פתיחת התפריט הראשי

(משלי יד כו): "ביראת", (משלי יד כז): "יראת" - שנים דבקים, והבית משמשת בעבור שנים בראש הפסוק, וכן הפירוש:

  • בעבור יראת ה' יהיה השם מבטח עוז לירא להמלט בו בעת צרתו, ולבניו בזכותו יהיה השם מחסה עוז;
  • וביראת ה' מקור חיים, כאילו היראה מקור החיים לירא בעבור שיסור ממוקשי מות והן הפשעים.