל אָב.  וְלא יִקַּח שׁחַד. לא יָסִיר כְּלָל מֵענֶשׁ הָעֲבֵרָה בִּשְׁבִיל זְכוּת מִצְוָה שֶׁעָשָׂה הַחוטֵא, כְּאָמְרָם זַ"ל (סוטה כא, א) שֶׁאֵין מִצְוָה מְכַבָּה עֲבֵרָה. וְכָל זֶה יורֶה שֶׁלּא תִּבְטְחוּ, אִם תֶּחֶטְאוּ, לְהִנָּצֵל בְּשׁוּם זְכוּת מִן הָענֶשׁ כְּלָל, זוּלָתִי בַּתְּשׁוּבָה הַשְּׁלֵמָה." " ( ספורנו ) - נשיאת פנים היא מתן יחס מיוחד לקרובי משפחה - כמו אותם אנשים שאומרים "סבא שלי היה רב" וחושבים שזה מספיק כדי לכפר על עוונות. שוחד הוא ניסיון להטות את הדין על-ידי 'טובות הנאה' - כמו אותם עבריינים שמקיימים מצוות וחושבים שזה מתיר להם להמשיך בעבירות.

3. " "ולפי שבעוון העגל נשא השם יתברך פני משה בתפילתו, ולקה מן העם במגפה כשלושת אלפי איש, אמר, שאם יוסיפו לחטוא בחטא הזה, לא יחשבו שיהיה כן תמיד, כי הוא "לא ישא פני" המתפללים לפניו בעדם, להיות חטא עבודת גילולים חמור מאד, גם "לא יקח" מהם "שוחד", והוא דיבור המשליי לאותם שמתו במגפה תמורת העם כולו, כי אלהי משפט הוא, והנפש החוטאת היא תמות" " ( אברבנאל ) . בחטא העגל, ה' נשא את פניו של משה וסלח לעם ישראל על-פי בקשתו, וכן כביכול "לקח שוחד" בכך שפגע רק בקבוצה קטנה מתוך החוטאים וסלח לשאר; משה מדגיש שזה לא יקרה שוב

פסוקים דומים ומנוגדים

עריכה

פסוקים עם רעיון דומה:

 • (משלי טו ח): "זֶבַח רְשָׁעִים תּוֹעֲבַת ה', וּתְפִלַּת יְשָׁרִים רְצוֹנוֹ"( פירוט )
 • (משלי כא כז): "זֶבַח רְשָׁעִים תּוֹעֵבָה, אַף כִּי בְזִמָּה יְבִיאֶנּוּ"( פירוט )

פסוקים עם רעיון מנוגד לכאורה:

 • (במדבר ו כו): "יִשָּׂא ה' פָּנָיו אֵלֶיךָ וְיָשֵׂם לְךָ שָׁלוֹם"
 • (איוב מב ט): "וַיֵּלְכוּ אֱלִיפַז הַתֵּימָנִי וּבִלְדַּד הַשּׁוּחִי צֹפַר הַנַּעֲמָתִי וַיַּעֲשׂוּ כַּאֲשֶׁר דִּבֶּר אֲלֵיהֶם ה' וַיִּשָּׂא ה' אֶת פְּנֵי אִיּוֹב"
 • (משלי טז ו): "בְּחֶסֶד וֶאֱמֶת יְכֻפַּר עון, וּבְיִרְאַת ה' סוּר מֵרָע"- לכאורה נראה שה' לוקח שוחד ( פירוט )

חכמי התלמוד התייחסו לסתירה בין "לא ישא פנים" לבין "ישא ה' פניו אליך":

אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה: רבש"ע, כתוב בתורתך אשר לא ישא פנים ולא יקח שחד , והלא אתה נושא פנים לישראל, דכתיב (במדבר ו) "ישא ה' פניו אליך"! אמר להם: וכי לא אשא פנים לישראל, שכתבתי להם בתורה (דברים ח) "ואכלת ושבעת וברכת את ה' אלהיך", והם מדקדקים [על] עצמם עד כזית ועד כביצה?! "
כתוב אחד אומר כי לא ישא פנים ולא יקח שוחד וכתוב אחד אומר ישא ה' פניו אליך ! - כאן קודם גזר דין, כאן לאחר גזר דין. "
שאלה בלוריא הגיורת את רבן גמליאל: כתיב בתורתכם אשר לא ישא פנים וכתיב ישא ה' פניו אליך !
נטפל לה רבי יוסי הכהן, אמר לה: אמשול לך משל למה הדבר דומה: לאדם שנושה בחבירו מנה וקבע לו זמן בפני המלך ונשבע לו בחיי המלך. הגיע זמן ולא פרעו. בא לפייס את המלך. ואמר לו עלבוני מחול לך, לך ופייס את חבירך. הכא נמי, כאן בעבירות שבין אדם למקום כאן בעבירות שבין אדם לחבירו.
עד שבא רבי עקיבא ולימד: כאן קודם גזר דין כאן לאחר גזר דין. "

ראו גם: ספרי על במדבר ו כו .

מקורות ופירושים נוספים

עריכה

" ""ואדני האדנים" - לא יוכל שום אדון להציל אתכם מידו" " ( רש"י )

"ודעו וראו לפני מי אתם עומדים ועתידים ליתן דין וחשבון על כל מעשיכם, שהוא מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, ואיך לא תיראו מלפניו? וזהו אמרו ( דברים י יז ): " כי ה' אלהיכם הוא אלהי האלהים ואדוני האדונים ", אשר פירושו, כמו שדרשו במכילתא, סיבה ראשונה לכל השכלים הנבדלים ושרי מעלה הנקראים "אלהים", ואדון וסיבה לכל הגרמים השמימיים, שהם אדוני הארץ ופועלים בה בתנועותיהם.

והוא " האל הגדול הגיבור והנורא ", רוצה לומר:

 • שהוא השליט והאדיר שייקרא גדול בעולם ההויה וההפסד, כמו שאמר
( תהלים מח ב ): "
גדול ה' ומהולל מאד בעיר אלהינו הר קדשו ", שייחס הגדולה אל ענייני העולם השפל,
 • והוא הגיבור בעולם השמיימי, כמו שנאמר
( תהלים קג כ ): "
גיבורי כוח עושי דברו ",
 • והוא הנורא בעולם השפל, וכמו שנאמר
( תהלים פט ח ): "
אל נערץ בסוד קדושים רבה ונורא על כל סביביו ".

" ( אברבנאל )

הפסוק בתפילה

עריכה

אנשי כנסת הגדולה הכניסו את הביטוי "האל הגדול הגיבור והנורא" לתחילתה של תפילת שמונה עשרה:

 • ( יומא סט, ב ) : "אמר רבי יהושע בן לוי: למה נקרא שמן אנשי כנסת הגדולה? שהחזירו עטרה ליושנה:
אתא משה אמר האל הגדול הגבור והנורא .
אתא ירמיה ואמר נכרים מקרקרין בהיכלו איה נוראותיו? לא אמר נורא.
אתא דניאל אמר נכרים משתעבדים בבניו איה גבורותיו? לא אמר גבור.
אתו אינהו ואמרו: אדרבה זו היא גבורת גבורתו שכובש את יצרו שנותן ארך אפים לרשעים, ואלו הן נוראותיו שאלמלא מוראו של הקב"ה היאך אומה אחת יכולה להתקיים בין האומות?
(ורבנן היכי עבדי הכי ועקרי תקנתא דתקין משה? אמר רבי אלעזר מתוך שיודעין בהקב"ה שאמתי הוא לפיכך לא כיזבו בו). "
אמר רבי פינחס: משה התקין מטבע של תפלה: האל הגדול הגבור והנורא ' "
אמר ר' יוחנן: כל מקום שאתה מוצא גבורתו של הקב"ה אתה מוצא ענוותנותו... כתוב בתורה כי ה' אלהיכם הוא אלהי האלהים ואדוני האדונים וכתיב בתריה עושה משפט יתום ואלמנה . " ( תו"א )

ראו ברכת אבות / ויקיפדיה .

על הביטוי אלהי האלהים, ראו רמב"ן על שמות טו יא , רמב"ן על שמות כ ג , רמב"ן על שמות כב יט , נפש החיים שער א פרק ב .

מאמרים נוספים מתוצאות החיפוש ב גוגל

עריכה
 • הענוה של ה' : כתוב בתורה: (דברים י) כי ה' אלהיכם הוא אלהי האלהים ואדוני האדונים וכתיב בתריה עושה משפט יתום ואלמנה. שנוי בנביאים: (ישעיהו נז) כה אמר רם ונשא שוכן עד וקדוש וגו' וכתיב בתריה ... ( cache )
 • מדינת ישראל : אף נאמר על האלוהים שהוא מגינם של הזרים והחלשים: " כי ה' אלהיכם הוא אלהי האלהים ואדני האדנים, האֵל הגדל הגבֹּר והנורא אשר לא ישא פנים ולא יקח שחד. עשה משפט יתום ואלמנה, ... ( cache )
 • בית המדרש להתחדשות - את פניך ה' אבקש - מעשה ממלך עניו : כתוב בתורה: " כי ה' אלהיכם הוא אלהי האלהים ואדני האדנים". וכתיב בתריה: "עשה משפט יתום ואלמנה". שנוי בנביאים: "כה אמר רם ונשא שכן עד וקדוש" וגו'. וכתיב בתריה: "ואת דכא ושפל ... ( cache )
 • הזיכרון והמשפט / מיכאל ויגודה : אף נאמר על האלוהים שהוא מגינם של הזרים והחלשים: " כי ה' אלהיכם הוא אלהי האלהים ואדני האדנים, האֵל הגדל הגבּר והנורא אשר לא ישא פנים ולא יקח שחד. עשה משפט יתום ואלמנה, ... ( cache )
 • לשאלת חירותו של עובד ה' במקרא : " כי ה' אלהיכם הוא אלהי האלהים ואדני האדנים האל הגדול הגבור והנורא אשר לא ישא פנים ולא יקח שחד עשה משפט יתום ואלמנה ואהב גר לתת לו לחם ושמלה ואהבתם את הגר כי גרים ... ( cache )
 • ה' אחד - Binyan Haolam : ... רחב שמתהו בשמים ובארץ שנא' (יהושע ב) כי ה' אלהיכם הוא אלהים בשמים ממעל ועל הארץ מתחת, משה שמו אף בחללו של עולם שנא' כי ה' הוא האלהים בשמים ממעל ועל הארץ מתחת ... ( cache )
 • יתום מופיע בפרויקט השו"ת המקוון ג€“ מאגר ספרות תורנית ושו"ת 12 | Responsa : ... אין לו עוזר ואפילו דעת אין לו וככה בתורה כי ה' אלהיכם הוא אלהי האלהים ואחריו עושה משפט יתום ואלמנה וטע' במעון קדשו אף על פי שכבודו מקום גבוה ויתומים בתחתית התחתית שהיא ... ( cache )
 • גליונות לעיון בפרשת שבוע : כי ה' אלהיכם הוא אלהים בשמים ממעל ועל הארץ מתחת. נעמן אמר: מלכים-ב, ה, טו: הנה נא ידעתי כי אין אלהים בכל הארץ כי אם בישראל. בעל עקדת יצחק שער סא (על דברי נעמן): ... ( cache )
 • יראת העונש? יראת הרוממות? - ישיבת מעלות : כי ה' אלהיכם הוא אלהי האלהים ואדני האדנים האל הגדל הגבר והנורא אשר לא ישא פנים ולא יקח שחד. עשה משפט יתום ואלמנה ואהב גר לתת לו לחם ושמלה. ואהבתם את הגר כי גרים ... ( cache )
 • בצוארי כדי שלא יהו הבריות אומרין דומה לנו שנמצא בה דבר של ערוה או דבר של... : הרי מפורש בתורה ובנביאים שאין הקב"ה גוף וגויה שנ' כי ה' אלהיכם הוא אלהים שבשמים ממעל ועל הארץ מתחת. והגוף לא יהיה בשני מקומות ונאמר כי לא ראיתם כל תמונה ונאמר ואל מי ... ( cache )
 • ילקוט שמעוני - עקב : כי ה' אלהיכם הוא אלהי האלהים. הראשון קדש והשני חול. אלהים לא תקלל משמש קדש וחול. כי יודע אלהים כי ביום אכלכם ממנו והייתם כאלהים הראשון קדש והשני חול. כי על כן ראיתי פניך ... ( cache )
 • כא) עוד שם בזהר ד' כ"ב ע"ב פתח עור ר' שמעון ואמר ראו עתה כי אני אני הוא ואין... : גם בספר עץ חיים להרח"ו שער הכללים פ' י"א כתב שמשה רבינו אמר לישראל בכניסתן לארץ ואתם הדבקים בה' אלהיכם חיים בלבם היום, כי ה' אלהיכם הוא זעיר אנפין ונוקביה, וישראל ... ( cache )
 • באורי אגדות סוטה : "ארור מטה משפט גר יתום ואלמנה" מורה על עיקר האחדות, כי המטה משפט גר יתום ואלמנה כופר בעיקר זה, כמו שכתוב בתורה (דברים י, יז) " כי ה' אלהיכם הוא אלהי האלהים ואדני האדונים ... ( cache )
 • מדרש תנחומא - וירא : ... יש עניו גדול מזה, אמרו רבותינו בשם ר' אליעזר בן פדת בשבעה מקומות השוה הקב"ה עצמו עם הבריות הנמוכין שנאמר (דברים י) כי ה' אלהיכם הוא אלהי האלהים ואדני האדנים האל הגדול ... ( cache )
 • מדינת ישראל : כי ה' אלהיכם הוא אלהי האלהים ואדני האדנים, האל הגדל הגבֹר והנורא אשר לא ישא פנים ולא יקח שחד. עֹשה משפט יתום ואלמנה, ואֹהב גר לתת לו לחם ושמלה. ואהבתם את הגר, כי גרים ... ( cache )
 • יתום מופיע בפרויקט השו"ת המקוון ג€“ מאגר ספרות תורנית ושו"ת 16 | Responsa : ... מכל מקום רק באבותיך חשק ה' עם היותם נמוכים בערך העליונים הקרובים אל ה', ועוד נתן מופת שני כי ה' אלהיכם הוא אלהי האלהים וגו' ואף על פי כן עושה משפט יתום ואלמנה ואוהב גר. ... ( cache )
 • Schechter Rabbinical Seminary : כלומר, המונח הזה, לשאת פנים" מוכר לנו ממקום אחר בתורה, בפסוק: "כִּי ה' אֱלֹהֵיכֶם הוּא אֱלֹהֵי הָאֱלֹהִים וַאֲדֹנֵי הָאֲדֹנִים הָאֵל הַגָּדֹל הַגִּבֹּר וְהַנּוֹרָא אֲשֶׁר לֹא ... ( cache )
 • ביאור:פרשת ראה - אכן ברכה ואור ג€“ ויקיטקסט : 4 ספטמבר 2009 ... דמותו של ה' אלוהים מחייבת התנהגות ערכית-מוסרית: "כִּי ה' אֱלֹהֵיכֶם הוּא אֱלֹהֵי הָאֱלֹהִים וַאֲדֹנֵי הָאֲדֹנִים הָאֵל הַגָּדֹל הַגִּבֹּר וְהַנּוֹרָא אֲשֶׁר ... ( cache )
 • הרשע לוקח שוחד גם בלי שנותנים לו : ולא זכיתי להבין פירוש זה, שהרי בתורה נאמר בפירוש (דברים י יז): "כִּי ה' אֱלֹהֵיכֶם הוּא אֱלֹהֵי הָאֱלֹהִים וַאֲדֹנֵי הָאֲדֹנִים הָאֵל הַגָּדֹל הַגִּבֹּר וְהַנּוֹרָא אֲשֶׁר לֹא ... ( cache )
 • ynet לא המצאנו כלום ג€“ המילה "שוחד" היתה פה מזמן - כלכלה : 26 פברואר 2011 ... המילה "שוחד" מופיעה לראשונה כבר בספר דברים (י:יז): כִּי, יְהוָה אֱלֹהֵיכֶם--הוּא אֱלֹהֵי הָאֱלֹהִים, וַאֲדֹנֵי הָאֲדֹנִים : הָאֵל הַגָּדֹל הַגִּבֹּר, וְהַנּוֹרָא, ... ( cache )
 • Slide 1 - Reut Institute : ... הגבור והנורא) דברים י:יז כִּי, הְ אֱלֹהֵיכֶם--הוּא אֱלֹהֵי הָאֱלֹהִים, וַאֲדֹנֵי הָאֲדֹנִים : הָאֵל הַגָּדֹל הַגִּבֹּר, וְהַנּוֹרָא, אֲשֶׁר לֹא-יִשָּׂא פָנִים, וְלֹא יִקַּח שֹׁחַד( ... ( cache )
 • זוהר דברים פרשת עקב - הזוהר היומי : כי יי' אלהיכם הוא אלהי האלהים ואדני האדנים האל הגדול וגו', תנינן (יחזקאל א') ודמות פניהם פני אדם אלין לאו אינון כאינון כרובים אינון אנפי רברבין כרובים אנפי זוטרי כרביא פני אדם כל ... ( cache )
 • Peace & shalom: Shabbat Shalom The weekly parsha commentary... : (ויקרא יט, לג- לד). ובספר דברים: כִּי ה' אֱלֹהֵיכֶם הוּא אֱלֹהֵי הָאֱלֹהִים וַאֲדֹנֵי הָאֲדֹנִים , הָאֵל הַגָּדֹל הַגִּבֹּר וְהַנּוֹרָא, אֲשֶׁר לֹא יִשָּׂא פָנִים וְלֹא יִקַּח שֹׁחַד. ... ( cache )
 • התנועה ליהדות מתקדמת בישראל | פרשות השבוע | הברכה כדרך לזכור וכדי... : ... ה' אֱלֹהֵיכֶם הוּא אֱלֹהֵי הָאֱלֹהִים וַאֲדֹנֵי הָאֲדֹנִים הָאֵל הַגָּדֹל הַגִּבֹּר וְהַנּוֹרָא אֲשֶׁר לֹא יִשָּׂא פָנִים וְלֹא יִקַּח שֹׁחַד: עֹשֶׂה מִשְׁפַּט יָתוֹם וְאַלְמָנָה ... ( cache )
 • Peace & shalom: Shabbat Shalom The weekly parsha commentary... : פרשת עקב גליון מס' 302 תשס"ג. כִּי ה' אֱלֹהֵיכֶם הוּא אֱלֹהֵי הָאֱלֹהִים וַאֲדֹנֵי הָאֲדֹנִים . הָאֵל הַגָּדֹל הַגִּבֹּר וְהַנּוֹרָא אֲשֶׁר לֹא יִשָּׂא פָנִים וְלֹא יִקַּח שֹׁחַד, ... ( cache )
 • עקב התש"ע - תורה : 'כִּי ה' אֱלֹהֵיכֶם הוּא אֱלֹהֵי הָאֱלֹהִים, וַאֲדֹנֵי הָאֲדֹנִים . הָאֵל הַגָּדֹל הַגִּבֹּר וְהַנּוֹרָא. אֲשֶׁר לֹא יִשָּׂא פָנִים וְלֹא יִקַּח שֹׁחַד'. וכתיב בתריה (כתוב אחריו): ... ( cache )
 • הבלוג של קולות: "וְהָיָה עֵקֶב תִּשְׁמְעוּן" - כשהאדמה רועדת / ברוך ברנר : 17 אוגוסט 2011 ... יז: "כִּי, יְהוָה אֱלֹהֵיכֶם--הוּא אֱלֹהֵי הָאֱלֹהִים, וַאֲדֹנֵי הָאֲדֹנִים : הָאֵל הַגָּדֹל הַגִּבֹּר, וְהַנּוֹרָא, אֲשֶׁר לֹא-יִשָּׂא פָנִים, וְלֹא יִקַּח שֹׁחַד". ... ( cache )
 • ביהדות אין שואלים "למי יש יותר גדול" | מתי הורוביץ : 19 ספטמבר 2011 ... שמשה מסביר לבני ישראל כי אין מטרת היהדות כי אם שנידבק בדרכי האל: כִּי ה' אֱלֹהֵיכֶם הוּא אֱלֹהֵי הָאֱלֹהִים וַאֲדֹנֵי הָאֲדֹנִים הָאֵל הַגָּדֹל הַגִּבֹּר ... ( cache )
 • מי כמוך באלים יהוה : 19 אוקטובר 2010 ... כִּי יְהֹוָה אֱלֹהֵיכֶם הוּא אֱלֹהֵי הָאֱלֹהִים וַאֲדֹנֵי הָאֲדֹנִים הָאֵל הַגָּדֹל הַגִּבֹּר וְהַנּוֹרָא אֲשֶׁר לֹא יִשָּׂא פָנִים וְלֹא יִקַּח שֹׁחַד.[יא] ... ( cache )
 • מיתרים | רצח הרב מאיר כהנא : יז כִּי, ה' אֱלֹהֵיכֶםג€”הוּא אֱלֹהֵי הָאֱלֹהִים, וַאֲדֹנֵי הָאֲדֹנִים : הָאֵל הַגָּדֹל הַגִּבֹּר, וְהַנּוֹרָא, אֲשֶׁר לֹא-יִשָּׂא פָנִים, וְלֹא יִקַּח שֹׁחַד. יח עֹשֶׂה מִשְׁפַּט יָתוֹם ... ( cache )
 • יהוה בין האלים : 19 אוקטובר 2010 ... טענות קשות לו נגד אותם 'בְנֵי עֶלְיוֹן', היינו צאצאיו של האל הקדום 'עֶלְיוֹן', וכולם הם אמנם אלים בזכות עצמם אבל הוא, ' אֱלֹהֵי הָאֱלֹהִים וַאֲדֹנֵי הָאֲדֹנִים '[ג] ... ( cache )
 • דרשה לפרשת "עקב" - הבלוג של אורי הייטנר : 19 אפריל 2011 ... "יז כִּי יְהוָה אֱלֹהֵיכֶם הוּא אֱלֹהֵי הָאֱלֹהִים וַאֲדֹנֵי הָאֲדֹנִים הָאֵל הַגָּדֹל הַגִּבֹּר וְהַנּוֹרָא אֲשֶׁר לֹא-יִשָּׂא פָנִים וְלֹא יִקַּח שֹׁחַד. ...
 • מערך שבועות : דברים י, י"ז-י"ט: "כִּי יְהוָה אֱלֹהֵיכֶם הוּא אֱלֹהֵי הָאֱלֹהִים וַאֲדֹנֵי הָאֲדֹנִים הָאֵל הַגָּדֹל הַגִּבֹּר וְהַנּוֹרָא אֲשֶׁר לֹא-יִשָּׂא פָנִים וְלֹא יִקַּח שֹׁחַד. ... ( cache )
 • א-ל נקמות הופיע / אברהם ישראל שריר : אם ענה תענה אתו כי אם צעק יצעק אלי שמע אשמע צעקתו" (שמות כ"ב, כ'-כ"ב), וכן: "כי ה' אלקיכם הוא אלהי האלהים ואדני האדנים הא-ל הגדל הגבר והנורא אשר לא ישא פנים ולא יקח שחד. ... ( cache )
 • עתיד המילה והיהדות : כי יהוה אלהיכם הוא אלהי האלהים ואדני האדנים , האל הגדל הגבר והנורא אשר לא ישא פנים ולא יקח שחד. עשה משפט יתום ואלמנה, ואהב גר לתת לו לחם ושמלה. ואהבתם את הגר, כי גרים ... ( cache )
 • Torah - 5. Buch Mose - Dewarim : (יז) כִּי יְהֹוָה אֱלֹהֵיכֶם הוּא אֱלֹהֵי הָאֱלֹהִים וַאֲדֹנֵי הָאֲדֹנִים הָאֵל הַגָּדֹל הַגִּבֹּר וְהַנּוֹרָא אֲשֶׁר לֹא יִשָּׂא פָנִים וְלֹא יִקַּח שֹׁחַד: (יח) עֹשֶׂה מִשְׁפַּט ... ( cache )
 • שקל הקודש / רבי משה די ליאון | ספרים אלקטרוניים בעברית מבית מנדלי מוכר... : 17 מרץ 2011 ... האלה, והשם יעזרנו ללכת בדרכיו הישרים, ונלכה באורחותיו כי ממנו תצא תורה ודבר ה', וה' אלהים אמת הוא אלהים חיים ומלך עולם כי הוא אלהי האלהים ואדני האדנים,... ( cache )
 • העברים וארץ העבריים - הרב יואל בן נון : רק "אל עליון קנה שמים וארץ" (בראשית, י"ד, כ, כג) " אלהי האלהים ואדני האדנים " (דברים, י', יז), שכל הארצות, הממלכות והעמים וכל פטרוניהם בידיו, רק הוא ברצונו יכול להתערב אצל מלכים ... ( cache )
 • פרשת ראה: אכן ברכה ואור : האלוהים הדובר והמנחה התנהגות נתפס בתורה ובמקרא כולו כך: "ה' הוּא הָאֱלֹהִים אֵין עוֹד מִלְבַדּוֹ" <8>; גם "כִּי ה' אֱלֹהֵיכֶם הוּא אֱלֹהֵי הָאֱלֹהִים וַאֲדֹנֵי הָאֲדֹנִים ... ( cache )
 • עניי עירך | שיתוף פיוט : 17 נובמבר 2010 ... את העיקרון הזה משלים האל בעצמו במתן דוגמה אישית: "כִּי ה' אֱלֹהֵיכֶם, הוּא אֱלֹהֵי הָאֱלֹהִים וַאֲדֹנֵי הָאֲדֹנִים , הָאֵל הַגָּדֹל הַגִּבֹּר וְהַנּוֹרָא, ... ( cache )
 • 15 לאוקטובר : (יז) כִּי ה' אֱלֹהֵיכֶם הוּא אֱלֹהֵי הָאֱלֹהִים וַאֲדֹנֵי הָאֲדֹנִים הָאֵל הַגָּדֹל הַגִּבֹּר וְהַנּוֹרָא אֲשֶׁר לֹא יִשָּׂא פָנִים וְלֹא יִקַּח שֹׁחַד: (יח) עֹשֶׂה מִשְׁפַּט יָתוֹם ... ( cache )
 • לשאלת חירותו של עובד ה' במקרא : "כי ה' אלהיכם הוא אלהי האלהים ואדני האדנים האל הגדול הגבור והנורא אשר לא ישא פנים ולא יקח שחד עשה משפט יתום ואלמנה ואהב גר לתת לו לחם ושמלה ואהבתם את הגר כי גרים ... ( cache )
 • Yeshiva.org.il- הלכות סליחות (המשך) : כָּתוּב בַּתּוֹרָה, (דברים י) "כִּי ה' אֱלֹהֵיכֶם הוּא אֱלֹהֵי הָאֱלֹהִים וַאֲדֹנֵי הָאֲדֹנִים הָאֵל הַגָּדֹל הַגִּבֹּר וְהַנּוֹרָא" וּכְתִיב בַּתְרֵיהּ, "עֹשֶׂה מִשְׁפַּט יָתוֹם ... ( cache )
 • רמב"ם הלכות דעות פרק ה הלכה ג : (יז) כִּי יְהוָה אֱלֹהֵיכֶם הוּא אֱלֹהֵי הָאֱלֹהִים וַאֲדֹנֵי הָאֲדֹנִים הָאֵל הַגָּדֹל הַגִּבֹּר וְהַנּוֹרָא אֲשֶׁר לֹא יִשָּׂא פָנִים וְלֹא יִקַּח שֹׁחַד: (יח) עֹשֶׂה מִשְׁפַּט ... ( cache )
 • ישוע המשיח? מי הוא האיש - הפורטל הראשון של היהודים הקראים בישראל : יז כִּי יְהוָה אֱלֹהֵיכֶם הוּא אֱלֹהֵי הָאֱלֹהִים וַאֲדֹנֵי הָאֲדֹנִים הָאֵל הַגָּדֹל הַגִּבֹּר וְהַנּוֹרָא אֲשֶׁר לֹא-יִשָּׂא פָנִים וְלֹא יִקַּח שֹׁחַד. יח עֹשֶׂה ... ( cache )
 • more "אלהי האלהים ואדני האדנים " :
 • נחלת אבות / הרב פתחיה מנקין : אתא משה אמר האל הגדל הגבר והנורא , אתא ירמיה ואמר: נכרים מקרקרין בהיכלו, איה נוראותיו? לא אמר נורא. אתא דניאל, אמר: נכרים משתעבדים בבניו, איה גבורותיו? לא אמר גבור. ... ( cache )
 • נחמיה מתמנה כפחה ביהודה / דורי הנמן : אתא משה אמר (דברים י) האל הגדל הגבר והנורא , אתא ירמיה ואמר: נכרים מקרקרין בהיכלו, איה נוראותיו? לא אמר נורא. אתא דניאל, אמר: נכרים משתעבדים בבניו, איה גבורותיו? לא אמר ... ( cache )
 • יהדות - "ולא יקח שוחד" : 29 יולי 2010 ... "כי ד' אלקיכם הוא אלקי האלקים ואדני האדנים, האל הגדל הגבר והנורא אשר לא ישא פנים ולא יקח שחד" (י; יז) האמנם צריך לומר לנו שהקב"ה לא לוקח שוחד? ... ( cache )
 • פרשת בהר תשע'א - מרכז הרב : אומרת הגמרא (יומא סט ב) שהזכרנו קודם: 'אמר רבי יהושע בן לוי למה נקרא שמן אנשי כנסת הגדולה שהחזירו עטרה ליושנה אתא משה אמר האל הגדל הגבר והנורא . אתא ירמיה ואמר נכרים ... ( cache )
 • תורה שבעל-פה בספרי הנ"ך : אתא משה אמר (דברים, י) האל הגדל הגבר והנורא , אתא ירמיה ואמר: נכרים מקרקרין בהיכלו, איה נוראותיו? לא אמר נורא (אלא אמר: "האל הגדול הגבור ה' צבאות שמו" (לב, יח)). אתא דניאל ... ( cache )
 • ספר דברים : י,יז כי, יהוה אלהיכם--הוא אלהי האלהים, ואדני האדנים: האל הגדל הגבר, והנורא , אשר לא-ישא פנים, ולא יקח שחד. י,יח עשה משפט יתום, ואלמנה; ואהב גר, לתת לו לחם ושמלה. י,יט ואהבתם ... ( cache )
 • Yeshiva.org.il- פורים לעומת שאר המועדים : אתא משה אמר (דברים י) האל הגדל הגבר והנורא , אתא ירמיה ואמר: נכרים מקרקרין בהיכלו, איה נוראותיו? לא אמר נורא. אתא דניאל, אמר: נכרים משתעבדים בבנין, איה גבורותיו? לא אמר ... ( cache )
 • ארגון מערכת השיפוט (ט"ז 20-18; י"ז 13-8) : ... להטות צדיק במשפט; כ"ד, כג: גם אלה לחכמים: הכר פנים במשפט בל טוב; כ"ח, כא: הכר פנים לא טוב...; דברים י', יז: האל הגדל הגבר והנורא אשר לא ישא פנים ולא יקח שחד; איוב ל"ד, ... ( cache )
 • Debarim in Modern Hebrew 1st Half - AhYah Asher AhYah YaHuWaH : 19 מאי 2010 ... 10:17 כי יהוה אלהיכם הוא אלהי האלהים ואדני האדנים האל הגדל הגבר והנורא אשר לא-ישא פנים ולא יקח שחד. 10:18 עשה משפט יתום ואלמנה ואהב גר לתת לו לחם ... ( cache )
 • more "האל הגדל הגבר והנורא " :
 • ד"ר אבינועם כהן - Bar-Ilan University Parshat Hashavua Page : זו יוצר סתירה בינו לבין הכתוב האחר - ' אשר לא ישא פנים ' - שלפיו שופט הקב"ה את עולמו ביושר ובצדק, כדרך שנאמר: 'כי אין עם ה' אלקינו עולה ומשא פנים ומקח שחד' (דה"ב יט ז). ... ( cache )
 • ישיבת ההסדר ירוחם - נשא - ישא ה' פניו אליך וישם לך שלום - שיחת ליל שבת... : ישא ה' פניו אליך וישם לך שלום. כתוב אחד אומר "ישא ה' פניו אליך" וכתוב אחד אומר " אשר לא ישא פנים ", כיצד יתקיימו שני כתובים הללו, כשישראל עושין רצונו של מקום - ישא ה' פניו אליך, ... ( cache )
 • נחמה ליבוביץ - עיונים בפרשת השבוע: (02) פרשת נשא : שאלה בלוריא הגיורת את רבן גמליאל: כתוב בתורתכם (דברים י, יז): " אשר לא ישא פנים ולא יקח ... הכא נמי: כאן (בבמדבר)- בעבירות שבין אדם למקום: כאן (בדברים: " אשר לא ישא פנים")... ( cache )
 • שוחד מופיע בפרויקט השו"ת המקוון ג€“ מאגר ספרות תורנית ושו"ת 13 | Responsa : יז) אשר לא ישא פנים . פשטיה דקרא הוא אלהי האלהי' משרה שכינתו על הדיינים והוא אדון לאדונים, כלומר הוא אדון לדיינים כשרים שאינם נושאים פנים ואינם לוקחים שוחד, עליהם משרה ... ( cache )
 • נחלת אבות ביאור לפרקי אבות פרק ב / הרב פתחיה מנקין : הנה בגמרא4 שאלה בלוריא הגיורת את רבן גמליאל כתוב אחד אומר אשר לא ישא פנים , וכתיב ישא ד' פניו אליך. נטפל לה ר' יוסי הכהן והשיב לה כאן בעבירות שבין אדם לחבירו כאן בעבירות ... ( cache )
 • הברכות והקללות ההסטוריות : גוי עז פנים, אשר לא ישא פנים לזקן, ונער לא יחן. (כח 49-50). ואכל פרי בהמתך ופרי אדמתך, עד השמדך, אשר לא ישאיר לך דגן תירוש ויצהר, שגר אלפיך ועשתרת צאנך -- עד האבידו ... ( cache )
 • kabbalah Bnei Baruch Kabbalah - Day Talk - kabbalah : וכשאין עושין רצון המקום, אשר לא ישא פנים ", עד כאן לשונם. הנה המאמר הזה קשה: א) אם עושין ... ב) הכתוב אומר (דברים י') " אשר לא ישא פנים ולא יקח שחד". הלא אם עושין רצון המקום, ... ( cache )
 • ונישא ברכה מאת הֲ´ - פרשת נשא - ישיבת ההסדר רמת גן - הרב יהושע שפירא : חז"ל מקשים- כיצד ניתן ליישב פסוק זה עם מה שנאמר על הקב"ה " אשר לא ישא פנים ולא יקח שוחד"[ב]? חז"ל מתרצים את קושייתם בכמה אופנים ואנו נתבונן בשניים מהם. תירוץ אחד המופיע ... ( cache )
 • רבי אסי ג€“ ויקיפדיה : אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה: רבונו של עולם, כתוב בתורתך: " אשר לא ישא פנים ולא יקח שוחד", והלא אתה נושא פנים לישראל, שנאמר: ישא ה' פניו אליך?! - אמר להם, וכי לא אשא פנים ... ( cache )
 • Peace & shalom: Shabbat Shalom The weekly parsha commentary... : ' אשר לא ישא פנים ' (דברים י') כיצד יתקיימו שני כתובים הללו? כשישראל עושים רצונו של מקום ' ישא ה' פניו אליך' וכשאין עושים רצונו של מקום אשר לא ישא פנים דבר אחר: עד שלא נחתם גזר ... ( cache )
 • ממקור ישראל : וזו היא שאלה ששאל קיסר את ר' יהושע בן קרחה, אמר לו, כתיב באלהיכם ( אשר לא ישא פנים ולא יקח שחד) כי כל דרכיו משפט. להיכן הוא משפט של אלהיכם, חרשין אלמין סומין וחגרין ... ( cache )
 • פרשת נשא - ברכת כהנים - גיליונות נחמה ליבוביץ : שאלה בלוריאה הגיורת את רבן גמליאל: כתוב בתורתכם (דברים י') " אשר לא ישא פנים ולא יקח שוחד" וכתוב (במדבר ו'): "ישא ה' פניו אליך"? נטפל לה ר' יוסי הכהן, אמר לה: אמשל לך משל, ... ( cache )
 • נחלת אבות ביאור לפרקי אבות פרק ב / הרב פתחיה מנקין : בארתי על פי מה שאמרו5 ז"ל: "אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא: רבונו של עולם, כתוב בתורתך, אשר לא ישא פנים ולא יקח שחד, והלא אתה נושא פנים לישראל, דכתיב: ישא ה' פניו ... ( cache )
 • Yeshiva.org.il- הלכות ברכות : "אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה: רבש"ע, כתוב בתורתך אשר לא ישא פנים ולא יקח שחד, והלא אתה נושא פנים לישראל דכתיב ישא ה' פניו אליך? אמר להם, וכי לא אשא פנים לישראל ... ( cache )
 • קטיף.נט:: איש או אשה כי יעשו מכל חטאת האדם למעל מעל בה' ואשמה הנפש... : מצינו בגמרא (ברכות כ', ב')ף אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה כתבת בתורתך (דברים, י', י"ז): " אשר לא ישא פנים ולא יקח שחד". והלוא אתה נושא פנים לישראל, דכתיב ישא ה' פניו אליך. ... ( cache )
 • קללת המצור : ... הפסוק השני מלמד שהגוי יהיה עז פנים ואכזר: "גוי עז פנים, אשר לא ישא פנים לזקן, ונער לא יחן. "שני הפסוקים יחד באים ללמד שלבני - ישראל אחד לא יהיה מנוס מהגוי הזה: הם לא יוכלו ... ( cache )
 • רב עוירא ג€“ ויקיפדיה : "אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה: רבונו של עולם, כתוב בתורתך: " אשר לא ישא פנים ולא יקח שוחד", והלא אתה נושא פנים לישראל, שנאמר: ישא ה' פניו אליך?! - אמר להם, וכי לא אשא פנים ... ( cache )
 • דברי תורה לפרשת נשוא - לימוד יומי limudyomi, עמוד הבית : ישא ה` פניו אליך- במס` ברכות דף כ` ע"ב, אומרת הגמ` "אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה, כתוב בתורתך אשר לא ישא פנים ולא יקח שוחד" (דברים י), והלא אתה נושא פנים לישראל, דכתיב ... ( cache )
 • להוראת ברכת "אבות" : אלוקי אברהם אלוקי יצחק ואלוקי יעקב שלחני אליכם (שמות ג טו). כי ה' אלקיכם הוא אלוקי האלוקים ואדוני האדונים האל הגדול הגיבור והנורא אשר לא ישא פנים ולא ייקח שוחד (דברים י, יז). ... ( cache )
 • כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא : וכעין זה כתב הרב רבינו בחיי בפרשת והיה עקב וזל אשר לא ישא פנים לצדיק הגמור שלא יענישנו אפילו על עבירה קלה. ולא יקח שוחד עבירה בשביל מצוה שאינו אומר הרי שעשה אלף מצוות ... ( cache )
 • פוזן - ויגש : אשר לא ישא פנים " (דב' י, יז): "דלית קדמוהי מסב (4)אפין". ב. "ותעבר המנחה על פניו" - "ועברת תקרובתא על אפוהי". כאן נוכל להיעזר בדברי רש"י שכתב: "'על פניו' - כמו לפניו, וכן 'חמס ... ( cache )
 • בחקתי - י. אריאל : אשר לא תשמע לשנו, גוי עז פנים אשר לא ישא פנים לזקן ונער לא יחן" (כ"ח, מט-נ). משתמע מכאן שהגלות תפגיש את עם ישראל עם תרבות שונה לגמרי, עם שפה אחרת ועם ערכים שונים. ... ( cache )
 • פרשת נשא - ברכת כהנים - גיליונות נחמה ליבוביץ : שאלה בלוריאה הגיורת את רבן גמליאל: כתוב בתורתכם (דברים י') אשר לא ישא פנים ולא יקח שוחד וכתיב (במדבר ו') ישא ה' פניו...?? נטפל לה ר' יוסי הכהן, אמר לה: אמשול לך משל, למה ... ( cache )
 • גסי, י"ט החח ש~ס"( : עולמי כתוב בתורתך (דברים י', י"ז) " אשר לא ישא פנים ולא יקח שוחד והלא אתה נושא. פנים לישראל דכתיב (במדבר ו', כ"ז) "ישא ה' פניו אליך?" אמר להם וכי לא אשא פנים ... ( cache )
 • פרשת נשא - ברכת כהנים - גיליונות נחמה ליבוביץ : שאלה בלוריאה הגיורת את רבן גמליאל: כתוב בתורתכם (דברים י') " אשר לא ישא פנים ולא יקח שוחד" וכתיב (במדבר ו'): "ישא ה' פניו אליך"? נטפל לה ר' יוסי הכהן, אמר לה: אמשול לך משל ... ( cache )
 • פרשת נשא: ברכת כהנים | הפלגה לערי השמחה : 27 מאי 2007 ... וכתוב אחד אומר, אשר לא ישא פנים (דבר' י יז). הא כיצד. עשה תשובה עד שלא נתחתם גזר דין, ישא ה' פניו. כיון שנתחתם גזר דין, אשר לא ישא פנים . דבר אחר, יברכך ה' ... ( cache )
 • פר' השבוע עקב "כֹּחִי וְעֹצֶם יָדִי עָשָׂה לִי אֶת הַחַיִל הַזֶּה" > Beerot... : " אשר לא ישא פנים ולא יקח שחד", והלא אתה נושא פנים לישראל, דכתיב: "ישא ה' פניו אליך". אמר להם: וכי לא אשא פנים לישראל? שכתבתי להם בתורה: "ואכלת ושבעת וברכת את ה' ... ( cache )
 • טייכטל דוד הרב י;quot&ע עלית נצרת;quot& ליובאוויטש מנחם תפארת;quot&... : 18 אוגוסט 2011 ... ה לבקמ 'דחוש' גוס הזיא'? בפרשתנו פ' עקב. (נאמר. דברים. ":)יז, י. כי הקב"ה הוא הא. -. ל הגדול, הגבור והנורא, אשר לא ישא פנים ולא יקח שוחד". ענין זה דורש ביאור ... ( cache )
 • ישיבת ההסדר ירוחם - נשא - ישא ה' פניו אליך - שיחת ליל שבת התשס"ה : דרש רב עוירא, זמנין אמר לה משמיה דרבי אמי וזמנין אמר לה משמיה דרבי אסי: אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא: רבונו של עולם, כתוב בתורתך ' אשר לא ישא פנים ולא יקח שחד', ... ( cache )
 • Yeshiva.org.il- חינוך הבנים וקיום כל דברי התורה : ... דר' אמי וזמנין אמר לה משמיה דר' אסי: אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה: רבש"ע, כתוב בתורתך אשר לא ישא פנים ולא יקח שחד, והלא אתה נושא פנים לישראל דכתיב ישא ה' פניו אליך? ... ( cache )
 • אני - תפילה : כתוב בתורה (דברים י, יז): "כי ה' אלוקיכם הוא אלקי האלקים ואדני האדונים, האל הגדול, הגבור והנורא, אשר לא ישא פנים ולא יקח שחד", וכתיב בתריה "עשה משפט יתום ואלמנה ואהב גר ... ( cache )
 • אתר הנצחה לאביתר אביבי ז"ל - בין אדם לחברו : תא שמע: שאלה בלוריא הגיורת את רבן גמליאל: כתיב בתורתכם +דברים י+ אשר לא ישא פנים , וכתיב +במדבר ו+ ישא ה' פניו אליך. נטפל לה רבי יוסי הכהן, אמר לה: אמשול לך משל, למה ... ( cache )
 • more "אשר לא ישא פנים " :
 • חב"ד | הרבי על הפרשה | שוחד לקב"ה? : לא ישא פנים ולא יקח שחד (דברים י,יז). בפרשת השבוע עומד משה רבנו ומדגיש לפני עם-ישראל עד כמה עליהם להיות זהירים בעבודת-ה', שכן הקב"ה "הוא אלוקי האלוקים... אשר לא יישא ... ( cache )
 • Slide 1 - Reut Institute : אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה: רבש"ע, כתוב בתורתך אשר לא ישא פנים ולא יקח שחד , והלא אתה נושא פנים לישראל דכתיב ישא ה' פניו אליך? אמר להם, וכי לא אשא פנים לישראל ... ( cache )
 • ליסודות מדיניות חברתית-כלכלית / בני פורת : כי ה' אלהיכם הוא אלהי האלהים ואדני האדנים, האל הגדל הגבר והנורא אשר לא ישא פנים ולא יקח שחד . עשה משפט יתום ואלמנה, ואהב גר לתת לו לחם ושמלה. ואהבתם את הגר, כי גרים ... ( cache )
 • תורה.נט האתר התורני ברשת העולמי : ישא פנים ולא יקח שחד ', והלא אתה נושא פנים לישראל, דכתיב: 'ישא ה' פניו אליך'?!" אמר להם: "וכי לא אשא פנים לישראל? שכתבתי להם בתורה: 'ואכלת ושבעת וברכת את ה' אלהיך', והם ... ( cache )
 • ע"ב : אשר לא ישא פנים ולא יקח שחד וכת' ישא יי' פניו אליך נטפל לה ר' יוסי הכהן אמ' לה אמשל לך משל למה הדבר דומה לאדם שנושה בחבירו מנה וקבע לו זמן בפני המלך ונשבע לו בחיי המלך ... ( cache )
 • עקב - משולם מרגליות : או 'מפחיד'. המעבר לתיאורו של ה' בהמשך הדברים כא-ל "הגדל הגבר והנורא, אשר לא ישא פנים ולא יקח שחד , עשה משפט יתום ואלמנה ואהב גר לתת לו לחם ושמלה" (יז-יח), נראה מפתיע. ... ( cache )
 • Yeshiva.org.il- תקיעת שופר : ... דר' אמי וזמנין אמר לה משמיה דר' אסי: אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה: רבש"ע, כתוב בתורתך אשר לא ישא פנים ולא יקח שחד , והלא אתה נושא פנים לישראל דכתיב ישא ה' פניו אליך? ... ( cache )
 • שערי תשובה - שיעור מס' 8 : כי האמנם אם החוטא לא שב אל ה', לא יתכפר עונו בפועל החסד, כמו שנאמר (דברים י, יז): אשר לא ישא פנים ולא יקח שחד , ופירשו רבותינו זכרונם לברכה (ילקוט משלי י"א תתקמ"ז): לא יקח ... ( cache )
 • בעזרת השם : אשר לא ישא פנים ולא יקח שחד והלא אתה נושא פנים לישראל דכתיב. ] במדבר ו.,. [כו. ישא ה' פניו אליך. וכמו במסכת ר"ה גם פה אנו רואים ניגוד פסוקים לגבי האם הקב"ה נושא פ ... ( cache )
 • ערך העודה וההכשרה המקצועית : האֵל אף מגדיר את עצמו כמגן הזרים והחלשים: "כי ה' אלקיכם הוא אלקי האלהים ואדני האדנים האֵל הגדל הגבר והנורא אשר לא ישא פנים ולא יקח שחד . עשה משפט יתום ואלמנה ואהב גר ... ( cache )
 • Kol Sofaik Satelitte lesson of Maran Rabbi Eliyahu Mordechai Shalita : ... דר' אמי וזמנין אמר לה משמיה דר' אסי: אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה: רבש"ע, כתוב בתורתך אשר לא ישא פנים ולא יקח שחד , והלא אתה נושא פנים לישראל דכתיב ישא ה' פניו אליך? ... ( cache )
 • פרשת שפטים: אחריות, ערכיות ומנהיגות אינם תוצר החברה המודרנית : 31 אוגוסט 2008 ... המקור לכך הוא, כפי שקראנו בפרשת עקב, דמותו ותכונותיו של אלוהים: "כי, ה' אלהיכם [...] לא- ישא פנים, ולא יקח שחד . עשה משפט יתום, ואלמנה; ואהב גר, לתת לו לחם ... ( cache )
 • קרא - Read the Shiur - Keren Yishai (Hebrew) : האם לא זה מה שאמרו חז"ל בברכות דף כ/ב אשר לא ישא פנים ולא יקח שחד והלא אתה נושא פנים לישראל דכתיב [במדבר ו'] ישא ה' פניו אליך אמר להם וכי לא אשא פנים לישראל שכתבתי ... ( cache )
 • Satelite Drasha of Maran rabbi Eliyahu Shalita : ... זמנין אמר לה משמיה דרבי אמי וזמנין אמר לה משמיה דרבי אסי; אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, רבונו של עולם, כתוב בתורתך אשר לא ישא פנים ולא יקח שחד , והלא אתה נושא ... ( cache )
 • עצור כאן חושבים - מה השם אלוקיך שואל מעמך : 18 אוקטובר 2004 ... אחרים החפץ בהאדרת שמו על 'חבריו'), לכן פשוט ש'לא ישא פנים ולא יקח שחד ' שלא יחפש עם עשיר וכדו' וכן לא יקח שחד לבחור את עמו- מוכרח שסיבתו אחרת היא, ... ( cache )
 • פרשת ויחי - דרשה מאת מרן מרדכי אליהו שליט : כמו שהגמרא בברכות אומרת (כ' ע"ב) "אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה: רבש"ע, כתוב בתורתך אשר לא ישא פנים ולא יקח שחד , והלא אתה נושא פנים לישראל דכתיב ישא ה' פניו אליך? ... ( cache )
 • Kol Sofaik Satelitte lesson of Maran Rabbi Eliyahu Mordechai Shalita : וכבר שאלו מלאכי השרת את הקב"ה: רבש"ע כתוב בתורתך אשר לא ישא פנים ולא יקח שחד והלא אתה נושא פנים לישראל דכתיב ישא ה' פניו אליך? אמר להם: וכי לא אשא פנים לישראל ... ( cache )
 • more "פנים ולא יקח שחד " :הקטגוריות נמצאות ב: ביאור:ה' לא לוקח שוחד


מקורות

עריכה

על-פי מאמר של אראל שפורסם לראשונה ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2011-10-05.


דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי) יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.

קיצור דרך: tnk1/tora/dvrim/dm-10-17