אבן עזרא על משלי יד כד

(משלי יד כד): "עשרם" - עם חכמתם הוא תפארת ועטרת ראשם, כי העושר יועיל לחכמה.

"ואולת כסילים" - ואע"פ שיש להם עושר, לא יועילם להסירה מהם, כי אולתם בעשרם אולת היא; או: אולת שאין כמוה.