אבן עזרא על משלי יד ח

"חכמת... הבין" - שם הפועל, כלומר, חכמתו היא תבינהו הדרך הראוי לו.

"ואיוולת כסילים" היא גוררת המרמה, ולעולם יחשבו לרמות אחרים במפלתם.