רש"י על דברים י יז

(דברים י יז): "ואדני האדנים" - לא יוכל שום אדון להציל אתכם מידו.

"לא ישא פנים" - אם תפרקו עולו.

"ולא יקח שחד" - לפייסו בממון .