אבן עזרא על יונה ג ז

<< אבן עזרא על יונה • פרק ג >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • 


ויזעק. מטעם – מעצתו ודעתו ושכלו, כמו "בשנותו את טעמו" (תהילים לד, א):