אבן עזרא על משלי יד טז

| אבן עזרא על משליפרק י"ד • פסוק ט"ז | >>
ז • ח • יד • טז • יז • יח • יט • כד • כו • לה • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


משלי י"ד, ט"ז:

חָכָ֣ם יָ֭רֵא וְסָ֣ר מֵרָ֑ע
  וּ֝כְסִ֗יל מִתְעַבֵּ֥ר וּבוֹטֵֽחַ׃


(משלי יד טז): "חכם", (משלי יד יז): "קצר" - שניים דבקים. כלומר:

  • [חכם] ירא מה' וסר מרע,
  • וכסיל יתעבר ויכעוס עם אחרים, ובוטח שיחיה.
  • ומי שהוא קצר אפיים, שיתעבר בכל עת, [יעשה] מעשה איוולת,
  • ואיש מזימות - מחשבות רעות - הוא יישנא, שישנאהו ה'.

-