אבן עזרא על יונה ג ט

<< אבן עזרא על יונה • פרק ג >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • 


ומילת ושב – על השם הנכבד: