אבן עזרא על יונה ג ו

<< אבן עזרא על יונה • פרק ג >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • 


ויגע – זה לפני לבוֹש השקים:

ויעבר – הסיר:

ויכס – בשרו שק, כי הוא פועל יוצא: